Wapen, schild en werktuig: geen respect voor de politie (A12)

Okay. Ik kan begrijpen dat je strategisch voor geweldloosheid kiest. Ik kan ook begrijpen dat je de smeris niet wilt provoceren omwille van de meest kwetsbare deelnemers in je actie. Maar ik mis een stuk solidariteit wanneer het voor deelname aan deze nu al bijna twee weken volgehouden blokkades voorwaarde is om respect voor de politie te hebben. Dat is ten diepste iets dat je niet van mensen kunt verlangen. Het toont ook hoe witte mensen, die het overgrote deel van de deelnemers aan deze acties vormen, weinig notie lijken te hebben van de dagelijkse praktijk van politieracisme en politiegeweld, bijvoorbeeld niet veel verderop in Den Haag, in de Schilderswijk. En dan heb ik het nog alleen over Den Haag. Racistisch politiegeweld is overal. Het is dus nogal pijnlijk om een vriendelijke houding tegenover de politie aan te willen nemen in het licht van bijvoorbeeld de politiemoord op Rishi Chandrikasing of Mitch Henriquez, welke ook plaatsvonden in deze Stad van Vrede en Recht. Kuch. En mensen kunnen intussen beter weten. Zie mijn eerste zin. En als je toch weet hoe mede activisten tot medewerking gemarteld worden, hoe kun je nog doen alsof de politie níet je tegenstander is. Akkoord, het gaat hier niet in eerste plaats om de politie, het gaat om de overheid die de fossiele industrie voordelen verschaft zodat ze kunnen doorgaan met vervuilen. Maar de politie is wapen, vehikel en stormram om deze actie telkens te breken. De politie is schild, muur, verdedigingslinie tegen de invloed die deze acties kunnen uitoefenen op het beëindigen van die fossiele subsidies. De politie is werktuig, willens en wetens. Als apparaat in de eerste plaats, individueel in de tweede plaats want bevel is bevel. Wie het bevel hier met geweld steeds een einde aan te maken niet opvolgt, is in de ogen van de staat geen goede agent. Zo’n agent is in mijn ogen dan juist wel een goede agent omdat deze zijn eigen ontslag bewerkstelligt dan wel niet anders dan verkiezen moet. Dat is een kwestie van geweten en principes. Uniform aan = principes en geweten uit, en andersom.

Joke Kaviaar in Wapen, schild en werktuig: geen respect voor de politie (Jokekaviaar.nl)