De nationale staking van maaltijdbezorgers in Italië opent perspectieven

Op 26 maart hebben duizenden maaltijdbezorgers deelgenomen aan een historische eendaagse staking die een belangrijke stap betekent in de strijd voor de erkenning van de rechten van maaltijdbezorgers. De “dag waarop niet bezorgd wordt” werd gesteund door veel platformklanten, consumenten en collectieven die besloten de diensten te boycotten uit solidariteit met de maaltijdbezorgers. Het protest van de maaltijdbezorgers werd ook massaal gesteund door de vakbonden (Clap, riders Cobas, Sial Cobas, Si Cobas) en de sectorale vakbonden (Uiltucs, Nidil Cgil). In een dertigtal Italiaanse steden werden bezettingen van de openbare ruimte, flash mobs en demonstraties georganiseerd om verder te gaan dan het in september jongstleden door de vereniging van platforms Assodelivery en de [uiterst rechtse] vakbond UGL ondertekende ‘piratencontract’ en te streven naar het afsluiten van een nationaal collectief contract. Deze dag leverde meteen een belangrijke eerste overwinning op die leidde tot de totstandkoming van een contract voor de werknemers van Just Eat, na onderhandelingen die de weg vrijmaakten voor de opname van de maaltijdbezorgers in het stelsel van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst in de sector logistiek, vervoer en goederenbezorging. De maaltijdbezorgers van de multinational Just Eat worden nu erkend met een uurloon, gegarandeerde uren, vakantiedagen, ziekteverzekering, bonussen, toelagen, vergoedingen en vakbondsrechten.

Hélène Marra in De nationale staking van maaltijdbezorgers in Italië opent perspectieven (Grenzeloos.org)