29 april, Amsterdam: anti-kapitalistisch, intersectioneel & dekoloniaal solidariteitsblok bij de Climate March

Banner.
Banner.

Op zaterdag 29 april is er een anti-kapitalistisch, intersectioneel en dekoloniaal blok bij de Climate March in Amsterdam. Het blok wordt georganiseerd door de University of Colour, Amsterdam Black Women Meetup, Internationale Socialisten, Strijd tegen Seksisme, Strijd tegen Racisme en Queeristan.

Blok bij de Climate March
Zaterdag 29 april
Vanaf 13.30 uur
Verzamelen op het Museumplein
Amsterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “De planeet breekt warmte-record na warmte-record. In februari werd op het noordelijk halfrond bijvoorbeeld al de twee graden opwarming geregistreerd. De poolkappen smelten in recordtempo waardoor een zichzelf versterkend mechanisme in werking treedt waarbij het steeds lastiger wordt de opwarming te stoppen. Mondiale drinkwaterschaarste neemt toe en steeds meer dijken zullen doorbreken. De klimaatafspraken gemaakt in Parijs worden door regeringsleiders niet nageleefd.

Klimaatverandering is het product van een economisch systeem dat produceert voor winst, niet voor behoefte. De mogelijkheden om duurzaam in onze energiebehoefte en ons onderhoud te voorzien, zijn aanwezig, maar de concurrentie van bedrijven en staten om winst maakt dit onmogelijk. De fossiele industrie financiert leugens en nepnieuws om eigen winsten te beschermen, hierbij geholpen door extreem-rechts: van president Trump tot seksist Baudet. Maatregelen zoals de vleestaks of rekeningrijden leggen de rekening bij gewone mensen in plaats van grote bedrijven, die profiteren van dit systeem, terwijl zij deze problemen hebben gecreëerd. Dit is waarom de eis om klimaatverandering te stoppen samen moet gaan met een eis voor klimaatrechtvaardigheid (climate justice).

De bewuste apathie van staten en multinationals wordt versterkt door het historisch onrecht dat vooral (neo)koloniën en gemarginaliseerde groepen het eerst en het hardst treft met een snel veranderend klimaat. Zoals boeren die van het platteland worden gedreven door een toename van extreme weersomstandigheden. En het zijn de grote steden aan het water die te maken zullen krijgen met overstromingen. Het aantal klimaatvluchtelingen zal alleen maar toenemen. Dit is waarom we zeggen: black lives matter!

Wij eisen directe sluiting van fossiele industrie (in Nederland zijn dat de kolencentrales), creatie van klimaatbanen voor de mensen die in deze industrie werken (van de Hemweg tot de Niger-delta) en overdracht van kennis en financiële middelen naar het wereldwijde Zuiden om zich te kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatchaos. Om klimaatverandering te kunnen stoppen hebben we een politieke en strijdbare klimaatbeweging nodig. Sluit je daarom aan! Sluit je aan bij dit intersectioneel solidariteitsblok en verspreid de boodschap: System change, not climate change! Climate justice now! Vluchtelingen welkom! Black & queer lives matter! Nederland fossielvrij!”

Shirley de Vet