Discussiebijeenkomst: Vakbeweging, crisis en dan?

Organize!
Doorbraak en Grenzeloos organiseren een tweede gezamenlijke bijeenkomst over de crisis op woensdag 13 januari 2010 om 19:00 uur, in het IIRE, Lombokstraat 40, Amsterdam.

Meld je aan bij Doorbraak: doorbraak@doorbraak.eu of 06-41206167 en geef aan als je van tevoren mee wilt eten, want dat is mogelijk.

De eerste bijeenkomst in september 2009 stond in het teken van de crisis en het fenomeen organizing, een nieuwe manier van organiseren en mobiliseren van werknemers die zowel binnen FNV bondgenoten als ABVAKABO FNV aan populariteit wint. De sociaal-economische gevolgen van de crisis, het eenzijdig afwentelen op lagere en middeninkomens, en de mogelijkheden om mensen daartegen in beweging te krijgen, blijven de komende tijd centraal staan. Tegelijkertijd beseffen we dat de machtspositie van de vakbeweging door jarenlang neo-liberaal beleid is ondermijnd. Organizing is daarop een logisch – maar niet onomstreden – antwoord.

Doorbraak en Grenzeloos hebben besloten een vervolg te geven aan hun samenwerking en zullen meerdere bijeenkomsten aan het thema "crisis en verzet" wijden. De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 januari 2010 en een derde op woensdag 24 februari 2010.

Op 13 januari zullen we de discussie prikkelen met een aantal vragen om een beter beeld te krijgen van aanknopingspunten voor actie en verzet. Inleiders van Grenzeloos en Klasse! zullen zich buigen over de vragen en daarna hebben we tijd voor discussie.

De volgende vragen zullen aan de orde komen:

1. Wat is de waarde van de vakbeweging? Welke rol speelt zij (nog) in het verhogen van het klassenbewustzijn? In hoeverre is (internationale) solidariteit van georganiseerde werknemers (nog) tegengif tegen (nationalistisch) individualisme?

2. Wat zijn binnen de huidige vakbeweging de mogelijkheden en onmogelijkheden voor kritische vakbondsleden om verzet aan te tekenen en mensen in beweging te krijgen? Is alleen de huidige vakbondsleiding een sta in de weg van het verzet tegen de crisis, of is er meer aan de hand?

3. Is er naast of buiten de vakbeweging een organisator van het verzet of een aanjager voor een verhoging van het bewustzijn? Een voorbeeld uit het verleden was de vredesbeweging.

4. Wat is de invloed geweest van het neo-liberalisme op de organisatie van de arbeid? En wat betekent dat inhoudelijk en organisatorisch voor de vakbeweging? De draai naar rechts van PvdA en GroenLinks is onmiskenbaar, de opkomst van extreem-rechts ook. Welk antwoord heeft de vakbeweging daarop? Langs welke lijnen kan verzet ontstaan en hoe zou de vakbeweging daar op moeten inspelen? Door continue reorganisaties en meer faillissementen is vaste en zekere arbeid een uitzondering. Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), flexibele pulparbeid en uitbesteding heeft daarentegen meer en meer de overhand gekregen. En de organisatie van de arbeid in kleinere bedrijven heeft de plaats ingeruimd voor de organisatie in grotere bedrijven.

5. Hoe kunnen nieuwe groepen in de samenleving, zoals jongeren, worden betrokken bij sociale en politieke strijd? Wat is de rol van het huidige maatschappelijke debat hierin? Wat kan de rol zijn van politieke partijen, zoals de SP? En wat is die van politieke organisaties als de onze?