15 januari, Leiden: nieuwsjaarsreceptie van onderop

Logo.
Logo.

Op 15 januari 2017 houdt Doorbraak in de Leidse Vrijplaats een nieuwjaarsreceptie van onderop, met gezelligheid, hapjes en drankjes, een terugblik op 2016, en aandacht voor het tienjarig bestaan van Doorbraak in 2017. Volop gelegenheid dus om kennis te maken, bij te praten, contacten aan te knopen en inspiratie op te doen. Net als tijdens de receptie in 2016. Kom ook langs!

Nieuwjaarsreceptie van onderop
Zondag 15 januari 2017
Van 14:00 tot 18:00 uur
(vrije inloop)
Vrijplaats
Middelstegracht 36, Leiden
Facebook-event

Voor Doorbraak was 2016 een bewogen en strijdbaar jaar. We ondersteunden vluchtelingen die vechten voor onderdak en verblijfsrecht, zowel individueel als collectief. In januari ging de bed-, bad- en broodopvang van de gemeente Leiden van start, die onder druk van de strijd van mensen zonder papieren tot stand was gekomen. Die opvang biedt het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal meer mogelijkheden dan voorheen om basisvoorzieningen als woonruimte en eten af te dwingen. Met een manifestatie bij het Leidse stadhuis hebben we laten zien dat nog steeds veel mensen vluchtelingen welkom heten, ondanks de toenemende racistische hetze tegen hen. En we hebben meegewerkt aan de demonstratie van “Geen kind aan de kant” tegen het uitzetcentrum voor afgewezen vluchtelinggezinnen in Katwijk.

In meerdere steden gingen we door met ons verzet tegen dwangarbeid voor baanlozen. In Groningen voerden we daar actie tegen en protesteerden we tegen de disciplinering van baanlozen via “keukentafelgesprekken” en andere kleinerende trajecten. In Amsterdam bleven we de lokale reïntegratieperikelen nauwlettend volgen. En in Leiden hielden we een picknick bij het dwangarbeidcentrum en publiceerden we na onderzoek een uitgebreide rapportage. Bijzonder was ons internationaal uitwisselingsproject met activisten van de Griekse organisatie SKYA. Doorbraak-activisten waren te gast in Griekenland en vertelden daar over de strijd tegen dwangarbeid in Nederland. En SKYA-activisten bezochten Nederland en hielden lezingen in Nijmegen en Amsterdam. Verder waren we betrokken bij de organisatie van 1 mei-vieringen in Nijmegen en Tilburg. En we deden mee aan de zich verscherpende strijd van precaire huurders. Over de flexibilisering van werken en wonen organiseerden we een vertoning van de film “Alles flex?”.

In de strijd tegen institutioneel racisme hebben we opnieuw een bijdrage geleverd aan de steeds groter geworden beweging tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. We demonstreerden, kregen te maken met politierepressie en andere intimidatie, ondersteunden andere activisten in hun gevecht tegen criminalisering, en verhoogden met succes de druk om stelling te nemen tegen de blackface-traditie, via petities en klachtbrieven. We recenseerden spraakmakende boeken over het koloniale verleden en het nationale zelfbeeld. Verder protesteerden we tegen politieracisme en tegen het extreem-rechtse Pegida. Ook publiceerden we een kritische open brief, gericht aan de nieuwe partij DENK. In het kader van de Kristallnacht-herdenking hielden we een lezing over antisemitische reacties op vluchtelingen toen en nu. Omdat het persoonlijke en het politieke onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, beschreven drie Doorbraak-activisten hun eigen ervaringen met racisme. En we organiseerden een “heerlijk avondje” over wit privilege.

Om de discussie over links en intersectionaliteit te bevorderen, vertaalden we een aantal artikelen op dat terrein. Verder publiceerden we discussiebijdragen rond het referendum over het EU-verdrag met Oekraïne. En we besteedden in het kader van internationale solidariteit ruim aandacht aan de situatie in Turkije, met name na de mislukte coup daar. Voor de broodnodige politieke verdieping namen we via een leesgroep de ideeën van Murray Bookchin onder de loep. In 2016 is onze website weer een bron geweest van dagelijks nieuws, discussie en analyse. Tot slot hebben we hard verder geklust aan ons nieuwe kantoor in de Vrijplaats, dat we in 2017 in gebruik hopen te gaan nemen.

Harry Westerink