Rechts-populist Machiel de Graaf.

Rechts-populist Machiel de Graaf.

Doorbraak-activisten spreken veel met baanlozen en dwangarbeiders over de ellende die ze dagelijks meemaken. Soms blijken ze hun hoop te richten op Geert Wilders. “De PVV is de enige partij die voor ons opkomt tegen de regering”, zeggen ze dan bijvoorbeeld. De naar rechts afgesplitste VVD-er Wilders heeft inderdaad soms kritiek op het kabinet, maar meestal omdat staatssecretaris Jetta Klijnsma werklozen niet hard genoeg zou aanpakken.

This text in English

Als het gaat om het opleggen van dwangarbeid aan werklozen, dan loopt de neo-liberale Wilders steevast voorop. Al in 2005 schreef de PVV: “Uitkeringsgerechtigden die niet volledig arbeidsongeschikt zijn, moeten als tegenprestatie voor hun uitkering maatschappelijke taken verrichten (in de zorg, bij de plantsoenendienst, etc.) tot zij weer reguliere arbeid verrichten.” En in 2008 pleitte de partij voor “vrijwilligerswerk met behoud van uitkering”: “De PVV zou graag zien dat de regeling voor uitkeringsgerechtigden die zich als vrijwilliger inzetten in met name de zorg wordt uitgebreid. Vooral oudere uitkeringsgerechtigden (50plus) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (>1 jaar werkeloos) zijn goed inzetbaar als vrijwilliger in de zorgsector (bijv. in de thuiszorg).”

Weer twee jaar later, in 2010, pleitte de PVV samen met de VVD voor de verplichte “tegenprestatie”. In het ultra-rechtse opinieblad Elsevier lazen we toen: “VVD-Kamerlid Malik Azmani vindt dat zo snel mogelijk moet worden vastgelegd dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, verplicht zijn een tegenprestatie te leveren. Azmani denkt daarbij aan het schenken van koffie in een bejaardentehuis of het schoffelen van plantsoenen. De VVD-er liet dinsdag weten hiertoe aan te dringen bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken, later deze week. PVV-Kamerlid Léon de Jong is het met Azmani eens. Volgens De Jong is in het Regeer- en Gedoogakkoord afgesproken misbruik van uitkeringen keihard aan te pakken. ‘Als iemand door zijn gedrag of kleding het solliciteren hindert, moet er gekort worden op de uitkering’, zegt De Jong.” Het gaat de PVV dus niet alleen om de dwangarbeid, wilde hij maar even duidelijk maken.

Toch?

Toch?

De bende van Wilders neemt iedere gelegenheid te baat om maatregelen te eisen tegen werklozen, al was het maar om weer even lekker te kunnen hetzen, om mensen zonder werk weer af te kunnen schilderen als luie profiteurs die zelf aan hun ellende schuldig zijn. Dat bleek ook weer tijdens het debat van 16 december over de nieuwe bijstandsplannen van Klijnsma. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: “In het voorstel staat dat uitkeringsgerechtigden zich moeten onthouden van zeer ernstige misdragingen tijdens de werkzaamheden. Wat ons betreft geldt dat een vinger verkeerd uitsteken naar een ambtenaar al voldoende misdraging is. Waar ligt de grens tussen een misdraging en een ernstige misdraging? Wat de PVV betreft is iedere vorm van geweld of misdraging een reden om de bijstandsuitkering af te nemen. En dan niet voor drie maandjes, want daarna begint het gewoon weer opnieuw, maar voor het leven. Mensen leren daar namelijk vaak slecht van: daarna krijgen ze weer een bijstandsuitkering en even later misdragen ze zich weer en zijn ze weer voor drie maandjes hun uitkering kwijt. Wij willen gewoon dat het voor het leven gebeurt.”

Bezuinigen en afpakken

Dat is de teneur als het bij de rechts-populisten over werklozen gaat. Toen de gemeente Den Haag bijvoorbeeld twee jaar terug werklozen massaal per bus richting de kassen van het Westland begon te dirigeren, kwam de plaatselijke PVV meteen met hetzerige vragen aan het college. “Bent u voorts bereid om elke bijstandstrekker die werk weigert, of het zelfs bestaat om een gratis werklozenreisje naar de kas te weigeren, onmiddellijk en onverbiddelijk te korten op zijn of haar uitkering, en zo neen, waarom niet?” Kortgeleden diende De Graaf daarbij aansluitend zelfs een motie in om “bijstandsgerechtigden die onterecht werk weigeren of onterecht voortijdig afhaken bij seizoens- en andere arbeid hun uitkering af te nemen of te laten afnemen”. En gemeenten die hun uitkeringen dan niet zouden stopzetten, zouden op hun beurt ook weer gekort moeten worden.

Toch?

Toch?

Wilders is daarnaast ook niet vies van algemene bezuinigingen op de uitkeringen. In zijn verkiezingsprogramma van 2010 stelde hij bijvoorbeeld voor om de langdurigheidstoeslag in de bijstand af te schaffen en – zoals te verwachten – “uitkeringsfraudeurs” langduriger te straffen. PVV-Eerste Kamerlid Reinette Klever toonde zich eind 2011 voorstander van de toenmalige “huishoudinkomenstoets”, waarmee het samenwonen van mensen met uitkeringen bestraft werd met korting. En tijdens het recente debat van 16 december bevestigde De Graaf dat standpunt nog eens: “Bij de PVV wordt bij eerstegraads bloedverwanten de uitkering gekort. Ik ben daar glashelder en eerlijk over.”

Verdringing

Tijdens dat debat werd het inderdaad weer “glashelder” waar de PVV staat als het om werkloosje-pesten gaat. “De vier weken wachttijd zijn prima”, zei De Graaf over de periode die werklozen voortaan moeten wachten voor ze een bijstandsuitkering krijgen, en “de onbeloonde tegenprestatie vinden we ook een goed plan”. Wel leek hij kritisch over de verdringing van reguliere banen door die “onbeloonde tegenprestatie” toen hij vroeg: “Hoe voorkomt de staatssecretaris dat mensen worden wegbezuinigd om later – het voorbeeld is eerder al door de dame van de SP gegeven – hetzelfde werk te doen voor minder geld maar dan vanuit de bijstand?” Maar werkelijk geïnteresseerd is hij daarin uiteindelijk niet. Want hij steunde SP-Kamerlid Sadet Karabulut niet toen ze een motie indiende waarin Klijnsma gevraagd werd om “de Kamer te informeren over de handvatten en spelregels die gemeenten dienen te hanteren bij het omgaan met de maatschappelijke tegenprestatie in de bijstand”.

Goede en slechte

De Graaf maakte in zijn bijdragen aan het debat voortdurend een hetzerig onderscheid tussen langdurige werklozen die keihard aangepakt zouden moeten worden en pas werkloos geworden ‘hard werkende Nederlanders’. “De tweede groep waarover ik het heb, zijn mensen die dankzij dit kabinet werkloos zijn geworden en versneld in de bijstand terechtkomen. Als die groep straks in de bijstand terechtkomt, verwacht ik dat de staatssecretaris gaat bekijken wat wij kunnen doen”, zei de rechts-populist bezorgd, “worden zij op dezelfde manier behandeld als mensen die al jarenlang in de bijstand zitten en iedere toenadering van een ambtenaar van de gemeente om misschien maar een beetje aan het werk te gaan, hebben geweigerd? Er is natuurlijk heel veel verschil tussen deze twee groepen.” De Graaf: “Ik noemde de groep van mensen die al heel lang in de bijstand zit en misschien al tientallen of honderden keren een baantje geweigerd heeft of niet eens komt opdagen op een afspraak.” Veel PVV-stemmers menen wellicht dat ze bij De Graafs favoriete ‘hard werkende Nederlanders’ horen, en daarom ontzien zullen worden als zijn baas het ooit voor het zeggen zou krijgen.

Toch?

Toch?

Dat zal voor de meesten waarschijnlijk vergeefse hoop zijn, maar echt volkomen afknijpen wil de PVV vooral “niet-westerse allochtone” Nederlanders met een uitkering. Geen debat over de WWB, of de PVV wijst hen aan als de grote boosdoeners. In de beleving van de gemiddelde PVV-er gaat het bij de langdurige en de “allochtone” werkloze waarschijnlijk om zo’n beetje dezelfde groep mensen. De Graaf bij het debat van 16 december: “Dan kom ik bij de koffiehuisinspecties. Wij zijn van mening dat de jongeren die in die koffiehuizen zitten, verplicht aan het werk moeten worden gezet, omdat ze anders geen ervaring opdoen. Ga maar eens kijken op de Hoefkade in Den Haag, dan weet je genoeg. Die jongeren zitten daar geen twee maanden maar vaak al een paar jaar. Die zitten daar te rummikuppen en Arabische koffie te drinken, maar voor de rest doen ze niets. Die komen nooit aan een baan. Waarom niet? Kan de staatssecretaris er bij herhaalde weigering voor zorgen dat de uitkering wordt stopgezet?”

Verkiezingen

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doet de PVV weer uitsluitend mee in Den Haag en Almere. Het is werklozen in beide steden die overwegen om op de rechts-populisten te gaan stemmen geraden om eerst even een snelle blik in het lokale PVV-verkiezingsprogramma te werpen. In Den Haag staat bijvoorbeeld te lezen: “Bij weigering werk maximaal korten op de uitkering” en “tegenprestatie bij uitkering: aan de slag!” En in Almere: “werkloze jongeren worden ingezet bij vrijwilligers-organisaties” en “wie een kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering”. Waarbij het kennelijk niet uitmaakt of het om enigszins normaal betaald werk gaat, want daar reppen de PVV-ers van “ondernemersstad” Almere vanzelfsprekend met geen woord over.

Eric Krebbers


 1. DrM # 1 
  5 jaar geleden

  Ik denk dat juist de PVV voor een verharding jegens uitkeringsgerechtigden heeft gezorgd. Wat wij nu zien, is dat de VVD en de PvdA door dit harde beleid van de PVV meegetrokken wordt. Heel veel van die strenge maatregelen rondom de Bijstand komt bij de PVV vandaan.

 2. Eric # 2 
  5 jaar geleden

  Dat lijkt me een beetje ver gezocht, DRM.

  De maatregelen in Nederland gaan precies in dezelfde richting als die in de landen om ons heen. Dat heeft niets met Wilders te maken, maar des te meer met de heersende economische logica. Werklozen moeten worden aangezet om zelfs de meeste rotte baantjes aan te nemen. De groei van dat soort banen heeft te maken met de onderlinge kapitalistische concurrentie tussen regio’s, landen en hele werelddelen. Wie het goedkoopst aan arbeid kan komen, en dus het goedkoopst kan produceren, die wint. Alle partijen denken in meer of iets mindere (SP) mate mee in die kapitalistische logica. De PVV hier verantwoordelijk voor maken is onzin, hoe graag ik die partij ook zou willen beschuldigen.

  Waar het artikel over gaat is dat de PVV zeer zeker geen gunstige uitzondering vormt op dat al om gedeelde neo-liberale werk-werk-werk denken in parlementair politiek Nederland, ook al denken sommigen van wel.

 3. Paul. # 3 
  5 jaar geleden

  Waar het artikel over gaat is dat de PVV zeer zeker geen gunstige uitzondering vormt op dat al om gedeelde neo-liberale werk-werk-werk denken in parlementair politiek Nederland, ook al denken sommigen van wel

  Sterker, ik denk dat de PVV gewoon een gecamoufleerde onderdeel is van de VVD en dat de PVV alleen in het leven is geroepen om de verdeel en heers tactiek nog verder uit te buiten en uit te bouwen door bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen en op onderbuik gevoelens in te spelen. Nu zijn het de moslims tegen de christenen. Het had net zo goed de boeddhisten kunnen zijn. Dit gebeurd ook met werkende tegen uitkeringsgerechtigden. De VVD kan niet zo’n grote mond open trekken als ze nog geloofwaardig willen blijven, maar een nieuwe partij kan dat bv wel en dat gebeurd dus ook. Er word een populistisch “rookwolk” neer gelegd waar de burgers niet door heen kunnen kijken en een groot deel van de kiezers gelooft de woorden van de politici.

  Het is schijnbaar te veel moeite om je eigen situatie en dat van je medeburgers eens goed te bekijken en daar eens goed over na te denken hoe dat te verbeteren. De politici vertellen mooie verhalen, zeker in verkiezingstijd maar op het moment dat je even de tijd neemt om in hun verkiezings programma’s eens te kijken of dit bij je past dan had je heel snel gezien dat de meeste partijen, wat betreft de bijstand en andere uitkerings vormen, heel andere plannen en standpunten hebben dan dat jou voor ogen stond. Maar bijna niemand doet zich de moeite om te kijken wat en welke plannen en standpunten voor jou het beste zijn of die voor jou het beste uitkomen. Niemand kijkt terug in het verleden en kijkt naar wat een partij voor jou heeft gedaan. Het hele verkiezings verhaal is 1 grote media spektakel geworden en de pijnlijke punten worden zoveel mogelijk stil gehouden om zoveel mogelijk stemmen te krijgen.

  Vooral de mooie woorden blijven geloven, dan zullen we altijd opgescheept blijven met de huidige politiek.

 4. frank bikker # 4 
  5 jaar geleden

  Eric heeft inderdaad gelijk. Maar uit de opmerkingen van Wilders blijkt al dat de werkelijkheid hem achterhaalt heeft. In de praktijk zijn het meestal al vrijwilligers die of vrijwillige verplichten die koffie schenken en eenvoudige karweitjes opknappen in verzorgingshuizen. Mijn vader heeft eens een keer een “thuishulp”aan de deur gehad, die kasten ging poetsen met cif. Dat krijg je als je mensen verplicht om te gaan helpen. Niet goed, maar het gebeurt, maar het zal de VVD aan hun k.nt roesten. Zij kunnen wel een particulier betalen van hun inmiddels met afbetaalde huis met 52% HA!ca9c

 5. jos van gogh # 5 
  5 jaar geleden

  de goede kant van dit alles is dat de werkelozen uit hun eigen kringetje komen en weer het sociale leven van de rest van de maatschappij leren kennen.
  het lijkt me geen goed plan om de hele groep hoefkade jongeren met z’n allen naar de kas te transporteren maar individueel plaatsen in een normalere werkomgeving.

 6. Eric # 6 
  5 jaar geleden

  de goede kant van dit alles is dat de werkelozen uit hun eigen kringetje komen en weer het sociale leven van de rest van de maatschappij leren kennen.

  Wat een grenzeloos vooroordeel spreekt hieruit over werklozen. Het valt mee dat je de geraniums niet noemt waar we als werklozen allemaal achter zouden zitten. Die worden ook altijd ingezet om alle repressieve maatregelen tegen baanlozen te rechtvaardigen.

  Ik zou precies dezelfde onzin omgekeerd kunnen beargumenteren over mensen die betaald werken. Als ze een tijdje werkloos werden, dan hebben ze eens kans uit hun beperkte wereldje van thuis, transport en werkvloer te komen en verder rond te kijken in de samenleving. Net zo’n grote onzin!

  Sowieso zijn er steeds meer mensen die dan weer werk hebben en dan weer niet. Die komen in allerlei kringen.

 7. Paul. # 7 
  5 jaar geleden

  de goede kant van dit alles is dat de werkelozen uit hun eigen kringetje komen en weer het sociale leven van de rest van de maatschappij leren kennen

  Mijn vriendenclub mag dan wel een stuk kleiner geworden zijn, maar het zijn wel vrienden waar ik van op aankan.

  En geen sociaal leven? Mijn sociaal leven is prima. Ik zie en praat iedere dag met mensen. Ik ga nog altijd 4 keer per week sporten, alleen heb ik de dure sport school ingeruild voor de goedkoopste sport school en daar maak je ook weer nieuwe vrienden en kennissen. Goed ik ga niet meer stappen in dure clubs, maar ik ben er achter gekomen dat een kroeg goedkoper leuker kan zijn dan die dure tent. En ook in een kroeg kun je vrienden en kennissen maken.

  Mijn sociaal leven is er op vooruit gegaan en ik ben nog altijd actief bezig.

  Je sociale leven is wat je er zelf van maakt. Het feit dat ik nu een uitkering heb heeft mij niet tegen gehouden om een sociaal leven te leiden. En zo als ik eerder zei, je leert je echte vrienden kennen wanneer het eens moeilijker word.

 8. Sandra # 8 
  5 jaar geleden

  @ Eric & Paul. : Toch lukt het niet iedereen die in de bijstand of een andere uitkering belandt, om zelfstandig zo’n sociaal leven op te bouwen. Je kunt het belachelijk vinden, maar voor heel veel mensen hangt een groot deel van hun sociale leven en hun gevoel van eigenwaarde samen met het werk dat ze doen. Daarbij weet ik niet welke goedkopere kroegen je gevonden hebt, maar ik geloof dat de gemiddelde prijzen in de horeca dermate de pan zijn uitgerezen dat zelfs werkende mensen het lastig vinden om op te hoesten… En na de verschillende bezuinigingsrondes op allerlei sociale en culturele voorzieningen (buurthuizen, jongerenwerk, et cetera) is het er ook niet gezelliger op geworden.
  Zelf werd ik een jaar of twaalf geleden allerlei zinloze reintegratie-trajecten ingeduwd, waar ik nogal balorig van werd. Ik had zelf genoeg sociaal leven en activiteiten dus ik kon die reintegratie-carrousel missen als kiespijn, maar ik vond het wel heel boeiend om zo allerlei mensen te leren kennen die ik anders nooit had ontmoet. En dan heb ik het dus over de andere bijstandslijders, de consulenten waren over het algemeen nogal irritant… Maar zo maakte ik ook mee dat mensen die in mijn ogen waardeloos behandeld werden door absoluut malafide commerciele reintegratie-bureaus, toch blij waren dat ze een plek hadden waar ze heen konden gaan, waar ze wat te doen hadden en waar ze andere mensen tegenkwamen. Want als ze alleen thuis zaten, kwamen de muren op hen af, zo vertelden ze me. Je zou ze bijna door elkaar willen rammelen en duidelijk willen maken dat ze in feite gegijzeld werden door een stel boeven, maar ze zagen voor zichzelf geen andere mogelijkheid om iets van hun leven te maken.
  Daarmee wil ik dus absoluut geen pleidooi houden voor die dwangarbeid, maar het lijkt me wel belangrijk om je ervan bewust te zijn dat er een grote groep mensen is die zo reageert op werkloosheid. Van deze mensen wordt ook misbruik gemaakt en ze worden naar voren geschoven in discussies, panels en tv-programma’s om te laten zien hoeveel baat mensen zogenaamd hebben bij dwangarbeid. Dat geeft dan een vertekend beeld van de werkelijkheid, waarin mensen worden vernederd en uitgebuit.
  Mijn conclusie was dat sommige van die trajecten (en ik heb er nogal wat gezien…) voor sommige deelnemers zo slecht nog niet waren en dat ik nog steeds voluit tegen iedere vorm van dwang en chantage met uitkeringen ben, maar dat het ook belangrijk is dat er alternatieven zijn voor mensen en dat enige aandrang om daaraan deel te nemen zelfs niet echt verkeerd is.

 9. Paul. # 9 
  5 jaar geleden

  Toch lukt het niet iedereen die in de bijstand of een andere uitkering belandt, om zelfstandig zo’n sociaal leven op te bouwen. Je kunt het belachelijk vinden, maar voor heel veel mensen hangt een groot deel van hun sociale leven en hun gevoel van eigenwaarde samen met het werk dat ze doen.

  Dat klopt aan 1 kant ook wel, maar je kunt je ook voor bereiden en / of aanpassen aan de situatie. Als werkende weet ik dat ik morgen ontslagen kan worden en dat ik in de bijstand terecht kan komen. Het eerste waar ik voor gezorgd heb is zorgen dat er geen schulden zijn en de kosten voor het levens onderhoud beperkt zijn. Op die manier is de klap van de financiële achteruit gang niet zo hard. Een deel van het loon wat over blijft kun je sparen voor de slechte tijd.

  Daarbij weet ik niet welke goedkopere kroegen je gevonden hebt, maar ik geloof dat de gemiddelde prijzen in de horeca dermate de pan zijn uitgerezen dat zelfs werkende mensen het lastig vinden om op te hoesten

  Kleine kroegen in dorpen zijn vaak een stuk goedkoper dan in de stad. Ik mijn kroeg kost een glas bier 1.45. En misschien ook wel een voordeel, ik lig niet iedere dag in de kroeg. Dan hebben we ook nog zoiets als een zuipkeet, 1 euro voor een fles bier. Goedkoop op stap gaan gaat best, je moet wel even zoeken.

  Ik had zelf genoeg sociaal leven en activiteiten dus ik kon die reintegratie-carrousel missen als kiespijn, maar ik vond het wel heel boeiend om zo allerlei mensen te leren kennen die ik anders nooit had ontmoet. En dan heb ik het dus over de andere bijstandslijders,

  Ik ken ze zelf ook en heb ook met hun goede contacten, ik spreek zelfs nog altijd met mensen die ik 9 jaar geleden heb ontmoet bij een mislukt re-integratie traject, toch mijn vrienden en kennissen kring bestaat voor een groot deel uit ondernemers.

  Maar zo maakte ik ook mee dat mensen die in mijn ogen waardeloos behandeld werden door absoluut malafide commerciele reintegratie-bureaus, toch blij waren dat ze een plek hadden waar ze heen konden gaan, waar ze wat te doen hadden en waar ze andere mensen tegenkwamen. Want als ze alleen thuis zaten, kwamen de muren op hen af, zo vertelden ze me. Je zou ze bijna door elkaar willen rammelen en duidelijk willen maken dat ze in feite gegijzeld werden door een stel boeven, maar ze zagen voor zichzelf geen andere mogelijkheid om iets van hun leven te maken.

  Deze mensen word niet geleerd wat eigenwaarde is en deze mensen meten zich het zelfbeeld aan wat door anderen verzonnen is. Als er maar vaak genoeg verteld word dat jij niks waard bent, dan ga je dat op een gegeven moment geloven, zeker als je in de problemen zit.

  Het is een stuk nazi propaganda, herhaal de leugen maar vaak genoeg en dan word het opeens waarheid. Het is niet voor niks dat uitkeringsgerechtigden als criminelen, lui en fraudeurs worden afgeschilderd. Het is proberen mensen een bepaald beeld op te leggen. Voor de werkende, dat uitkeringsgerechtigden crimineel, lui en fraudeurs zijn en daar om hard aangepakt moeten worden, de uitkeringsgerechtigden word hun dat verteld om ze nog verder af te breken.

  Re-integratie trajecten waren in eerste instantie bedoelt om mensen met een beperking, en dat kan van alles zijn, weer op de goede weg te helpen in het leven. Die mensen hebben er baat bij en zoiets juich ik ook toe.

  Maar als we de politici moeten geloven hebben alle uitkeringsgerechtigden een beperking en omdat ze een beperking hebben, moeten ze geholpen worden ( eigenlijk aan het werk gezet worden) en als ze niet willen omdat bv de betaling onder het minimum (CAO) loon ligt of omdat de arbeidsvoorwaardes slecht zijn of omdat ze respectloos en rechteloos behandelt worden, dan met zware maatregelen, lees: straffen. Dus word dadelijk iedere uitkeringsgerechtigde, verplicht onder dwang, behandelt en te werk gesteld om aan het ideaalbeeld van de politiek te voldoen.

 10. fix # 10 
  5 jaar geleden

  ik heb geen werkomgeving nodig voor sociale contacten, daar zijn verenigingen voor. bij werkomgevingen moet het om werk draaien, niet om het socializen, wat een belachelijke motivatie.

 11. Eric # 11 
  5 jaar geleden

  Bij de meeste van die rotbaantjes waar we heen gedirigeerd worden, bijvoorbeeld in de schoonmaak, heb je daarbij nauwelijks tijd om te socializen. Veel mensen werken een paar uur hier en een paar uur daar, zonder samen pauze te hebben. Die kennen hun ‘collega’s’ nauwelijks. Met verhalen over dat werk zo goed is voor je sociale leven zal je je vast en zeker flink belazerd voelen als je van dit soort werk moet doen.

 12. Vilseledd # 12 
  5 jaar geleden

  Merkwaardig, dat die ambtenaren de ‘sociale contacten’ op het werk benadrukken. Dit heet gewoon dagdieverij. “Zorg, dat je aan het werk komt, dan kun je net als wij aan dagdieverij doen,” lijken ze te zeggen.

 13. dennis eijs # 13 
  4 jaar geleden

  Ze vergeten 1 ding, dat deze 50 jarige jarenlang achter het babyboemelaars feestje heeft aangelopen, en terwikl zij hun feestje vierden, ik keer op keer vanaf het begin gekort ben, minimumjeugdloon bevroren terwijl zij hun feestje met camping etc en meerdere vakanties vierden. Terwijl ik in tehuizen zat en het hen ook geen reet kon schelen hoe ik toen leefde. En nu moet ik die babyboemelaars hun lakei spelen, hun horige? Wat denk je zelf Geert. Geen kans op carriere want de dikke babyboemelaars billen hielden de plekken dik bezet. En nu mag ik slaaf worden op het laatste stukje van hun feestje terwijl die generatie bulkt van het geld? Al geloven ze zelf dat ze nu weinig hebben, omdat ze het zo breed hebben gehad dat ze niet eens door hebben dat menig werkende nog veel minder heeft. Goed er zijn er die weinig hebben, maar hun eigen generatie wil niet eens solidair met hen zijn, dat zouden wij dan moeten zijn. Babyboemelaars de ergste soort egoisten, nep hippies.

 14. peter # 14 
  4 jaar geleden

  Pro kapitalistische reacties worden niet toegelaten. Ahum…..dat riekt vind ik wel naar stevige onderdrukking van de mening van anderdenkenden, dat had ik van een zichzelf als politiek correct beschouwende site als deze niet verwacht. Maar goed.

  IK zit in de wao sinds 1998 en aan mij zijn godzijdank al die dwangarbeidstrajecten voorbij gegaan, in ieder geval tot nu toe. Als ik vooruit probeer te kijken naar de toekomst ben ik niet zeker of dit zo blijft. Immers met de verregaande gedwongen participatie middels dwangarbeid zou er maar zo een politicus kunnen opstaan die oppert dat wao of wia gerechtigden welliswaar afgekeurd zijn voor betaalde arbeid, maar dat zij misschien nog wel inzetbaar zijn voor gedwongen vrijwilligerswerk…….middels een herkeuring. Het zou mij niet verbazen.

  Om op Wilders terug te komen, ik vind het een goed artikel wat de kern van Wilders werkelijke politieke agenda goed blootlegt, mijn complimenten.

  Peter

 15. Eric # 15 
  4 jaar geleden

  Beste Peter, bedankt voor je reactie.

  Overigens beschouwen we onszelf niet als “politiek correct”. Dat is een door rechtsen verzonnen beschimping van mensen die solidair zijn en strijden voor bevrijding en gelijkheid. En verder doen we niet aan “onderdrukking van de mening van andersdenkenden”. Mensen die graag lofredes willen publiceren over het kapitalisme mogen dat gerust van ons zeggen en schrijven. Dat kan vrijwel overal op het internet. We leggen hen geen strobreed in de weg. Ze kunnen wat ons betreft zelfs eigen websites beginnen daarover, feel free. Maar wij zijn niet verplicht om hen ook nog eens een platform daartoe te bieden. Wij bepalen als democratische organisatie zelf welke discussies en meningen we willen promoten of toelaten. Einde van de discussie hierover.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*