Deportatiemedewerkers geven elkaar “Zonnetjes”

Personeelsleden van de Dienst Terugkeer & Vertrek ervaren blijkbaar te weinig waardering voor hun harteloze werk. Daarom heeft het nieuwe initiatief “Denk Tank met Visie” besloten “Zonnetjes” uit te gaan delen, zo schrijft DT&V-ster Zita Vermeer. Een speciale “complimentencommissie” deelt deze speldjes uit aan medewerkers van de DT&V en de verdere vreemdelingenketen die het “hebben verdiend”. De eerste zijn inmiddels verstrekt. De criteria van toekenning zijn niet bekend. Krijg je er een als je er goed in slaagt mensen onder druk te zetten om “vrijwillig” terug te keren? Als je de ene deportatie aan de andere weet te rijgen? Of als je ‘s ochtends met een glimlach koffie voor je collega’s haalt en directeur Jannita Robberse toezingt op haar verjaardag? Hoe dan ook, we weten wel dat “het effect […] een trots gevoel [is] over elkaar en een verbonden gevoel met elkaar”. De “Denk Tank met Visie” is een vervolg op een eerder “richting- en ruimtegevend leiderschap”-projectplan. Hoogtepunt daarvan was een “social serious game”, waardoor veel medewerkers een “stap in hun persoonlijke ontwikkeling hebben gemaakt”. “Het zinderde letterlijk in de gangen”, aldus Vermeer. De DT&V kent een geschiedenis van trainingen, uitjes en wat dies meer zij om aan persoonlijke ontwikkeling en teambuilding te werken. Zo twitterde directeur Internationale Aangelegenheden Hans Faber eind september vorig jaar nog trots dat ze tijdens de landelijke DT&V-dag met graffiti in de weer waren. Dit tamelijk zielige gedrag komt niet uit de lucht vallen, al in 2012 verschenen berichten over een verziekte werksfeer binnen de deportatiedienst. De cultuur van verbondenheid en “dynamiek en positieve” energie die binnen de DT&V moet gaan leven, is er uiteraard op gericht een beter functionerende organisatie te verkrijgen. Een die er beter in slaagt vluchtelingen het land uit te werken naar situaties van oorlog, onderdrukking en armoede. Als je als vluchteling straks in een “terugkeergesprek” tegenover een DT&V-er met een opgespeld vrolijk “Zonnetje” zit, dan weet je dat deze persoon de trots van de deportatieorganisatie is. Of dat een felicitatie of een klodder spuug in het gezicht waard is, is een vraag die zichzelf mag beantwoorden.

In Deportatiemedewerkers geven elkaar ‘Zonnetjes’ (Stopdtenv)