Demonstranten tegen Wilders ten onrechte gearresteerd

De tien vrouwen die op 23 januari 2016 in Spijkenisse werden gearresteerd terwijl zij demonstreerden tegen Wilders, zijn ten onrechte als verdachte aangemerkt. Hun zaken zijn geseponeerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie aan Willem Jebbink, de advocaat van de vrouwen, laten weten. De vrouwen hadden dus niet mogen worden gearresteerd. Ook had van hen niet mogen worden geëist zich te legitimeren. Wilders deelde op 23 januari 2016 in Spijkenisse naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling in Keulen ‘verzetsspray’ uit. Daarmee zouden vrouwen zich moeten verdedigen tegen aanvallen van islamitische mannen, aldus de PVV-er. De groep vrouwen – “Feministen in Verzet”- wilden met hun demonstratie solidariteit betuigen met vluchtelingen en zich afzetten tegen het verspreiden van vreemdelingenhaat en racisme. Ook konden zij zich niet vinden in Wilders’ plotselinge aandacht voor geweld tegen vrouwen. “Wilders racist, geen feminist”, was een van hun motto’s. Willem Jebbink: “Mijn cliënten zijn afgevoerd wegens samenscholing. Voor demonstranten geldt echter dat die niet strafbaar mogen worden gesteld wegens samenscholing. Dat staat letterlijk in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het was dus glashelder dat de arrestaties onrechtmatig waren. Bovendien demonstreerden mijn cliënten volstrekt vreedzaam. Het is opnieuw een voorbeeld van ‘opgeruimd staat netjes’: burgemeester en politie drukken door onrechtmatige arrestaties het recht op vrije meningsuiting en het demonstratierecht de kop in. Als we over andere landen horen dat vreedzame demonstranten tegen politici de cel in worden gestopt, spreken we daar terecht grote schande van. Maar hier gebeurt precies hetzelfde.” “De politie heeft drie van de zeven zaken niet eens ingestuurd naar het OM. Daarin moet formeel het sepot nog worden bekrachtigd.” De minister van Veiligheid en Justitie liet op 18 februari 2016 in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het ingrijpen door de politie in Spijkenisse niet in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting als gewaarborgd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Ook schreef hij: “Naast het recht van demonstratie en van meningsuiting, heeft een ieder tevens de plicht vorderingen van de politie op te volgen, zich te houden aan Algemene Plaatselijke Verordeningen en zich te legitimeren jegens de politie in de redelijke uitoefening van diens taken.” (Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel, nr. 1566.) Willem Jebbink over de reactie van de minister: “Hieruit blijkt dat de minister geen snars begrijpt van vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid, en ook nog eens de Kamer op het verkeerde been zet. De regering zou juist krachtig moeten optreden tegen burgemeesters en politie die zo lichtzinnig tot arrestatie overgaan. Let wel: mijn cliënten zaten zes uur in een ijskoude cel. Een van hen zat zelfs meer dan 24 uur vast.” Catherine Black, een van de demonstranten: “Wij zijn blij met het besluit van het OM, maar we maken ons ernstige zorgen over het demonstratierecht in Nederland. Afgelopen jaar zijn ook veel andere activisten, onder meer van Kick Out Zwarte Piet, op dezelfde wijze behandeld. Dit is een heel gevaarlijke ontwikkeling die iedereen in Nederland aangaat. Wij willen de mensen die ons gesteund hebben om deze zaak juridisch aan te vechten, bedanken.”

Feministen in Verzet op Facebook