College Amstelveen ontbindt cliëntenraad die met kritisch rapport kwam over onder andere dwangarbeid

“Als een rode draad door dit onderzoek loopt de bejegening door klantmanagers, medewerkers van Attentionz en Matchez en andere ambtenaren. Door klantmanagers en reïntegratiecoaches worden in onze ogen te vaak opmerkingen gemaakt die kwetsend voor cliënten en niet ter zake doende zijn. Zo hebben wij een casus waarin een klantmanager aangaf tegen een cliënt: “Als jij hier lopend mijn kantoor kunt binnenlopen, kun je ook werken”. In een andere casus gaf een reïntegratiecoach tegen een cliënte aan: “Vind je het gek dat je niet wordt aangenomen, je loopt mank, ik zou als ik jou was me laten opereren”. En verder: “Zou je niet eens afvallen, je bent te dik” (…) Wij hebben geconstateerd dat Attentionz/Matchez, tegen de uitdrukkelijke wens van een aantal cliënten uit ons onderzoek in, contact heeft opgenomen met bedrijven waarbij zij zelfstandig bijna een baan hadden gevonden. Dit gold voor een cliënt die bij de HEMA werk had gevonden en voor een cliënt die zelf bij Met & Co een baan had gevonden. Voor de laatstgenoemde cliënt resulteerde dit erin dat deze een maand tegen bijstand diende te werken in plaats van tegen salaris. Daarop is de betrokken cliënt zo boos geworden dat deze twee maanden afstemming heeft gekregen (…) Bij een aantal werkervaringsplaatsen, waaronder stages, taalstages en dergelijke, hebben wij het vermoeden dat er verdringing van reguliere arbeidsplaatsen plaatsvindt. Zo is in ons onderzoek een cliënt opgenomen die vanuit Attentionz/Matchez vier uur per week een taalstage loopt bij de HEMA door achter het brood te staan en zo de Nederlandse taal te oefenen. Verder heeft een andere cliënt een aanbieding gekregen van de klantmamager om bij Vita als receptioniste te werken als werkervaringsplaats, waar deze functie voorheen een betaalde baan was.” Aldus een rapport van 17 juni van de Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA, Cliëntenraad Amstelveen). Op 30 augustus werd bekend dat de raad “met onmiddellijke ingang” door het college ontbonden is. “Het college herkent zich niet in de onheuse klantbejegening, terwijl het rapport spreekt over bange cliënten en intimidatie van de zijde van de gemeente. Een van de punten die in het onderzoek naar boven zijn gekomen, is het feit dat de gemeente Amstelveen bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk laat doen op het Werkplein van de gemeente Amstelveen waarbij men andere bijstandsgerechtigden moet controleren”, aldus de PMA.

PMA in Persbericht Amstelveen 30 augustus 2016 (PMA)