Doorbraak op Prinsjesdag in actie tegen bezuinigingen

Een koffer vol verrechtsing en bezuinigingen

Op dinsdag 21 september organiseert Doorbraak vanaf 7:30 uur een flyeractie bij het Centraal Station in Leiden. Activisten zullen treinreizigers oproepen om op zaterdag 23 oktober op het Plein in Den Haag deel te nemen aan de landelijke manifestatie van het actieplatform Rekening Retour, waarin ook Doorbraak participeert. Die manifestatie richt zich tegen de grootscheepse bezuinigingsplannen. In een aantal andere steden vinden op 21 september vergelijkbare flyeracties plaats.

In heel Europa is te zien dat regeringen met ingrijpende bezuinigingen de levensstandaard, de bestaanszekerheid en de toekomst van miljoenen mensen op het spel zetten. In Nederland dreigt het komende PVV-VVD-CDA kabinet allerlei sociale verworvenheden de nek om te draaien en velen te veroordelen tot een armoedig en onzeker bestaan, nog veel meer dan al onder het kabinet-Balkenende het geval was.

Dat willen wij niet laten gebeuren. Het is de hoogste tijd voor actie en protest. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen door politici en opiniemakers. We streven naar een bestaan waar mensen en hun behoeften op de eerste plaats komen, in plaats van de winsten van bedrijven. Wij zeggen: stop de aanval op onze rechten, voorzieningen en verworvenheden. Haal het geld waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat degenen die verantwoordelijk zijn voor de crisis de rekening betalen.

De manifestatie in Den Haag is de eerste landelijke stap om dit geluid kracht bij te zetten. In Leiden is Doorbraak bezig met de opbouw van een overleg van mensen tegen bezuinigingen en zondebokpolitiek, en voor solidariteit en rechtvaardigheid. Steunen jij en jouw organisatie de protesten ook? Wil je meedoen? Neem dan contact op met Doorbraak in Leiden. Je kunt je steunverklaring sturen naar Rekening Retour.

Doorbraak