PvdA wil verloedering tegengaan met inzet bijstandsgerechtigden

Het is de omgekeerde wereld. Iedere Nederlander houdt de BV Nederland in stand door middel van belastingen en sociale premies en wanneer dan een werkloze burger diezelfde BV om hulp vraagt moet hij eerst een tegenprestatie leveren. Zoiets als de bakker betalen voor een brood en nadat je het brood gekregen hebt als tegenprestatie voor het brood de winkel van de bakker moeten aanvegen. Want zeggen de PvdA-ers: ‘En als de economie aantrekt moeten er voldoende geschoolde arbeidskrachten zijn. Daarvoor moeten vaardigheden aangeleerd worden (lees washandjes vouwen, papier prikken, onkruid wieden, boodschapjes doen), structuur ervaren (mensen die tientallen jaren een baan gehad hebben weten donders goed wat die structuur inhoudt) en met collega´s worden samengewerkt.”

Rob Vellekoop in PvdA wil verloedering tegengaan met inzet bijstandsgerechtigden (De lange mars)