XR over de misplaatste vergelijking met Rosa Parks

De afgelopen weken hebben rebellen soms vergelijkingen gemaakt tussen klimaatactivisten en Rosa Parks of Martin Luther King. Dit is gedaan vanuit bewondering voor deze mensen en de strijd die zij hebben gevoerd. We zijn er echter zowel intern als extern op gewezen dat deze vergelijkingen mank gaan en kwetsend zijn, en dat erkennen we. Het klopt dat de sociale bewegingen die voor ons kwamen succesvol gebruik hebben gemaakt van burgerlijke ongehoorzaamheid om radicale verandering voor elkaar te krijgen. Denk aan de civil rights movement en de suffragettes. Dat is waarom wij vertrouwen hebben in deze actiestrategie en in die zin is een vergelijking op zijn plaats. Het is echter noodzakelijk te beseffen dat er enorme verschillen zijn tussen de klimaatbeweging en andere bewegingen. De suffragettes hadden zeer beperkte (democratische) rechten in vergelijking tot de rechten die Nederlandse klimaatactivisten nu hebben en voor mensen die actief waren binnen de Amerikaanse civil rights movement geldt dat nog veel sterker. Er is een gigantisch verschil tussen de criminalisering van klimaatactivisme in Nederland en institutioneel racisme. (Witte) klimaatactivisten kunnen tientallen keren gearresteerd worden zonder ernstige gevolgen. Mensen van kleur die actief waren binnen de civil rights movement werden vermoord voor hun activisme of moesten op z’n minst dagelijks op hun hoede zijn omdat hun leven gevaar liep. Hun acties zijn daarom onmogelijk te vergelijken met acties van klimaatactivisten hier en nu in Nederland. Wij willen al onze rebellen vragen dit in gedachten te houden. Het bovenstaande gaat niet voor iedereen op. Veel klimaatactivisten in het Mondiale Zuiden, waaronder Inheemse activisten, zetten dagelijks hun leven op het spel om hun leefomgeving, levenswijze en levens te beschermen tegen de fossiele vernielzucht van het Mondiale Noorden. Ook met hen kunnen wij ons niet één op één vergelijken. Reflecteren en leren zijn belangrijke waarden voor XR. Wij proberen onszelf iedere dag te verbeteren en dat gaat met vallen en opstaan. Dit doen we onder meer aan de hand van trainingen, zoals de Demand 0 workshop en de DNA trainingen. In de toekomst hier meer over.

XR op Instagram