In de bijbel staat: “wie niet werken wil, die zal niet eten”

Ook binnen linkse kringen bestaat de opvatting dat je een beroep kunt doen op de naastenliefde-uitgangspunten van christelijke partijen die zich op de bijbel baseren, waarbij je hen verwijt niet christelijk te handelen. Om zo druk uit te oefenen om verslechteringen in de sociale zekerheid tegen te gaan. Wellicht dat deze strategie moet worden herzien. Het is sowieso al een gotspe dat de coalitie onder andere bij de wijzigingen in de bijstand afhankelijk is van de gedoogsteun van de zwaarsten onder de zwaren, waarbij vergeleken de standpunten van PVV-aanhangers tot het progressieve internationalisme moeten worden gerekend. Uit de reacties op het Tweede Kamer-debat over de bijstand laat SGP-Kamerlid Dijkgraaf er geen misverstanden over bestaan.

Piet van der Lende over Dijkgraaf: In de Bijbel staat: Wie niet werken wil, die zal niet eten (Rd.nl)