Enschedese CDA-er pleit voor dwangarbeid: maak baanlozen tot “afvalcoach”

Wat te doen tegen afvaloverlast? CDA-raadslid Ton ten Vergert heeft er wel ideeën over, die hij graag in discussie brengt. Op de website van zijn partij presenteert hij een wat onorthodoxe methode: zet werkloze Enschedeërs met behoud van uitkering in om het rondslingerende afval op te ruimen en rommelmakers op hun gedrag te wijzen. Hij noemt ze de straatafvalcoachen. Fietsend door Deppenbroek zegt Ten Vergert zich regelmatig te ergeren aan rondslingerend plastic afval, terwijl er op geringe afstand een container staat. De link met het afvalbeleid diftar is snel gemaakt. Sinds de invoering van diftar is het straatvuil toegenomen, met name in wijken met veel hoogbouw. Ten Vergert constateert tegelijkertijd dat Enschede een grote arbeidsreserve heeft, waaronder een kleine 7.000 inwoners met een bijstandsuitkering. Zijn idee is simpel: “In straten waar het verkeerd deponeren structureel aan de orde is worden vanuit het bestand van UWV Werkplein een tweetal bewoners geselecteerd voor de nieuwe functie van afvalcoach”. Geen vrijwillige taak, maar als tegenprestatie voor een uitkering. “Na een korte instructie van Twente Milieu is het hun taak er dagelijks op toe te zien dat medebewoners geen afval meer dumpen op verkeerde plekken. De uitverkorenen moeten het als uitdaging zien hun eigen leefomgeving voortdurend netjes eruit te laten zien.” De CDA-er wil zijn idee in de commissievergadering van het stadsdeel Noord op dinsdag 26 september om 19.30 uur in Prismare aan de Roomweg voorleggen aan wethouder Hans van Agteren.

In CDA-raadslid Enschede: “zet werklozen in als afvalcoach” (Tubantia)