Bezuinigen op rechtsbijstand is aanval op onze grondrechten

Mensen van wie hun uitkering wordt afgepakt, die misleid worden door een commercieel bedrijf, die hun huis uitgezet dreigen te worden, voor wie ontslag dreigt, die vastgezet worden door de politie, die geen recht hebben op zorg, opvang of onderwijs: ze dreigen allemaal geen tot veel minder recht te krijgen op rechtsbijstand door een advocaat. En voor heel veel zaken is een advocaat echt noodzakelijk. Neem arbeidsrecht. De regels zijn al niet in het voordeel van de werknemers opgesteld, maar als je in je eentje tegenover een werkgever staat met goede bedrijfsjuristen en advocaten, dan is een goede arbeidsrecht-advocaat aan jouw zijde echt onmisbaar. En met alle zaken tegen de staat wordt je geconfronteerd met een leger aan ambtenaren, regels, jurisprudentie en wetten; daar kom je als burger eigenlijk niet doorheen. Als het dan om iets gaat als je recht op uitkering of de manier om in je levensonderhoud te voorzien, dan zijn de gevolgen zeer ernstig.

Jelle Klaas in Bezuinigen op rechtsbijstand is aanval op onze grondrechten (Socialisme.nu)