Hij hangt er al een tijdje. Op kantoor. Een uitgeprinte foto van een klein ezeltje, wiens contouren bijna uitgewist zijn door zijn hoeveelheid wollig haar. “Is hij niet snoezig?”, zegt mijn collega, D, lachend. “Het is Manju.” De kleur van het ezeltje is bruin. Je zou kunnen zeggen dat “snoezig” een compliment is. Dat iedereen geassocieerd zou willen worden met een diertje dat in alles positieve gevoelens oprakelt. Maar het blijft een ezel, een dier van vermeende koppigheid en lage intelligentie, met een bruine kleur. Net zo bruin als mijn huid. Is het toeval dat van iedereen in dit kantoor hij mijn naam krijgt? Natuurlijk niet. Een van mijn leidinggevenden komt binnen en ziet de foto. Ze vraagt wat het is en D en diens handlanger N leggen het grinnikend uit. “Dat is Manju.” Mijn leidinggevende kijkt naar mij, ik kokend van woede in de stoel, wegkijkend. “Nou, deze is wel iets schattiger dan Manju.” Iedereen lacht. “Aah, hij gaat dit zeker op Twitter zetten.” Natrappen is een sport.

Manju Reijmer in Dag, tegen pesten (Manjureijmer.com)


 1. Pesten is een onrechtmatige daad! Het veroorzaakt schade en de wet zegt ons dat degene die aansprakelijk is de schade aan het slachtoffer moet vergoeden. Maar, de wet zegt ook “Wie eist, bewijst!” Dus als de pesterij bewezen kan worden dan kun je aanspraak maken op je rechten.

  Pesterijen bestaan omdat ze worden toegestaan! Het is in strijd met de wet maar niemand doe daar iets mee. Nou ja, niemand? Ik wel! Voor mij is dat de rode draad in mijn aanpak van pesten. Kortom: De persoon die aansprakelijk is geef ik de onvrijwillige opdracht dit onmiddellijk te (laten) stoppen want als dat niet gebeurt dan ‘bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld voor: psychische-, zaak- en letselschade én derving van levensvreugd, plus alle kosten die nodig zijn om de schadevergoeding vast te stellen en te incasseren. Dit laatste zijn de expertise-, juridische en deurwaarderskosten. Hit mooie hiervan is dat het geheel volgens de wet is. De ouders van pesters die ik dit toestuur, komen dan ook onmiddellijk in actie. Soms wordt dit voorafgegaan door een scheldpartij naar mij maar in ALLE gevallen werd de pesterij door hun kind direct en blijvend gestopt.

  Nu pesten op de werkvloer. Ook hier geldt dat het een onrechtmatige daad is en dat hiervoor artikel 6:162 BW van toepassing is. Dit is de particuliere aansprakelijkheid want geen enkele werknemer zoekt ruzie met de werkgever en zal zo dom zijn te eisen dat de werkgever dit gaat oplossen. En al helemaal niet als je weet dat de oplossing van iemand anders zelden de juiste oplossing is. Dus: de macht die de pester heeft moet afgenomen worden. Maar net als bij kinderen kan dit alleen door iemand voor wie de pester ontzag heeft (gekregen). Dus zelden de juf of de baas. Hou die er dan ook buiten!

  Nu heel concreet: maak een briefje met:

  Beste…
  Jouw gedrag naar mij ervaar ik als pesten, ik verwacht daarom dat je hier onmiddellijk me stopt. Als je dat niet doet en mij opnieuw lastig valt dan stel ik je aansprakelijk voor de schade en voor alle bijkomende kosten. Denk hierbij aan de kosten voor huisarts, psycholoog, deurwaarder en eventuele rechtbankkosten. Dit op grond van artikel 6:162 van Burgerlijk Wetboek. Verder wijs ik je erop dat het verstandig is om ook de meelopers te laten stoppen of om je uit deze groep terug te trekken want als je opnieuw bij een pesterij betrokken bent dan bestaat de kans dat ik jou als voornaamste dader zal aanwijzen. Daarbij moet je jezelf realiseren dat een gedeelde aansprakelijkheid géén verminderde aansprakelijkheid is. Dat wil zeggen: jij bent volledig aansprakelijk voor de gehele schade maar je hebt natuurlijk wel het recht te proberen een deel van die schade bij de meelopers te verhalen. Zie hiervoor artikel 6:166 BW.

  Ik vertrouw erop dat deze e-mail duidelijk genoeg is en dat je zo verstandig bent om je pesterijen zo geruisloos mogelijk te (laten) stoppen. Mocht dit je niet lukken dan wil ik daar als antwoord op deze e-mail van op de hoogte gebracht worden. Ik zal je dan helpen om gerichte hulp te vinden.

  Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan hoor ik die graag.

  N.B. Dit is een persoonlijk bericht van mij aan jou en ik geef je geen toestemming de inhoud van dit bericht met iemand te bespreken. Als je dat wel doet dan ben je wettelijk strafbaar.
  Een cc van dit bericht heb ik (nog) niet naar onze leidinggevende gestuurd omdat ik je de kans wil geven je gedrag naar mij te verbeteren.

  Met vriendelijke groet,

 2. nexus m. # 2 
  1 jaar geleden

  Zeer leerzame reactie @Rinus, tevens goede aanwijzing naar de juiste manier om mee om te gaan.

  Nu naar de volgende stap. Pesten gebeurt op verschillende niveaus, net een internet spelletje. Op de eerste, beginnersniveau voelen de pesters zich ongenaakbaar en daardoor zijn ze vrij direct en open in hun pesterijen – in dit geval tegen Manju. @Rinus heeft aangegeven de handelwijze op dit niveau.

  Op de volgende niveau zijn vaak de pesters geniepiger en mede omdat ze vaak verder geleerd hebben, worden de pesterijen verfijnder tevens geniepig en sluwer. Er wordt vaak gepest door uitsluiting, oftewel enkel eigen soort mensen voortrekken, roddels en valse geruchten over het slachtoffer verspreid.

  Wat is het advies van @Rinus in het geval van stelselmatige uitsluiting van mensen die niet minder schadelijker werkt en op het eerste niveau mede omdat het steeds om hetzelfde pesterijen gedrag gaat doch net wat anders verpakt?

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*