Bijstandsbond eist maatregelen na repressie van ambtenaren tegen dwangarbeiders

Amsterdam vrij van dwangarbeid!
Amsterdam vrij van dwangarbeid!

De activisten van de Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid Nee, die al jaren strijden tegen verplicht onbetaald werken door uitkeringsgerechtigden, hebben niet alleen gelijk. Ze krijgen nu ook gelijk. Want ambtenaren die waren betrokken bij het dwangarbeidtraject De Uitkijk in het Amsterdamse Bos, blijken te worden verdacht van “machtsmisbruik” en andere smerige praktijken tegenover werklozen. SP-wethouder Arjan Vliegenthart laat er een extern onderzoek naar doen. Hieronder een persbericht van de Bijstandsbond over de kwestie.

Gemeente-ambtenaren intimideren werklozen die in het kader van een reïntegratietraject aan hen waren toevertrouwd. Het te pas en te onpas dreigen met strafkortingen was eerder regel dan uitzondering. Daarnaast worden ze verdacht van misbruik en diefstal van gemeente-eigendommen. De Bijstandsbond wil benadrukken dat het hier niet gaat om een incidenteel geval, maar dat het bovenstaande het logisch gevolg is van structurele tekortkomingen bij de reïntegratietrajecten. Wekelijks komen er wat dat betreft signalen bij ons binnen. Graag verwijzen we ook naar het door het actiecomité Dwangarbeid Nee, waarin de Bijstandsbond anticipeert, uitgebrachte zwartboek over wantoestanden in het Amsterdamse Bos en andere reïntegratietrajecten.

Vroeger of later krijgt iedere werkloze wel te maken met een door de gemeente opgelegd trajectplan richting werk. Deelname is verplicht op straffe van gehele of gedeeltelijke inhouding van de uitkering. In de reïntegratieverordening staat dat een traject afgestemd moet zijn op de individuele werkzoekende en zoveel mogelijk in overleg met hem of haar tot stand moet zijn gekomen. Maar er staat ook dat de gemeente uiteindelijk besluit welk traject er gevolgd moet worden. En hier wringt gelijk de schoen, want al te vaak kwamen en komen mensen bij ons op het spreekuur die amper na een half uurtje al te horen hadden gekregen: “Je gaat dit en dat traject doen en hier tekenen graag”.

Dwangarbeiderscentrum

De Bijstandsbond is dan ook van mening dat bovenstaande wantoestanden het resultaat zijn van een onzorgvuldig geformuleerd beleid. De beleidsregels zijn vaag en bieden nauwelijks houvast. Door het ontbreken van een onafhankelijke klachtencommissie kunnen reïntegrerende werkzoekenden ook nergens met hun klachten terecht. Want de klantmanager, die uiteindelijk beslist of je gesanctioneerd wordt, is ook vaak de begeleider van de reïntegrerende werkzoekende, zoals we dat terugzien in het Praktijkcentrum Zuidoost. Maar gezien de klachten en de rechteloze positie van de daar tewerkgestelde werklozen is de door de Bijstandsbond gebezigde term Dwangarbeiderscentrum Laarderhoogtweg meer op zijn plaats.

De Bijstandsbond is dan ook van mening dat, gezien het bovenstaande, direct het volgende ondernomen moet worden:
1. Instelling van een onafhankelijke klachtencommissie.
2. Onmiddellijke terugdraaiing van de sancties, die zijn opgelegd aan al degenen die bij De Uitkijk te werk werden gesteld. Daarnaast eisen we van de verantwoordelijke wethouder excuses voor het leed dat onder zijn leiding plaatsvond. Bovendien is een schadevergoeding ook op zijn plek.
3. Verder eisen we onmiddellijke sluiting van het dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg.
4. In afwachting van het door de gemeente reeds toegezegde onderzoek naar wantoestanden bij reïntegratietrajecten eisen we onmiddellijke stopzetting van verplichte deelname aan een traject.

Tot slot, maar juist niet onbelangrijk, willen we erop wijzen dat reïntegratie van werklozen geen oplossing is voor het verschijnsel werkloosheid. De werkloosheid neemt niet af als men werklozen het ene na het andere traject laat doorlopen. Door dit zeg maar gerust gepruts komt er geen baan bij. Toch is dat wat de meeste politici ons willen doen geloven. Dat maakt het voor politici ook wel gemakkelijk: de werkloze de schuld geven van zijn of haar werkloosheid. Hoeft de politicus ook niet na te denken over de werkelijke oorzaken van massawerkloosheid. Daar wordt hij of zij alleen maar moe van.

Bijstandsbond