Doorbraak tekent petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf

De smeris is de grootste vijand van alle mensen zonder papieren
Doorbraak heeft een verklaring tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf ondertekend. Dat initiatief van een flink aantal kerkelijke en maatschappelijke organisaties wordt inmiddels ondersteund door meer dan 10 duizend individuen en organisaties. Doorbraak roept iedereen op om de petitie te ondertekenen, en ook op andere manieren in actie te komen tegen de toenemende criminalisering van mensen zonder papieren

De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf, waarover de Tweede Kamer binnenkort gaat beslissen, is “een aantasting van mensenrechten”, aldus de verklaring. “Mensen die alleen al door hun verblijf in Nederland strafbaar zijn, zullen contacten met overheidsinstanties of maatschappelijke instellingen mijden. Zij zullen zich zo min mogelijk laten registreren. Illegaal verblijf gaat zich dan – nog meer – ondergronds afspelen. Zo zullen migranten zonder verblijfspapieren zich minder snel tot een arts wenden, hun kinderen minder vaak naar school laten gaan, en terughoudend zijn in het aangeven van geboorten, waardoor hun kinderen vaker zonder geboorte-akte door het leven zullen gaan. Slachtoffers of getuigen van intimidatie of geweld (op straat, op het werk, of seksueel of huiselijk geweld) zullen nog minder bereid zijn misstanden te melden bij de politie. Die zal hen immers niet beschermen, maar vervolgen. Malafide bedrijven zullen de situatie misbruiken door onderbetaling en uitbuiting. Inschakeling van de Arbeidsinspectie levert de werkgever hoogstens een boete maar de migrant een strafblad op.”

Ook gaat de verklaring in op het probleem dat de strafbaarstelling ook anderen in de samenleving criminaliseert, zoals bijvoorbeeld steungroepen voor mensen zonder papieren en vakbonden als FNV Bondgenoten, die een campagne van huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht ondersteunt. “Vakbonden die migranten helpen op te komen tegen uitbuiting of kerken die mensen naar een dokter verwijzen, komen in een sfeer van medeplichtigheid te werken, zelfs wanneer de regering de uitgesproken intentie om de hulpverlening niet strafrechtelijk aan te pakken waarmaakt door dit juridisch vast te leggen. De verwarring die hierover ontstaat kan vanuit de huidige praktijk voorspeld worden, en zal zeker tot gevolg hebben dat aan mensen zonder verblijfsrecht noodzakelijke hulp onthouden zal worden.” Strafbaarstelling “voedt het wantrouwen ten aanzien van alle allochtonen. De relatie tussen autochtone en allochtone Nederlanders komt daarmee onder druk te staan.”

De opstellers van de verklaring tonen zich oprecht bezorgd over de toenemende sociale uitsluiting van mensen zonder papieren. Wel is het jammer dat in de petitietekst ook het argument valt aan te treffen dat door de strafbaarstelling van illegaal verblijf “de overlevingscriminaliteit” gaat toenemen en daardoor “de veiligheid” en “de openbare orde” in het geding komt. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit eigen belang-argument ingezet om twijfelaars, leden van de maatschappelijke bovenlaag en delen van de overheid over de streep te trekken. Doorbraak laat zich liever inspireren door het principe van vrije migratie en de leuze “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”.

Je kunt de petitie hier ondertekenen.

Harry Westerink