Van links naar rechts: Suzanne de Visser, Guus Budel en Martine van Ommeren.

De Flextensie-crew van links naar rechts: Suzanne de Visser, Guus Budel en Martine van Ommeren.

Met de publicatie van een serie artikelen op deze site is een campagne op gang gekomen tegen Flextensie. Dat bedrijf stelt bijstandsgerechtigden te werk bij andere bedrijven, maar dan zonder regulier loon en arbeidsrechten. De Flextensie-constructie is een nieuwe zogenaamd vrijwillige vorm van dwangarbeid en vormt een booming business over de ruggen van baanlozen. Om de campagne tegen Flextensie te versterken is Doorbraak op zoek naar bijstandsgerechtigden die via de Flextensie-methode werken of dat dreigen te moeten gaan doen.

De Flextensie-constructie deugt van geen kant. Het is van groot belang om daartegen in actie te komen, zowel individueel als collectief. Zoals het ook noodzakelijk is om ons te verzetten tegen alle andere vormen van verplicht onbetaald werken, tegen flexwerk, tegen het rechteloos maken van arbeiders en meer in het algemeen tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen die meer bestaansonzekerheid met zich meebrengen. Zonder strijd hebben we geen kans op succes. Zonder strijd hebben we geen kans op behoud en verbetering van de rechten en de positie die de arbeidersbeweging in de negentiende en twintigste eeuw met bloed, zweet en tranen heeft weten af te dwingen. We moeten vechten voor onze belangen, en dat geldt zeker ook voor de baanlozen onder ons. Om voor onze belangen te kunnen opkomen moeten we ons proberen te verenigen. Het is zaak om elkaar te ondersteunen, te stimuleren en te inspireren. Want eendracht maakt macht en samen staan we sterk.

Arbeidscontract

Via de Flextensie-constructie worden de loonkosten gedrukt en de arbeidsrechten verkwanseld. De baanlozen krijgen daarbij een schamele “bonus” van hooguit 2 euro per uur, die door de uitvoerders van de regeling “een stimuleringspremie” wordt genoemd, en “een premie voor arbeidsinschakeling”. Ook worden de reguliere “werkgeverslasten” ontdoken, waardoor de sociale verzekeringskassen dreigen leeg te lopen. Deze uitbuitconstructie tast niet alleen de belangen aan van mensen zonder baan, maar ook van mensen met een baan. Maar daar valt genoeg tegen te doen. Want wie op regelmatige basis werkt in een “gezagsverhouding” ten opzichte van een baas en daarvoor geld ontvangt, zoals Flextensie-werkers doen, kan via een juridische procedure bij de rechter een arbeidscontract afdwingen. Dat blijkt uit onderzoek van de wetenschapster Anja Eleveld. Baanlozen die via de Flextensie-methoden werken, kunnen dus een advocaat in de arm nemen en naar de rechter stappen. Zo kunnen ze afdwingen dat ze de positie krijgen van een reguliere arbeider met een arbeidscontract, cao-voorwaarden en minstens het minimumloon, waardoor ze los kunnen komen van het bijstandsregime met de bijbehorende disciplinering, kleinering en controle.

Het is begrijpelijk dat baanlozen vaak wat huiverig zijn om hun nek uit te steken en in verzet te komen tegen dwangarbeid en de rest van het bijstandsregime. Ze lopen immers het risico van een korting op of verlies van hun uitkering. En ze moeten toch eten en een dak boven hun hoofd hebben. Maar de ervaring leert dat juist bijstandsgerechtigden die zich mondig en strijdbaar opstellen, verslechteringen weten tegen te gaan en verbeteringen weten te bereiken. Dat is uiteraard niet eenvoudig en vereist ook moed, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Bij Doorbraak en ook bij de Bijstandsbond zijn bijstandsgerechtigden en anderen actief die graag in contact willen komen met Flextensie-baanlozen. Samen kunnen we nagaan welke kansen en wensen er liggen om strijd te leveren tegen de Flextensie-methode. Zoals via het aan de schandpaal nagelen van Flextensie door middel van het publiceren van ervaringsverhalen. En via het voeren van juridische procedures om een regulier arbeidscontract af te dwingen. Ook bijeenkomsten, demonstraties en andere acties behoren tot de mogelijkheden.

Werk jij via de Flextensie-constructie of dreig je dat te moeten gaan doen? Ken je bijstandsgerechtigden die via Flextensie werken of hebben gewerkt? Ken je mensen die zijn bedreigd met sancties of die al een strafkorting op hun uitkering opgelegd hebben gekregen omdat ze hebben geweigerd om zich te laten uitbuiten via de Flextensie-methode? Deel dan die kennis en praktijkervaringen (eventueel anoniem) en mail ons: dwangarbeid@doorbraak.eu.

Harry Westerink


 1. Ovide # 1 
  2 jaar geleden

  Dit is inderdaad te misselijkmakend voor woorden. Zie die knullige mensen daar zitten, compleet overtuigd van deze waanzin, te onnozel om te realiseren dat dit onverbloemde exploitatie is. Als je het maar in zoete woorden formuleerd, dan kom je zelfs met slavernij weg. “Participatie” hahaha, zijn mensen tegenwoordig nou gewoon puur slecht, of extreem naïef?

  Dit is iets dat mij enorm ontstemd, enorm woest maakt vanbinnen.

  Dit is de symbiose tussen staat en kapitaal. De staat die werkende klasse knecht voor het kapitaal en tegelijk de restproducten van de populatie bruikbaar maken, als gratis krachten, bekostigd door de populatie, niet eens door de kapitalist zelf

  Drie vliegen in één klap

  1 werkelozen kunnen tot sociale onvrede leiden en insurrectie, dit is zo gekanaliseerd

  2 de vrienden van de bedrijven hebben gratis krachten.

  3 werkeloosheid is “opgelost” door mensen wel te laten werken……..ze alleen niet te betalen,waarna je jezelf in de spiegel bekijkt en een soort Jezus Christus ziet, voor alle ” banen” die je gecreëerd hebt….

  De dominee zal trots op je zijn……..

 2. Ebony and ivory # 2 
  2 jaar geleden

  Bijstandsgerechtigden en actie…Succes! Zijn er al reacties binnen gekomen?

 3. Paul. # 3 
  2 jaar geleden

  Er is maar 1 verdediging: EIS EEN LOON en een ARBEIDSCONTRACT.

  En hou voet bij stuk want de gemeente zal je onder druk gaan zetten maar uiteindelijk kunnen ze er niks tegen doen. Het eisen van een loon en arbeidscontract is net alleen een recht maar ook een plicht wil je ergens recht op maken zoals je arbeids en burger rechten.

 4. Flapke # 4 
  2 jaar geleden

  Dieptepunt deel zoveel in het uitbuitingscircus. De politiek voelt geen urgentie omdat Flextensie bijdraagt aan de dalende werkloosheidscijfers en er over de rug van bijstandsgerechtigden te scoren valt. Hoever kan de rode lijn nog verschuiven voordat voor gedupeerden alleen nog de confiscatie van dit soort malafide bedrijven overblijft?

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*