Wethouder erkent “vertraging” onderzoek naar misstanden DZB

Het Leidse stadsbestuur heeft opnieuw een brief gekregen over misstanden bij re-integratiebedrijf De Zijl Bedrijven (DZB), ditmaal van “bezorgde ambtenaren”. Zij vinden dat beloofd onafhankelijk onderzoek te lang op zich laat wachten en zijn ontevreden over de manier waarop DZB omgaat met klachten en berichtgeving. De brief kwam deze week ter sprake op de website van actiegroep Doorbraak, die medeondertekenaar is. Gisteren ontving de gemeente het schrijven. D66 en GroenLinks hebben burgemeester en wethouders gevraagd om een reactie. Deze krant schreef twee maanden terug over de eerste twee brieven over de misstanden, zoals regelmatig machtsmisbruik, intimidatie, seksueel wangedrag en diefstal. Kort erop sprak het Leidsch Dagblad betrokkenen die de inhoud van de brieven bevestigen. De anonieme ambtenaren stellen nu dat het management en de ondernemingsraad sindsdien vooral druk zijn met pogingen de verhalen te ontkrachten, zoeken naar klokkenluiders en het leveren van kritiek op de krant. De aandacht zou moeten gaan naar het oplossen van de problemen. Want, stellen zij, de krant schreef het échte verhaal op. Gemeente en DZB beloofden al onafhankelijk onderzoek, maar dat bleef tot dusver achterwege. Inderdaad is vertraging opgetreden, erkent wethouder Marleen Damen (PvdA, werk en inkomen), omdat de beoogde onderzoeker onverwachts afhaakte. De briefschrijvers stellen te willen helpen. Daarom bevestigen ze wat de krant schreef, geven zij een reeks voorbeelden en beschrijven zij problemen die zakenpartners zouden ondervinden. Ook verbazen zij zich over de petitie van 130 medewerkers van de sociale werkplaats, die de misstanden ontkenden. Ouders hebben, staat in de brief, erover geklaagd dat hun kinderen iets ondertekenden maar de inhoud niet begrepen. Ook deze krant kreeg een belletje, van een vader die van zijn kind had gehoord dat het iets moest tekenen omdat het anders zijn baan zou verliezen. DZB-directeur Bas van Drooge wil niet reageren op de brief. Hij houdt het erop het jammer te vinden dat opnieuw anoniem wordt geklaagd. DZB gaat volgens hem serieus met klachten om.

Binnert Jan Glastra in “DZB-alarm anonieme ambtenaren” (Leidschdagblad)