9 februari, Grou: demonstratie tegen Swarte Pyt (Zwarte Piet)

Zwarte Piet is racisme
Zwarte Piet is racisme

Op zaterdag 9 februari organiseren Groningen kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen en Leeuwarden kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen een demonstratie in het Friese plaatsje Grou tegen de aanwezigheid van de racistische karikatuur Zwarte Piet bij het Sint Piterfeest. Drie jaar geleden werd er in Grou ook gedemonstreerd tegen Zwarte Piet.

Demonstratie
Grou (Friesland)
Zaterdag 9 februari
Van 10:00 tot 12:00 uur

Meld je op Facebook aan voor de bus:
Vertrek Groningen: 8:00 uur
Vertrek Dokkum: 8:55 uur
Vertrek Leeuwarden: 9:30 uur

De oproep: “Het Friese dorp Grou kent een variant op het Sinterklaasfeest: het Sint Piterfeest. Deze Sint Piter heeft slechts één Zwarte Piet (Swarte Pyt in het Fries), maar dat is er natuurlijk nog steeds één teveel. Daarom hebben activisten uit Leeuwarden en Groningen, die op 17 november vorig jaar demonstreerden in de betreffende steden, het initiatief genomen voor een demo tijdens de intocht van Sint Piter op 9 februari aanstaande. Het samenwerkingsverband tussen de twee groepen heeft als actienaam Kick Out Swarte Pyt, als knipoog naar de randstedelijke KOZP. Voor het vervoer naar Grou wil Kick Out Swarte Pyt gebruik maken van een bus. Die bus vertrekt vanuit Groningen en maakt stops in Dokkum en Leeuwarden. De precieze vertreklocaties in de verschillende steden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het wordt demonstranten sterk ontraden om op eigen gelegenheid naar de demonstratieplek in Grou te reizen. De huur van de bus wordt in principe bekostigd door KOZP /Zwarte Piet is Racisme. Kick Out Swarte Pyt wil echter de demonstratie in Grou (en andere acties in de toekomst) zoveel mogelijk op eigen kracht organiseren. Daarom wordt de demonstranten om een financiële bijdrage gevraagd. Die vrijwillige bijdrage kan in de bus worden gedaan bij een van de organisatoren. Meld je s.v.p. snel aan als je belangstelling hebt voor de demo in Grou. Dank en tot gauw!”

Over de locatie van het protest schrijven de organisatoren op Facebook:

“Wat wordt de locatie van onze demo in Grou? (zie ook het kaartje hieronder)

Locatie A. Dit is de voorkeurslocatie van Joyce en Dimitri. Het betreft een 50 meter lange houten steiger. Dit is verreweg de meest veilige plek. Daarnaast zouden wij goed in het zicht staan (ondanks de boot van de Sint; zie locatie B). Het probleem met deze locatie is dat voor het gebruik daarvan de toestemming is vereist van een particuliere eigenaar. De gemeente zal de betreffende persoon hiervoor benaderen.

Locatie B is de pier waar Sint Piter en Swarte Pyt hun boot zullen aanleggen.

Locatie C is waar de bevolking van Grou zich zal verzamelen om de Sint te ontvangen.

Locatie D is een demonstratieplek die de gemeente Leeuwarden aanvankelijk voor ons in petto had, maar deze plek gaat het natuurlijk niet worden; de toeschouwers zouden dan immers met de rug naar ons toe staan als de Sint van boord komt, terwijl de Grouster opgeschoten jeugd, het Frysk Heidens Front (motorclub) en andere onverlaten ons als kop-van-jut zouden kunnen gebruiken.

Locatie E is een muziekkoepel op een centraal plein in Grou. Nabij de pier bestijgt de Sint zijn Friese paard en gaat dan naar de koepel, vanwaar hij de menigte toespreekt.

Locatie F is een demonstratieplek op voorstel van Joyce en Dimitri. Mocht deze plek worden toegewezen, dan zouden wij redelijkerwijs een stil protest moeten voeren. Het is een prachtige plek, vol in het zicht van de menigte op het plein. De twee rijen dranghekken (bruin) zouden aan de ene kant tegen de muur van een winkelpand komen, en aan de andere kant tegen een groenstrook (met in het midden een hekwerk). Gecombineerd met twee uitvalswegen is de plek tevens veilig, hoewel de gemeente en de politie daar anders over denken.

Locatie G is een eveneens een door Joyce en Dimitri voorgestelde demonstratieplek aan het inhuldigingsplein.

Locatie H en I zijn twee demonstratieplekken die de gemeente nog heeft voorgesteld. Deze twee locaties liggen aan een route die de Sint door het dorp maakt, na de inhuldiging op het genoemde plein. De stoet (ca. 200 man) bestaat naast de Sint en Swarte Pyt traditioneel uit schoolkinderen en hun ouders. Opnieuw zou hier een stil protest moeten plaatsvinden.

We wachten op nader bericht vanwege de gemeente en politie.

Jerry Afriyie van KOZP heeft een voorkeur voor locatie F. Hij vreest dat locatie A betekent dat Grou ons botweg kan negeren. Overigens gaat Jerry binnenkort een gesprek aan met in ieder geval het Sint Piterkomitee (mogelijk ook met het intochtcomité van Leeuwarden, de burgemeester van Leeuwarden en de politie Leeuwarden).”

Kaartje van Gou
Kaartje van Gou

Over de aanloop tot de demonstratie schreven de organisatoren op Facebook:

“Op zondag 30 december had Dimitri (van “Groningen kan het”) naar het Sint Piterkomitee de onderstaande e-mail gestuurd. Op vrijdag 4 januari volgde een telefonische reactie van de voorzitter van het Sint Piterkomitee. Het comité bleek bereid tot een gesprek, maar wenste Leeuwarder burgemeester Fred Crone daarbij aanwezig te laten zijn (Grou ligt in de gemeente Leeuwarden). Op maandag 7 januari werd Dimitri gebeld door de woordvoerder van de burgemeester. Het bleek dat de burgemeester zowel het Sint Piterkomitee als Dimitri en Joyce (van “Leeuwarden kan het”) wilde uitnodigen voor een gesprek op het stadhuis. De burgemeester zag daarbij voor zichzelf een rol als mediator weggelegd. Dat zag Dimitri niet zitten om de volgende redenen. 1. Dimitri had op 30 december verzocht om een gesprek met het comité. Een demonstratie was toen nog niet aan de orde en de eventuele noodzaak van een mediator al helemaal niet. Dus vanwaar de heisa? 2. Het kwam Dimitri vreemd voor dat het comité, zonder enig overleg met hem, had aangestuurd op een gesprek onder leiding van de burgemeester. 3. De verhoudingen tussen burgemeester Crone en de demonstranten in Leeuwarden was zacht gezegd moeizaam sinds de demonstratie op 17 november 2018 in de Friese hoofdstad. In verband daarmee liep tegen burgemeester Crone zelfs een formele bezwaarprocedure. Dat zou zijn rol als mediator bezwaren. 4. Het kwam Dimitri mede daarom vreemd voor dat de burgemeester zichzelf had uitgenodigd als gespreksleider en dat via het comité liet weten. 5. Als compromis had Dimitri nog voorgesteld om een onafhankelijk gespreksleider aan te stellen (en deed daartoe twee suggesties), maar daar voelde de burgemeester niets voor.

De woordvoerder van de burgemeester werd op een gegeven ogenblik dusdanig dwingend om de burgemeester bij het gesprek aanwezig te laten zijn dat Dimitri het telefonisch gesprek zou beëindigen. En een schriftelijke voortzetting van de discussie bood geen soelaas. Op woensdag 9 januari maakte Dimitri bij de gemeente Leeuwarden melding van een demonstratie op 9 februari. Al het geharrewar met de burgemeester leverde immers enkel vertraging op. Op vrijdag 11 januari volgde alsnog een gesprek tussen Dimitri en de voorzitter van het Sint Piterkomitee. Het bleek dat het comité geen aanleiding zag om de Swarte Pyt te ontdoen van zijn karikaturale en racistische voorkomen. Daarmee was de noodzaak van een demonstratie daadwerkelijk een feit geworden.”

Email
Email

Eric Krebbers