Doorbraak op de Haagse 1 mei-demonstratie: “Vandaag vieren we ons verzet!” (beeldverslag)

Tijdens de demonstratie
Tijdens de demonstratie.

Gisteravond deden zo’n tweehonderd mensen mee aan de Haagse 1 mei-demonstratie tegen gentrificatie en kapitalisme. De tocht voerde van station Hollands Spoor naar het Elandplein. Zoals in Den Haag gebruikelijk was er weer onzinnig veel politie op de been. Onderweg kwamen we enkele prachtige spandoeken tegen die aan panden waren opgehangen, met teksten als “Voor de revolte, voor de anarchie!” Diverse groepen hielden een toespraak, waaronder aan het einde ook Doorbraak. Een iets uitgebreider verslag lees je bij de Autonomen Den Haag, en onze speech kun je hieronder lezen en bekijken.

Op deze eerste mei vieren wij niet de inkapseling van de vakbonden door de bazen en de staat. Op deze eerste mei vieren wij niet het poldermodel waarin vakbonden eindeloos onderhandelen over de kruimels van de taart. Op deze eerste mei vieren wij niet het eindeloze water bij de wijn doen door sociaal-democratische partijen, die enkel in naam nog socialistisch of links zijn en die lippendienst bewijzen aan het socialisme.

(Toespraak gaat onder de video’s verder.)

Nee! Wij vieren vandaag iets anders! Op deze eerste mei vieren wij ons verzet vandaag de dag en het verzet dat zoveel mensen in vroegere tijden hebben geleverd! Op deze eerste mei vieren wij het verzet tegen uitbuiting, het verzet tegen dwang, het verzet tegen disciplinering. Het verzet tegen privatisering, flexibilisering en de afbraak van onze rechten.

Wij laten ons geen mores leren, nee! We laten ons niet koeioneren door het arbeidsethos, door het dominante neo-liberale vertoog waarvan onze samenleving is doordrenkt. We willen niet leven in een kapitalistische, racistische en patriarchale samenleving met haar oorlog van allen tegen allen. Dat mag wat ons betreft allemaal bij het vuilnis geschopt worden.

Spandoek
Spandoek.

Vrienden en vriendinnen, kameraden, laat je dus geen schuldgevoel aanpraten als je geen werk hebt, als je om de een of andere reden niet kunt of wilt meekomen in de maatschappelijke rat race. Van jongs af aan worden we geïndoctrineerd met het idee dat een leven lang werken noodzakelijk, onvermijdelijk en zaligmakend is. Wie niet wil of kan meedoen aan het systeem van slijmen naar boven en trappen naar onderen, die zou niets waard zijn. We krijgen te horen dat we het allemaal zelf maar moeten zien te redden, ieder voor zich. Die praatjes zijn giftig, want ze dragen eraan bij dat baanlozen worden gedwongen om gratis te werken in de vorm van dwangarbeid, zonder rechten, op straffe van het verlies van hun inkomen en dus van hun bestaanszekerheid.

Spandoek
Spandoek.

Die moraal van “wie niet werkt, zal niet vreten” wordt als wapen ingezet tegen baanlozen. Mensen zonder betaald werk worden gestigmatiseerd, gekleineerd, gecriminaliseerd en rechtenloos gemaakt. Die moraal maakt het mogelijk dat snelle jongens, malafide uitzendbureaus, draaideurpolitici en staatsdienaren door schimmige constructies grof geld verdienen over de ruggen van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Ieder van ons kan in zo’n situatie komen, of je nu baanloos bent, flexwerker, of een arbeider met een vast contract.

Spandoek
Spandoek.

En wat blijft er over van je bestaanszekerheid als je geen vaste en veilige woonplek hebt? Inmiddels is er in ons land een grote groep mensen die tot het precariaat gerekend kunnen worden. Door het tekort aan betaalbare woningen hebben zij te maken met flexhuren, tijdelijke wooncontracten en rechtenloze anti-kraak. Let wel, dit is een gevolg van bewuste politieke keuzes.

Veel politie
Veel politie.

We laten ons ook niet in de luren leggen door de verdeel en heers-tactieken van de bazen en de staat. We trappen niet in de val van de zondebokpolitiek waarbij altijd gewezen wordt naar ‘de Ander’. De politici met hun afbraakbeleid veroorzaken de problemen, niet de vluchtelingen en niet de migranten. Mensen mogen niet illegaal worden gemaakt en worden uitgesloten uit onze samenleving. Wij zeggen: geen mens is illegaal!

Precies!
Precies!

Vrienden en vriendinnen, kameraden, laten we ook de bijl zetten aan de wortels van het patriarchaat. Korte metten maken met het machismo en het seksisme. Laten we vechten tegen de steeds verder gaande bezuinigingen op de kinderopvang en tegen de gapende loonkloof. Wij zijn ook niet vergeten dat onze maatschappij volledig draait op onbetaalde arbeid die grotendeels door vrouwen wordt verricht. Onbetaald werk als mantelzorg, reproductieve arbeid en vrijwilligerswerk worden als vanzelfsprekend opgevat. Maar dat zijn ze dus niet! Het is en blijft arbeid, onbetaald of niet.

Koerdische kameraden
Koerdische kameraden.

Laten we ons daarom organiseren. Laten we elkaar steunen! Samen staan we sterk! Laten we een beweging opbouwen die de diverse strijden met elkaar verbindt. Want de strijd tegen het kapitalisme, de strijd tegen racisme en de strijd tegen het patriarchaat zijn niet los van elkaar te zien. Dus ook onze gevechten voor een fundamenteel andere inrichting van de samenleving moeten met elkaar samenhangen.

Koerdische kameraden
Koerdische kameraden.

Vrienden en vriendinnen, kameraden, laten we samen strijden voor een wereld waarin geen plek meer is voor uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting! Op deze eerste mei vieren wij onze gezamenlijke strijd!

Doorbraak