De rehabilitatie van extreem-rechts

“De PVV is veel extremer dan Janmaat was’, zegt Van Heemstra in Het Parool. Het betreft niet zozeer een veroordeling van de PVV, eerder een argument voor rehabilitatie van Janmaat. Hier lijken we toch de PVV te moeten verdedigen. Racistisch geweld heeft zich onder de PVV partijleden bijvoorbeeld nog niet voorgedaan. Op allerlei punten was Janmaat extremer dan Fortuyn en Wilders. Maar belangrijk is ook dat de ideeën van Janmaat wezenlijk anders waren. We hebben met Fortuyn een transformatie gezien op de rechtervleugel, waarbij het oude extreem-rechtse wereldbeeld is ingewisseld voor een nieuw ideologisch fabricaat. Niet langer het onderscheid op basis van ras staat centraal, maar dat op basis van cultuur. Antisemitisme is vervangen door steun aan Israël en afkeer van de islam. Conservatieve opvattingen over seksualiteit hebben plaatsgemaakt voor de verdediging van vrouwen- en homorechten ten opzichte van de vermeende dreiging van de islam. Partijen als Front National en Vlaams Belang lijken zich ook in die richting te ontwikkelen. Evenzeer is waakzaamheid geboden tegen nieuwe vormen van intolerantie of het opnieuw acceptabel worden van de oude.

Merijn Oudenampsen in De rehabilitatie van extreem-rechts (Tenk)