Doe mee met de bel- en mailactie van de BPW en voorkom huisuitzettingen in Dordrecht!

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is afgelopen maandag gestart met een bel- en mailactie om dreigende huisuitzettingen te voorkomen van bewoners van de Noordendijk flats in Dordrecht. Na een solidariteitsactie op 25 februari zijn de bewoners en de BPW-activisten druk blijven uitoefenen op alle betrokken wooncorporaties, antikraakbureaus en flexhuisvesters die verantwoordelijk zijn voor deze schandalige huisuitzettingen en die de ene groep kwetsbare flexhuurders inwisselen voor een andere groep. Stop deze verdeel- en heerspolitiek en laat via mail en telefoon weten dat je protesteert tegen de praktijk van dakloos maken en tegen elkaar uitspelen van groepen huurders.

Op 25 februari organiseerde de BPW een solidariteitsactie, samen met de bewoners en enkele tientallen sympathisanten, bij het hoofdkantoor van wooncorporatie Woonbron in Dordrecht. Daar gaf een woordvoerder van Woonbron glashard aan niets voor deze kwetsbare bewoners te willen doen en de huisuitzettingen door te zetten. Die huisuitzettingen stonden vastgesteld op 8 maart, gisteren dus. Inmiddels zijn flink wat bewoners onder druk van deze dreiging al uit hun woning vertrokken. Maar andere huurders blijven zitten waar ze zitten, omdat ze nergens anders heen kunnen. De vraag is of en wanneer deze huurders via een rechtszaak uit hun woning verdreven gaan worden en tot dakloosheid zullen worden veroordeeld.

Solidariteit

Woonbron dreigt de tijdelijke bewoners uit huis te zetten omdat de benodigde leegstandsvergunning afloopt en de bewoners daardoor automatisch recht krijgen op algemene huurrechten. Door met behulp van Interveste, het Leger des Heils en HomeFlex de tijdelijke huurders in te wisselen voor anti-krakers, daklozen en arbeidsmigranten met nog minder rechten, wil Woonbron voorkomen dat de tijdelijke huurders rechten gaan opbouwen.

Maar de bewoners en de BPW blijven strijdbaar. Zolang er geen ander alternatief is voor deze bewoners dan de daklozenopvang, gaan ze nergens heen! Steun de bewoners door aan Woonbron, Interveste, het Leger des Heils en HomeFlex te laten weten dat je het niet eens bent met het dakloos maken en tegen elkaar uitspelen van de bewoners en andere flexhuurders. En eis dat de huisuitzettingen per direct stopgezet gaan worden. De BPW pleit voor solidariteit tussen de verschillende groepen bewoners. Laat tijdelijke huurders, daklozen en arbeidsmigranten niet strijden om dezelfde woningen, maar zorg voor woonzekerheid voor al deze groepen kwetsbare bewoners.

Kom in actie en stuur de onderstaande voorbeeldbrief (of een eigen variant daarop) naar:

Of bel hen:

  • Woonbron: 088-9660000
  • Interveste: 088-1188000
  • Leger des Heils: 036-5398111
  • HomeFlex: 0184-820082

Voorbeeldbrief:

Hallo,

Via deze weg wil ik laten weten dat ik het absurd vind dat uw bedrijf medeverantwoordelijk is voor het inwisselen van huurders in de Noordendijk flats in Dordrecht, met dakloosheid als gevolg. Tijdelijke huurders worden ter voorkoming van het opbouwen van huurrechten uit huis gezet en maanden voor de sloop ingewisseld voor anti-krakers, daklozen, arbeidsmigranten en andere rechteloze bewoners. Een aantal van hen kan geen kant op en dreigt zelf dakloos te worden.

Ik eis daarom dat alle betrokken partijen direct stoppen met het inwisselen van tijdelijke huurders en dat de bewoners woonzekerheid wordt geboden door dakloosheid te voorkomen.

Met strijdbare groet,


Harry Westerink