Van links naar rechts: Suzanne de Visser, Guus Budel en Martine van Ommeren.

Van links naar rechts: Suzanne de Visser, Guus Budel en Martine van Ommeren.

Vorige maand schreven we over het concept “flextensie”, een dwangarbeidconstructie waarbij bijstandsgerechtigden flexwerken binnen reguliere arbeidsplaatsen zonder loon of arbeidsrechten. En waarbij de financiële voordelen uitvallen ten gunste van de bazen, uitkeringverstrekkende gemeenten en natuurlijk het bedrijf Flextensie. Wie zitten er achter dat bedrijf en hoe heeft men dat concept flextensie uitgerold?

Het concept is heel simpel. Flextensie werkt op basis van inhuur. Een baas kan ons, bijstandsgerechtigden, inhuren voor veelal tijdelijk werk. Zonder enige verplichting, behalve het betalen van een overeengekomen uurtarief aan het bedrijf Flextensie. Dat uurtarief, gebaseerd op het minimumuurloon plus werkgeverslasten, varieert van 11,75 tot 12 euro per uur, maar kan ook lager uitvallen, al naargelang de productiviteit van de werkende baanloze.

Wij, de dwangarbeiders, ‘verdienen’ anderhalf tot twee euro per uur, en dat wordt ons uitbetaald door Flextensie. Het bedrijf steekt ongeveer een derde van het inhuurtarief in de eigen zak en wat er overblijft gaat naar de gemeentekas als besparing op de uitkeringslasten. Met andere woorden: wij worden geacht te werken zonder loon, arbeidsrechten, CAO of baangarantie om zo onze uitkering te bekostigen.

Flextensie blijkt een wirwar van allerlei bv’s waarin drie gehaaide zakenmensen de hoofdrol spelen, een man en twee vrouwen. Waar ook verscheidene gemeenten namens de BV Nederland en andere actoren in het veld, trouw aan het zaligmakende winstmodel, enkele belangrijke bijrollen vervulden en nog steeds vervullen. De baanloze is door Flextensie ontdekt als een onuitputtelijke nieuwe bron van gratis arbeid waar heel veel winst mee te maken is.

Guus Budel

De “Founding Partner” van Flextensie is Guus Budel. Begin jaren 80 begint hij een loopbaan in de automatisering bij de rijksoverheid. Hij is van 1989 tot 1993 verantwoordelijk voor Informatievoorziening en Automatisering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1993 stapt hij over naar de Rijnhaave Groep, een it-leverancier waar hij Directeur Office Automation wordt. Dat bedrijf wordt overgenomen door British Telecom, dat de naam van Rijnhave verandert in Syntegra Nederland. Daar is hij van 1996 tot 1997 Managing Director. Vervolgens richt hij in 1998 samen met Peter Kastelein Citee BV op. Dat bedrijf gaat aan de slag met onder meer het idee van het BedWeb, een integraal computersysteem voor onder meer patiënten in ziekenhuisbedden en toeristen in hotels. Eind 2000 had Citee driehonderd medewerkers en een omzet van ongeveer dertig miljoen euro. In 2001 verkopen Budel en Kastelein Citee aan Landis, een beursgenoteerde ICT-onderneming. Het jaar daarop gaat Landis failliet, waarna beide ondernemers, met hun gemeenschappelijke investeringsmaatschappij Comitee, Citee terugkopen van de curator. Begin 2003 wordt een combinatie gezocht met Newconomy BV, een op internet gericht investeringsbedrijf, dat op 1 mei 2003 besluit haar naam te wijzigen in RT Company NV met als handelsnaam Real Time Company. Budel wordt begin 2004 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Eind 2004 gaat het onderdeel waarin Citee is opgenomen (RT Companies) weer failliet. Sinds begin 2004 investeert hij echter al met Comitee in de ontwikkeling en exploitatie van webshops. Dat noemt hij Shops at Work en hij levert onder andere pc-apparatuur aan Kijkshop. In 2008 wordt ook bij Shops at Work de handdoek in de ring gegooid. Twee jaar later start hij het bedrijf 12Hire BV. Met 12Hire BV ontwikkelt hij het idee van flextensie.

Suzanne de Visser

De tweede hoofdpersoon bij Flextensie is Suzanne de Visser. Afgestudeerd met een master maatschappijgeschiedenis start ze in januari 2006 haar carrière bij European Association of History Educators (EUROCLIO). Maar in juni stapt ze alweer over naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar zij beleidsmedewerkster wordt. In september 2007 gaat ze werken voor het beruchte commerciële onderzoeksbureau Research voor Beleid. Dat richt zich op sociaal beleidsonderzoek en is vanaf 2010 onderdeel gaan uitmaken van Panteia BV. Dat is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Met ongeveer hondervijftig medewerkers is Panteia een van de grootste private onderzoeksbureaus van Nederland. De Visser specialiseert zich daar tot onderzoekster naar baanlozen en reïntegratie. Vanuit die achtergrond en met haar expertise richt ze in 2013 samen met Budel het bedrijf Flextensie op, bijgestaan door de derde hoofdrolspeler: Martine van Ommeren.

Martine van Ommeren

Nadat Van Ommeren in 2006 afstudeert met een master taalwetenschappen, werkt ze twee en een half jaar in haar vakgebied. Eerst een jaar en negen maanden als adviseur/projectmedewerker bij de Taalstudio, en daarna zes maanden als projectmedewerker bij de afdeling Research and Development van Dedicon. Vanaf april 2008 werkt ze bij Research voor Beleid als onderzoekster en verricht daar voornamelijk onderzoek op het gebied Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf december 2011 is Van Ommeren columnist bij het streng christelijke Nederlands Dagblad, waarvoor ze maandelijks – tot eind 2014 – een column schrijft.

Opstarten

Onder de handelsnaam 12hire BV gaat Founding Partner Budel begin 2010 aan de slag met het businessplan van Flextensie. Achter de schermen wordt er intensief samengewerkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), wat in oktober 2012 resulteert in een eerste pilot flexwerk in Den Haag. Het doel daarvan is vooral om meer ervaring op te doen met diverse vormen van flexibel werk en om het concept verder te finetunen. Om die reden wordt op 22 februari 2013 – samen met De Visser en Van Ommeren – de onafhankelijke stichting Flextensie Haaglanden opgericht met Budel als directeur.

Uit de evaluatie van die eerste pilot blijkt dat na een stroeve start aan het einde van het experiment wat meer kandidaten bij een werkgever werden geplaatst en dat de omzet aanzienlijk was gestegen. De Haagse Flextensie-pilot kan daardoor worden voortgezet. Daarop wordt de uitzendorganisatie Tempo-Team erbij betrokken omdat die commerciële organisatie al jarenlang intensief en ‘inhouse’ samenwerkt met de gemeente. In 2013 wordt Flextensie bij het bredere publiek in Den Haag bekend gemaakt.

Bij de eerste pilot betreft een relatief groot deel van de opdrachten van Flextensie arbeid in de non-profitsector. Via de samenwerking met Tempo-Team worden er ook meer tijdelijke en kortdurende opdrachten uit de marktsector binnengehaald. In eerste instantie is het de bedoeling om alleen “WSP kandidaten” boven de zevenentwintig jaar in te zetten. Met “WSP kandidaten”worden bijstandsgerechtigden uit “het granieten bestand” bedoeld die “moeilijker aan het werk komen” door “een grotere afstand tot de arbeidsmarkt”. Vanaf 2013 worden echter ook bijstandsgerechtigden met een “minder grote afstand tot de arbeidsmarkt” en baanloze jongeren onder de zevenentwintig ingezet.

Uitrollen

Flextensie weet loonkostensubsidie van de gemeente los te peuteren, omdat het “succesvol” baanlozen die een “grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt” tijdelijk aan de arbeid zou weten te “helpen”. Die bijstandsgerechtigden komen ‘in dienst’ bij Flextensie en worden voor een “inleentarief” aan bedrijven “uitgeleend”.

In 2014 worden voorbereidingen getroffen om Flextensie landelijk uit te rollen. Op 17 november wordt Flextensie Nederland BV opgericht. Het nieuwe bedrijf meldt meteen in een “nieuwsflash” dat het de maanden ervoor intensief heeft samengewerkt met het ministerie van SZW om zo nauwgezet mogelijk te formuleren binnen welke wettelijke kaders gemeenten de Flextensie-methodiek mogen toepassen. Met trots schrijft men dat dit traject begin november succesvol werd afgerond. Flextensie staat dan op eigen benen en is geen onderdeel meer van 12hire BV. Tien dagen daarop presenteert De Visser namens Flextensie, samen met directeur Martin Andriessen van de dienst Sociale Zaken gemeente Den Haag, tijdens het najaarscongres van Divosa (getiteld ”Druk, druk, druk!”) in Zaandam de workshop “Flexibel werk? Pak die kans!”.

Op 10 februari 2015 komt er een structurele samenwerking tot stand tussen Flextensie, Society Impact en de Rabobank. “De stichting Society Impact is een inclusief platform voor samenwerkende partijen – o.a. banken, filantropen, private equity funds, zorgverzekeraars, pensioenfondsen, overheid en ondernemers – om gezamenlijk maatschappelijke urgente vraagstukken aan te pakken via sociaal ondernemerschap.” Daarover meldt Flextensie: “Wanneer Flextensie in een nieuwe gemeente aan de slag gaat, stelt de Rabobank het benodigde werkkapitaal beschikbaar, met commitment van de gemeente. Omdat Flextensie al binnen enkele maanden een break-even operatie kan realiseren en daarna rendement voor de gemeente realiseert, kan de financiering vanuit dit rendement worden ingelost”. De met veel bombarie aangekondigde pilot van Flextensie in de gemeente Zaanstad, die start in januari 2015, blijkt inderdaad op die manier gefinancierd. Ook weet Zaandam een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) los te peuteren van maar liefst 1.013.600 euro. Flextensie is daarmee booming business geworden en wordt landelijk uitgerold.

Huidige stand van zaken

Momenteel hebben al meer dan vijftig gemeenten samenwerkingscontracten afgesloten met Flextensie. Daarbij heeft het bedrijf momenteel “werkgeversafspraken” met een flink aantal organisaties. Van uitzendbureaus (AB vakwerk, Adecco, Luba, Randstad, Start People, Tempo Team, Tence/Actief Werkt, Timing, Werktalent) tot een schoonmaakbedrijf (Asito), een “leverancier van Facility Services” (ISS), een exploitant van lichtmastreclame (npb) en een bedrijf dat onder andere vakantieparken uitbaat (Roompot). Een lijst die ongetwijfeld nog zal groeien.

Flextensie is ook trots op haar partners, waaronder de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), het eerder genoemde Society Impact, Locus, een organisatie die “werkt aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt”, Staffing Management Service, “de expert voor het optimaal kunnen werken met flexibele arbeid”, NBBU, dat pretendeert “dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt” te zijn, en Connexys, “Nederlands marktleider in innovatieve technologische oplossingen voor het vinden, matchen, selecteren en binden van talent”.

Elke deelnemende gemeente heeft een of meerdere Flextensie-“intercedenten”: personen die bemiddelen tussen baanlozen en bedrijven met vacatures. Daarnaast werken er rondom het hele Flextensie-gebeuren projectleiders, regiomanagers, werkgeversadviseurs, consultanten, accountmanagers, contractmanagers, en penningmeesters. En allemaal verdienen ze een dik belegde boterham aan de onbetaalde en rechteloze arbeid van uitkeringsgerechtigden.

Puk Pent en Bart de Baan


 1. Paul. # 1 
  2 jaar geleden

  Er is maar 1 wapen voor de uitkeringsgerechtigden:

  EIS EEN LOON EN EEN ARBEIDSCONTRACT!!!!!!!!!!

  Daar heb je niet alleen recht op maar het is zelfs een wettelijke plicht. Het aangeboden werk mag je niet weigeren, de slechte voorwaardes, zeker als ze niet voldoen aan het minimum loon of als je geen arbeidsrechten hebt, mag je wel weigeren en vervangen door je eigen voorwaardes zoals een loon en een arbeidscontract.

  Natuurlijk zal de gemeente wel gaan dreigen, maar als jij voet bij stuk houd en dreigt met een rechtszaak zullen de SD’s wel inbinden. Er zijn jullie al wat mensen voorgegaan die een loon en een contract geeist hebben, daaraan ook vastgehouden hebben en daarna met rust zijn gelaten.

 2. H DE GRAAFF # 2 
  2 jaar geleden

  ZIT NU BIJ DE BIJSTANDSMODUS SEPTEMBER AANGEVRAAGD ,EN 75 COPIEEN GESTUURD ,NAAR DE GEMEENTE ,HAD GEZEGT TEGEN HUN VOEL MIJ NIET IN ORDE EN BEN TOEN NAAR DE HUISARTS GEGAAN ,KORTE KAART GEHAD ZIEKENHUIS ,SCAN GEHAD EN ECHO ,BLIJKT NIERSTENEN EN GALSTENEN TE HEBBEN ,PIJN IN HET LICHAAM ONVERKLAARBAAR VANDAAR ,SD HEEFT MIJ INGEZET VOOR DE PART, WET , HEB MOETEN TEKENEN ,VOOR DIT ,EN WERD GEZEGT DAT IK NAAR DE WERKAKADEMIE MOEST ,HEB IK IN 3JAAR AL MEERDERE KEREN GEDAAN ,ALLEMAAL ONZIN ,DUS OM JE MAAR VAN DE STRAAT TE HOUDEN ,IK BEN ZIEKGEMELD ,MAAR BETALEN NIET UIT ALLEEN EEN VOORSCHOT GEHAD VAN 1030 EURO VANAF SEPTEMBER ,GEBELT EN ZEIDEN DAT HET IN DE ADMINISTRATIE ZIT JAJA ,ZEGGEN ZE BIJ IEDEREEN HE ,MAKKELIJK JE COLLEGA DE SCHULD GEVEN WANT DIE SPREEK JE TOCH NOOIT . EN KAN JE NIET OP ZIJN VERANTWOORDING WIJZEN ,MAG ZE NIET SPREKEN !HADDEN MIJ VIA EEN PERSOON VAN DE GEMEENTE MIJN CV VOORGESTELD ,EN ZOU OP GESPREK GAAN BIJ EEN GOED BEDRIJF IN ZOETERMEER ,MAAR NIKS VAN GEHOORD ,ER WERD WEL EVEN BIJGEZEGT DAT IK DAAR ZOU KUNNEN WERKEN MAAR DE EERSTE MAAND GEEN SALARIS ZOU KRIJGEN ,MAAR MET BEHOUD VAN DE UITKERING AAN DE SLAG ZOU KUNNEN GAAN ,RARE CONSTRUCTIES ALLEMAAL ,HEEL SCHIMMIG .. HEB AL BIJNA 40 JAAR GEWERKT EN KRIIJG NIET EENS EEN NORMALE UITKERING VAN DE GEMEENTE ,AFSCHUIVEN EN LATEN WACHTEN , EN DAN NOG DIT L MIJN DOCHTER HEEFT EEN wAYONG UITKERING EN WOONT THUIS ,DAAROM OOK NOG EEN KORTING EN OP PAPIER ZOU IK NU 12EURO KRIJGEN VAN DE GEMEENTE ,ALS BIJSTAND ,! DUS HET MINIUM LOON IS NORM 1570 EURO VOOR EEN GEZIN EN ER GAAT DUS MINIMAAL 300 EURP NETTO AF OMDAT MIJN DOCHTER ZIEK IS EN NIET KAN WERKEN ? SCHANDALIG TOCH / WIE HEEFT PROFFESIONELE ADVIEZEN VOOR ONS HIER. GGEN GELD GEHAD SINDS SEPTEMBER MAAR DE HUUR VAN 740 EURO GAAT WEL DOOR ,GELD LENEN IS DE ENIGSTE OPTIE OM VAN HET GEZIJK AF TE ZIJN ,JA GEZIJK EN NIET GEZEIK! HELP SVP . EEN ONBETAALDE WERKLOZE !

 3. Paul. # 3 
  2 jaar geleden

  @H de Graaf,

  Hoe groot is uw gezin of beter gezegd, met hoeveel mensen woon u in 1 huis? Met 2 personen in 1 huishouden zou u rond de 700 euro per maand moeten krijgen. Met zijn 3e, 570 euro per maand per persoon die een bijstandsuitkering heeft. Dus 12 euro per maand lijkt me toch wel erg weinig en klopt volgens mij ook niet. Waar baseert men dat op? Ik zou hier ook juridische hulp bij gaan zoeken. google eens op legal2people.

  Wat heeft u belet om een loon en een contract te vragen voor het werk wat u moet doen?

  Ps, je hebt geen caplocks nodig. Normale letters lezen toch iets prettiger.

 4. Liesbeth uit Amsterdam # 4 
  2 jaar geleden

  Beste H de Graaf,

  Wat een naar verhaal!

  Ik wens je sterkte en beterschap.
  Je kan ook advies of tips vragen aan de mensen van de bijstandsbond (van Amsterdam). (De link plaats ik onderaan mijn reactie.) Als je niet in de buurt van Amsterdam woont, kun je toch telefonisch met hen spreken. Zoals in de link hieronder aangegeven hebben zij ook goed contact met vaste, sociaal betrokken advocaten.

  De Bijstandsbond is er overigens niet alleen voor bijstandstgerechtigden, maar ook voor andere minima of mensen die mee willen helpen de samenleving een flink stuk socialer en rechtvaardiger te maken. (De bijstandsbond is overigens geen onderneming, maar een vereniging. )

  De link: http://www.bijstandsbond.org/contact.html

  Wie je ook benadert, ik hoop dat alles voor jou zo spoedig mogelijk weer in orde komt. Heel veel sterkte en houd je taai.
  Groetjes,
  Liesbeth

 5. arnold # 5 
  2 jaar geleden

  Beste Paul,

  Wij hebben als Bijstandsbond zeer slechte ervaringen met Legal2people. Dit buro is geen advocatenburo en wordt gedreven door juristen. Wanneer je door de sociale dienst in de problemen komt is het beter om contact op te nemen met een advocaat sociale zekerheid. De Bijstandsbond heeft een goede en gedreve advocaat

 6. Paul. # 6 
  2 jaar geleden

  Hallo Arnold.

  Mijn excuses dat ik jullie vergeten ben. Ontzettend stom van me. Legal2people zijn inderdaad juristen en geen advocaat.

  Voor dit soort conflicten heb je inderdaad een zeer gedreven en sluwe advocaat nodig. Mijn ervaring, hoewel niet dat alle advocaten zo zijn, is dat men een verweer slecht motiveert en de sleutel tot succes ligt juist bij een goed doordacht en geschreven verweer. Tegenwoordig is dat zeer belangrijk omdat veel rechters nogal op de hand van de rechtse politiek zitten en niet meer doen wat ze moeten doen: recht spreken.

 7. Kees # 7 
  2 jaar geleden

  De zg sociale firma,s rijzen de pan uit !!! ; gefinancierd en ondersteund door de Nederlandse overheid .
  Dwangarbeiders krijgen een stempel op hun hoofd waar ze nooit meer vanaf komen.

  http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/detail/wat-is-het-doelgroepregister/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-opname-in-het-doelgroepregister

 8. Frans Cobben # 8 
  2 jaar geleden

  mijn eerlijke dank voor alle feiten, de reintegratie-bedrijven zelf laten naar buiten toe alleen mooie reclame zien. Frans Cobben in Halsteren in West-Brabant

 9. Raymond Heijder # 9 
  2 jaar geleden

  Beste mensen, ik onderschrijf de bedenkingen over Legal2People. Heb daarover ook het e.e.a. geschreven en dat was gelijk tegen het verkeerde been van de beheerders van het Meldpunt Misstanden Uitkeringen. Maar daar gaat het nu niet om. Mijn bezwaar tegen Legal2People is dat ze niets verduurzamen richting de burgers. Ze behalen dan wel eens losse succesjes, maar die worden nooit verheven tot een collectief belang. Bovendien heb ik mijn bedenkingen over oprichter mevrouwe Orie, die gewoon nog namens gemeenten rechtszaken voerde tegen burgers terwijl Legal2People al was opgericht.
  Zelf heb ik inmiddels advocatenkantoren aangeschreven om mee samen te werken. Eén heeft gereageerd en daar ga ik binnenkort mee praten.
  Verduurzaming wil ik gaan regelen in het Burgerkrachtcollectief, dat overigens ook samenwerkingen gaat zoeken. De Bijstandsbond staat in elk geval op het vizier en Doorbraak.eu is een welkome bron van inspiratie.
  Met vriendelijke groet, Raymond Heijder

 10. A.A.Terpstra # 10 
  2 jaar geleden

  Waarom wordt er niet wat leuker werk aangeboden om weer terug te keren in het arbeids proces Het is altijd zwaar ongeschoold werk zonder enige scholing Daar word men doorgaans uitgezonderd een enkeling niet gelukkiger van zoals post nl schoonmaak werk detailhandel enz Wat ik ook een hele rare zaak vind wat ik er uitbegrepen heb dat de gemeente het salaris krijgt ? Dan worden de uitkerings gerechtigen uitgebuit Het salaris komt hun toe vanaf de eerste dag dat ze werken met een normale proeftijd !

 11. Hope # 11 
  2 jaar geleden

  @ Kees. Herkenbaar. Re-integratiebedrijven willen hun targets halen en zoveel mogelijk mensen plaatsen. In mijn geval wil men mij graag in het doelgroepenregister laten opnemen. Want men heeft alleen connecties met bedrijven die daar gebruik van maken of ongeschoold, zwaar werk, waar ze niemand voor kunnen krijgen. Maar ik heb geen ernstige arbeidsbeperkingen, behalve dat ik niet fysiek en/of repeterend werk kan verrichten. Dus ik laat mij niet aanpraten om mij op te laten nemen in het doelgroepenregister. Het is jammer dat er verder weinig opties zijn. Ik voel mij toch onder druk gezet.

 12. Paul. # 12 
  2 jaar geleden

  Volgen het UWV is het doelgroepen register voor mensen met een arbeidsbeperking en daarmee word bedoelt zijn mensen die door een ziekte of handicap:

  – moeite hebben met het vinden of houden van werk. En door hun ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen;

  – ondersteuning nodig hebben die een gewone werkgever niet kan bieden;
  niet meer kunnen werken.

  Dat men ook gezonde bijstandsgerechtigden graag in die doelgroep register wil plaatsen is al diverse keren geopperd en schijnt nu ook te gaan gebeuren: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/inhaalslag-in-registreren-bijstandsgerechtigden.9553870.lynkx

  En waarom? Dat is 2ledig, A, men moet de banenafspraak na komen en daar hebben ze mensen voor nodig die uit de doelgroep register komen en schijnbaar zitten er niet genoeg mensen in dat register en B, concurrentie tussen gemeentes, het UWV en tussen gezonde bijstandsgerechtigden en mensen uit de doelgroep. Door ze nu allemaal in de doelgroep register te stoppen zouden de gezonde bijstandsgerechtigden en de mensen uit de doelgroep register geen concurrenten van elkaar zijn.

  Ik kan er nog C en D bijdoen, maar dit is mijn inzicht, C omdat gezonde mensen nu opeens een stempel hebben gekregen moet men van uit de verplichting van de participatiewet, die gezonde mensen verplicht helpen en D, het zijn gezonde mensen, dus productiever en men krijgt weer, ja, hier komt die weer, subsidies, bonussen en kortingen bij ziekte of uitval = meer winst.

  Schijnbaar werkt die hele banenafspraak, het doelgroepen register en ook de participatiewet niet, misschien moet ik beter zeggen, het is 1 grote faal geworden en mv. Klijnsma is, onder grote druk van de VVD, aan het proberen te reden wat er te reden valt en zo als gebruikelijk, dat gaat weer over de rug van de zieken en uitkeringsgerechtigden.

  Dat de participatiewet zou falen is nog voor de invoering al door tig instanties, specialisten en ook burger organisaties voor gewaarschuwd. 1 maand na de invoering bleek de participatie wet op diverse fronten al te falen, zo als voorspeld maar de overheid weigert toe te geven dat de wet faalt en daar hun verantwoordelijkheid voor te nemen.  

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*