Europees netwerk van werklozenorganisaties keert zich tegen dwangarbeid

Logo.
Logo.
In mei vinden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats. Aanstaande vrijdag gaat de FNV samen met andere Europese vakbonden in Brussel demonstreren tegen de bezuinigingen en de neo-liberale koers van de EU. Aan die demonstratie nemen ook de “Europese Marsen tegen werkloosheid, onzekere flexibele arbeid en sociale uitsluiting” deel, een Europees netwerk van vakbondsgroepen en werklozenorganisaties. Hieronder de integrale tekst van het pamflet dat de Euromarsen gaan uitdelen.

Werken voor je uitkering? Dat is dwangarbeid!

In verschillende Europese landen voert men een beleid waarbij een werkloosheidsuitkering of bijstand geen algemeen recht meer is, wanneer men niet over andere bestaansmiddelen beschikt. Werklozen worden verplicht in de bijstand een tegenprestatie te leveren of te werken voor hun uitkering om die uitkering te kunnen krijgen. Wie op deze wijze wordt verplicht te werken krijgt geen loon.

Maar de bijstand is een vangnet voor mensen die geen betaald werk hebben en die zonder geld zitten. Je hebt geen keus om zelf werk te kiezen en je kunt niet weigeren. Wanneer je de opgelegde dwangarbeid weigert, krijg je met zware sancties te maken of met stopzetting van je uitkering. Daarom is werken voor je uitkering een vorm van dwangarbeid.

In het kader van de overheidsbezuinigingen wordt dit beleid steeds meer doorgevoerd. Werklozen kunnen het werk dat eerst betaalde krachten deden, mooi gratis doen. Dat gebeurt in de verschillende Europese landen in meerdere of mindere mate. Maar de denkrichting is overal hetzelfde. In Nederland gebeurt het al op vrij grote schaal. Werknemers die voor een loon diensten verrichten, bijvoorbeeld bij de overheid, worden ontslagen, en werklozen nemen hun plaats in. Ook in commerciële bedrijven werken gratis arbeidskrachten. Dat is verdringing van betaalde arbeid. Bestuurders worden er niet moe van om te zeggen dat dit niet mag voorkomen. In werkelijkheid gebeurt het toch. En de lonen van degenen die nog betaald werk hebben dalen, omdat zij soms moeten concurreren met werklozen die voor hun uitkering werken.

Deze werklozen hebben niet de rechten die werknemers met een loon hebben. Zoals een arbeidscontract, een cao of een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Ze blijven onder het regime van de bijstand en werken als werklozen zonder rechten. Men verkoopt deze maatregelen met de leugen dat werklozen eerst ‘werknemersvaardigheden’ moeten leren, om hun kansen op betaald werk te vergroten. Op deze wijze wordt gesuggereerd dat de werklozen zelf schuldig zijn aan hun werkloosheid. Maar de oorzaak van werkloosheid is niet een gebrek aan ‘werknemersvaardigheden’, maar een gebrek aan banen.

De “Europese Marsen tegen werkloosheid, onzekere flexibele arbeid en sociale uitsluiting” eisen:

  • Geen dwangarbeid voor werklozen.
  • Geen verlagingen en kortingen op de uitkeringen.
  • Stop de strafsancties tegen werklozen.
  • Een uitkering is een recht, wanneer je geen andere bestaansmiddelen hebt.
  • In alle landen van Europa moet er een leefbaar sociaal minimum zijn. Daarvoor moeten criteria op Europees niveau ontwikkeld worden.
  • Scheppen van voldoende arbeidsplaatsen. Arbeidstijdverkorting met behoud van loon.
  • Een leefbaar wettelijk minimumloon in alle Europese landen.”

Harry Westerink