De lange arm van Rabat, deel II

Deze programmapunten kon de federatie van de Amicales alleen realiseren door politieke activiteiten te ondernemen. Dat leek haaks te staan op de statuten van de federatie waarin nadrukkelijk werd gesteld dat de Amicales geen activiteiten zouden organiseren die een politieke of vakbondskarakter zouden hebben. Maar volgens de soms onnavolgbare logica van de Amicales was dit geen probleem, want voor de Amicales waren politiek en vakbondswerk slechts synoniemen voor kritiek op de Marokkaanse overheid. Alle andere vormen van activiteiten, zoals demonstreren tegen de opposanten van de Marokkaanse overheid of de gebouwen van deze opposanten bezetten, werden niet als politieke activiteiten beschouwd. Want de Amicales lieten zich vaak horen met acties gericht op wie zij als tegenstanders zagen. Zo organiseerden de Amicales in maart 1975 een protestactie tegen de redactie van het NOS-programma voor Marokkanen. Ze waren van mening dat het programma anti-Marokko propaganda maakte. Eind 1975 en in 1976 werden in Amsterdam verschillende hongerstakingen door ‘illegale Marokkanen’ gehouden in religieuze gebouwen, als eerste in een moskee en later in een kerk. De illegalen en hun ondersteuners eisten verblijfsvergunningen. Met deze hongerstakingen zetten zij hun eisen kracht bij. De Amicales vonden dat deze hongerstakers Marokko slechte naam bezorgden. In de moskee begonnen zij de hongerstakers vrees aan te jagen. De leden van de Amicales en de consul bezochten de moskee en maakten aan de hongerstakers duidelijk dat zij met hun actie moesten stoppen, anders zouden zij en hun familie in Marokko problemen krijgen. Toen de intimidatie niet hielp, hebben de Amicales de hongerstakers en de organisatoren aangevallen. In Frankrijk en in Duitsland hebben de Amicales Marokkaanse arbeiders die meededen aan de stakingen van de vakbonden aangevallen, in Frankrijk probeerden ze stakingen bij mijn-, auto- en kabelbedrijven te breken. Al met al waren er dus veel politieke acties die statutair niet toegestaan waren.

Saïd Bouddouft in Verenigingen en een federatie van Amicales in Nederland. De lange arm van Rabat, deel II (Republiekallochtonie.nl)