De relatie met de machthebbers in de huidige tijd

Je ziet hoe het de klokkenluiders vergaat! Sta maar niet op, om je protest te laten horen. Niemand doet met je mee, niemand is solidair, overal om je heen zijn de baantjesjagers en hielenlikkers die ten koste van jouw van de situatie proberen te profiteren. Kijk naar de politici van Groen Links en de Partij van de Arbeid!. Vroeger ventileerden ze leuke linkse ideeën, en nu zijn ze omdat het alleen ging om hun eigen carrière gecorrumpeerd door de macht. Ze zijn niet te vertrouwen. En de machthebbers en hun repressieapparaten, wel of niet geprivatiseerd, weten je wel te vinden. Als je als individu tegenover ze staat, kun je maar beter doen wat ze zeggen, anders ben je je bestaan niet zeker. Ze weten met die perfecte informatiesystemen alles van je. Verzet is zinloos, er zijn zoveel mensen die hun recht proberen te halen, ze verzuipen vaak in de stroperige bureaucratie en de ongevoeligheid van de politiek voor tegenargumenten. Een parlementaire enquête over de bouwfraude met alle onthullingen? De bouwfraude gaat gewoon door. En zo houdt de kritiek op toestanden in de maatschappij, die aan borreltafels, in huiskamers, op spreekuren van hulpverleners, in kroegen, op vergaderingen wordt geventileerd samen met de voortdurende stroom van op zichzelf staande geïsoleerde onthullingen van schandalen in de media de machthebbers in het zadel.

Piet van der Lende in De relatie met de machthebbers in de huidige tijd (Konfrontatie)