Evaluatierapport bevestigt: Ruttes neo-liberale covidbeleid leidde tot rampen

Er werd dus op allerlei manieren met harde hand ingegrepen door het ministerie om te voorkomen dat er een effectief indambeleid kan ontstaan. Het virus moest en zou zich (zogenaamd gecontroleerd) verspreiden. De achtergrond hiervan is zo klaar als een klontje: de regering wilde economische schade voorkomen, wilde zoveel mogelijk business as usual en nam daarom een gok met de volksgezondheid. Om die reden waren zowel de regering als Jaap van Dissel fel tegenstander van het sluiten van de scholen gedurende de eerste golf. (…) De regering lijkt de dode ouderen gewoon te hebben ingecalculeerd. De doden waren immers voorspelbaar en ook door het RIVM voorzien. Hoewel zij er niet openlijk voor uitkwam – zoals ze om begrijpelijke redenen überhaupt naliet om op een eerlijke manier te communiceren – lijkt de regering gewoon een versie van het extreem-rechtse dor-hout-verhaal te hebben omarmd: de ouderen waren slechts een kostenpost en hun dood was voor onze neo-liberale misantropen slechts een financiële meevaller. (…) De boodschap van de regering is nu dat iedereen die het virus tot nog toe heeft ontlopen, verplicht besmet moet worden. Als je daar long covid aan overhoudt, dan zal dat in de praktijk geen enkel probleem zijn. Deze of een volgende regering zorgt er te zijner tijd wel voor dat de behandeling daarvan niet meer vergoed wordt en dat een eventuele erkenning van long covid als basis voor arbeidsongeschiktheid wordt uitgesloten. De kosten voor ‘de samenleving’ zullen zo wel worden beperkt.

Jeroen van der Starre in Evaluatierapport bevestigt: Ruttes neo-liberale covidbeleid leidde tot rampen (Socialisme.nu)