Bijstandsbond vraagt aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag van gemeente-ambtenaren tegenover bijstandsgerechtigden

Doorbraak-spandoek

Een jobcoach is door twee Gooise gemeenten aan de kant gezet, nadat hij zich seksueel grensoverschrijdend gedroeg tegenover een vrouw die hij aan werk moest helpen, aldus een recent artikel in het Algemeen Dagblad. Hij stuurde haar lingerie, seksspeeltjes en naaktfoto’s van zichzelf. De vrouw was zo bang voor hem dat ze geen aangifte durfde te doen. Bijstandsgerechtigden die ervaring hebben met grensoverschrijdend gedrag van klantmanagers en reïntegratieconsulenten kunnen contact opnemen met de Bijstandsbond in Amsterdam.

“Uit het artikel worden een paar dingen duidelijk. Door de macht die de jobcoach over de belaagde vrouw had, durfde ze geen aangifte te doen”, aldus Bijstandsbond-medewerker Piet van der Lende. “Uit het artikel blijkt duidelijk dat de betrokken gemeenten Gooise Meren en Huizen gepoogd hebben de zaak in de doofpot te stoppen, en toen dat niet lukte door protesten van andere ambtenaren, erkenden ze pas dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dergelijke zaken zijn ons nog nooit ter ore gekomen. Wel intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.”

Slechts “onprofessioneel”?

In het AD lezen we dat de gemeente Huizen onderzoek liet doen naar de zaak, maar het resultaat niet openbaar wil maken. De gemeente “concludeerde aanvankelijk dat de jobcoach zich weliswaar ‘onwenselijk’ maar niet grensoverschrijdend had gedragen. In een mededeling aan de gemeenteraad, die verscheen nadat deze krant vragen over de zaak had gesteld, schreef het college van B&W: ‘Op basis van de bevindingen en analyse door het externe bureau kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen door de medewerker richting een aantal van zijn voormalige cliënten binnen gemeente Huizen. (…) Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich dienstbaar en betrokken naar cliënten/inwoners toe opstellen. Daarbij moet altijd sprake zijn van een grens tussen privé en zakelijk. Zodra die grens door houding en gedrag vervaagt en privé en zakelijk worden vermengd, dan noemen wij dat onprofessioneel. Dat is niet per definitie grensoverschrijdend, maar vinden wij wel onwenselijk.”

“Diverse ambtenaren die betrokken waren bij dit onderzoek beklaagden zich over deze conclusies. Daarop kwam het afdelingshoofd van de gemeente woensdagavond met een nieuwe verklaring. ‘Na gesprekken met collega’s ben ik deze week tot de conclusie gekomen dat dit in het bericht over de bevindingen van het onderzoeksbureau onvoldoende naar voren komt. Dit betreur ik en wil ik rechtzetten. Er zijn echt grenzen overschreden. Ik wil daarom met dit bericht ook recht doen aan de gevoelens van de collega’s die durfden op te staan.’ De tweede gemeente, Gooise Meren, meldde aanvankelijk ook dat er alleen sprake was van ‘onprofessioneel’ gedrag, maar kwam deze week na vragen van deze krant met een aanvulling: na nader onderzoek is gebleken dat het wel degelijk om grensoverschrijdend gedrag ging.”

Oproep

Van der Lende denkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag van Sociale Zaken-ambtenaren vaker voorkomt, “maar dat het buiten de publiciteit blijft, omdat de gemeenten sowieso altijd proberen dit soort zaken geheim te houden. Bovendien: de zaak lijkt ons een uitvloeisel en een gevolg van de grote macht van jobcoaches en klantmanagers over bijstandsgerechtigden, die door hun rapportages en vrijheid om de klant onder druk te zetten je kunnen maken en breken. De bijstand is het laatste vangnet, als je dat kwijtraakt is er niets meer. In hoeverre durven mensen in de bijstand seksueel grensoverschrijdend gedrag daarom niet aan de orde te stellen?”

Angela Kunst, de auteur van het artikel in het AD, zoekt bijstandsgerechtigden die ervaring hebben met grensoverschrijdend gedrag door gemeentelijke functionarissen van wie ze afhankelijk zijn. Wie een verhaal daarover wil delen, kan contact opnemen met de Bijstandsbond. “Wij behandelen de verhalen van bijstandsgerechtigden vertrouwelijk. Wij brieven niks door als je dat niet wilt, aan niemand, en zeker niet aan officiële instanties. Maar mocht je erover denken het anoniem toch aan de journaliste te melden, dan kunnen wij je adviezen geven.”

Harry Westerink