De VVD hoeft niet te demonstreren

Deze tweet van VVD-Tweede Kamerlid Ingrid Michon is ronduit anti-rechtstatelijk. Dit soort stellingen passen bij een politiestaat, niet een democratie. De tweet is ook feitelijk onjuist en met als enig logische gevolg een complete uitholling van het grondrecht. Een stukje over een mensenrecht.

Allereerst de volgorde. Michon stelt dat er een recht op demonstratie bestaat waar dat niet strijdig is met het strafrecht. De waarheid is omgekeerd: het strafrecht wordt beperkt door het grondrecht. Bij strijd gaat het grondrecht, niet het strafrecht, voor. Dit volgt uit de rangorde: het demonstratierecht is verankerd in mensenrechtenverdragen, en verdragen gaan vóór nationaal recht. Logisch, want anders krijg je autoritaire opportunisten als Michon die het recht ondermijnen.

Zoals hier: wegblokkades zijn volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toegestaan (Barraco v. France; Lucas v. the United Kingdom). Hier had strafrecht dus moeten wijken voor het grondrecht. Demonstraties zijn dus gecriminaliseerd. Dan is demonstreren toch niet toegestaan?

Maar het is nog erger: de politie heeft flink wat bevoegdheden uit de kast getrokken om tegen demonstranten te gebruiken. Zo zijn demonstranten gearresteerd voor “voorbereidingshandelingen”, iets dat alleen kan voor zware misdrijven.

Hoe kan dat dan? Nou, zo: de politie heeft een verdenking gebaseerd op art. 162 Wetboek van Strafrecht. Er was echter geen gevaar te duchten, want de weg was afgesloten. Zo wist men het demonstratierecht en de veiligheid te waarborgen, zoals dat juridisch moet. De politie ging dus haar boekje te buiten.

Vervolgens haalt Michon ook het bemoeilijken van identificatie aan als reden voor het harde optreden, maar dat gebeurde pas naar aanleiding van de illegale arrestaties. Dan heb je het recht je te verzetten. Of moeten demonstranten onrechtmatig overheidsgeweld lijdzaam ondergaan?

Uiteindelijk moet de openbare orde soms wijken voor mensenrechten. Openbare orde is dat alles “gaat zoals normaal”. Dan is een demonstratie fundamenteel iets anders dan openbare orde. Maar de politie bestaat voor orde, en elke goede demonstratie is dus “grimmig” en “bedreigend”.

Het standpunt van Michon komt erop neer dat de vrijheid van betoging onaangetast is als je maar op één plek mag staan en leuzen mag roepen, en niets meer. Dan is het recht echter allang illusoir geworden.

Wat machtspartij VVD natuurlijk prima uitkomt. De VVD hoeft namelijk niet te demonstreren. Fossiele bedrijven kunnen doen wat ze willen, bij een compleet uitgehold demonstratierecht is dat alleen maar meer. Maar dit soort argumenten raakt ze niet. VVD heeft geen intrinsieke liefde voor mensenrechten (behalve eigendomsrecht).

Dus, wat kan je wel doen? Je kan je in daad verzetten. Ervaring leert dat het politieapparaat de grote hoeveelheid demonstranten niet kon verwerken. Dus ik ga op 11 maart naar de blokkade van XR, voor de goede zaak en de bescherming van de rechtsstaat. Wil je ook een vuist maken tegen de groeiende uitholling van fundamentele burgerrechten? Kom ook! Samen zijn we sterk!

Bo Salomons

(Dit stukje verscheen eerder als draadje op Twitter.)