Extreem-rechts en de anti-vluchtelingen protesten

Maar ook Pegida is niet vrij gebleven van intern gedonder. Een belangrijk probleem ligt bij de leiding van Pegida. Pegida-Nederland wordt in 2015 op poten gezet door activisten van Pegida-Duitsland. Een in Nederland geboren Duitser, Edwin Wagensveld, wordt de leider en het gezicht van Pegida-Nederland. Voor het functioneren van Pegida-Nederland is het echter wel van belang dat er ook Nederlandse organisatoren betrokken raken. Daarbij spelen echter de nodige problemen. De belangrijkste problemen ontstaan doordat Pegida veel mensen aantrekt zonder actie-ervaring, zonder kennis van zaken en zonder organisatorische capaciteiten. Veel komt daarom steeds op de schouders van Wagensveld terecht. Daarnaast wordt Wagensveld door Pegida-aanhangers verweten zich intern autoritair en niet transparant op te stellen, waardoor groepjes activisten de afgelopen maanden afhaken. Er lijkt zich inmiddels een vaste Pegida-aanhang van enkele tientallen demonstranten te hebben gevormd, die maandelijks de straat op gaat. Die kern lijkt zich op dit moment verder niet te ontwikkelen. Er gaan geen mensen van deze groep meer af en er komen ook geen nieuwe activisten bij. Pegida weet verder nauwelijks demonstranten te trekken die eenmalig met demonstraties meelopen, zoals bij de eerste, meer succesvolle demonstraties wel het geval was. Pegida-Nederland heeft zich het afgelopen jaar voor laten staan op haar geweldloze karakter en afstand genomen van gewelddadige organisaties als DSDA en neo-nazistische organisaties als de NVU. Of Pegida in de nabije toekomst diezelfde voorzichtige koers zal kunnen handhaven, is echter onduidelijk. Kopman Wagensveld is in Duitsland namelijk onlangs betrokken geraakt bij een scheuring binnen Pegida-Duitsland en probeert momenteel aanhang te winnen in kringen van extreem-rechtse voetbalhooligans en neo-nazi’s. De kans bestaat dat die activiteiten ook hun weerslag zullen krijgen op de activiteiten van Wagensveld in Nederland. Het bezoek van Wagensveld, eind juni, aan een gemaskerde militie in Bulgarije die in het grensgebied met Turkije immigranten probeert te vangen versterkt dit beeld. De foto’s van Wagensveld in een militair uniform leidden zelfs tot Kamervragen in Den Haag.

Kafka in Extreemrechts en het anti-vluchtelingen verzet (Kafka)