Flexkandidaten.

Flexkandidaten.

Vorige week plaatsten we in onze rubriek “Nieuws elders” een bericht over politici in Hoorn die vraagtekens zetten bij “flextensie”, een concept waarbij bazen die tijdelijk personeel nodig hebben uitkeringsgerechtigden kunnen inhuren tegen een vast uurtarief van 11,75 euro. Die baanlozen gaan dan aan de slag zonder loon of arbeidsrechten. Kortom: dwangarbeid.

Het concept is heel simpel. Flextensie werkt op basis van inhuur. Een baas kan ons, bijstandsgerechtigden, inhuren voor veelal tijdelijk werk. Zonder enige verplichting, behalve het betalen van een overeengekomen uurtarief aan het bedrijf “Flextensie”. Dat uurtarief, gebaseerd op het minimumuurloon plus werkgeverslasten, varieert van 11,75 tot 12 euro per uur maar kan ook lager uitvallen, al naargelang de productiviteit van de werkende baanloze.

Wij, de dwangarbeiders, ‘verdienen’ anderhalf tot twee euro per uur, en dat wordt ons uitbetaald door Flextensie. Het bedrijf steekt ongeveer een derde van het inhuurtarief in de eigen zak en wat er overblijft gaat naar de gemeentekas als besparing op de uitkeringslasten. Met andere woorden: wij worden geacht te werken zonder loon, arbeidsrechten, CAO of baangarantie om zo onze uitkering te bekostigen.

Het verhuren en uitbuiten wordt met de bekende uitgekauwde drogredenen aan ons versleten: “De bijstandsgerechtigde doet werkervaring op, maakt meer kans op een baan, is onder de mensen en moet toch iets met zijn tijd”. Het weigeren van dwangarbeid via Flextensie wordt, voor zover we weten, nog niet bestraft met sancties. We mogen onszelf dus op ‘vrijwillige’ basis laten uitbuiten!

Koppelbazen

Hoorn is niet de enige gemeente die via deze “sociale onderneming” met haar concept flextensie een “baanlozenbestand” aan de dwangarbeid zet. Ook Delfzijl doet het. Ja, dat is die gemeente van het “fit voor werk”-schandaal waarbij baanlozen in de supermarkt verplicht moesten winkelen en dan alles weer terug moesten leggen. En ook Appingedam en Loppersum, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Albrandswaard, Almere, Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, Ooststellingwerf, Utrecht (“Flextensie maakt ook flexibel werken lonend!”),Purmerend, en Zaanstad voeren onze precarisering verder op via flextensie.

Volgens de website van Flextensie zijn er ook samenwerkingsverbanden met Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Beemster, Edam-Volendam, Emmen, Groningen, Houten, IJsselstein, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden, Lopik, Nieuwegein, Nieuwkoop, Oostzaan, Ridderkerk, Vianen, Voorschoten-Wassenaar, Waterland en Zeevang en met het bedrijf IBN Arbeidsintegratie.

De meeste bazen lopen niet echt te koop met hun gebruik van flextensie. Zo zou het grote schoonmaakbedrijf Asito zich volgens de website Locus verheugen op de samenwerking met Flextensie, maar is dat op de eigen website nergens terug te vinden. Ook bij navraag laat men daarover verder niets los.

Isoleren en onderdrukken

In het huidige neo-liberale kapitalisme worden we allemaal als solitaire individuen bezien. Als baanlozen worden we behandeld als economische entiteiten en beoordeeld op ons arbeids- en loonvermogen. Er wordt gekeken hoe productief we in potentie zouden kunnen zijn ten dienste van het kapitaal, en welk zetje we nodig hebben om te erkennen dat we onze baanloze status aan onszelf te danken hebben. Om onszelf te gaan zien als niets anders dan een economisch nuttige of onnuttige arbeidskracht. Om onszelf ‘vrijwillig’ voor de karretjes van ambtenaren, reïntegratiebedrijven en andere bazen te laten spannen.

Het ‘vrijwillige’ karakter van flextensie is welbewust. Het werkt individualisering verder in de hand en isoleert ons van potentiële bondgenoten. We worden dagelijks blootgesteld aan de terreur van sociale diensten, stigmatiserende media en politiek. We worden bang gemaakt en bang gehouden. Er kan in die context bezien geen sprake zijn van een werkelijk vrijwillige deelname aan de rechteloze uitbuitplaatsen van Flextensie. Bazen en organisaties die flextensie-overeenkomsten aangaan, mogen dan schermen met begrippen als “sociaal investeren”, maar feitelijk doen ze snoeihard mee aan het disciplineren en verarmen van baanlozen.

Vanuit de campagnes van de FNV en de SP tegen “werken zonder loon” en “verdringing” wordt er geen tegengas gegeven aan deze constructies, die ruim binnen de Participatiewet vallen. Feitelijk doet men met het concept flextensie precies waarvoor die wet bedoeld is: de ongelijkwaardige machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt versterken. Alles wordt uit de kast gehaald om onze bestaansonzekerheid in stand te houden, te vergroten en te exploiteren. Staat en kapitaal kunnen immers niet zonder onze arbeidsreserves.

Werkweigering

Willen we deze structurele uitbuiting en onderdrukking stoppen, dan kunnen we dat samen doen. Weiger te werken voor de flextensie-uitbuiters. Solliciteer niet op flextensie-vacatures. Schrijf je ook niet in bij de organisatie Flextensie. Waarschuw elkaar voor Flextensie en informeer anderen.

Ken jij bedrijven of organisaties die samenwerken met Flextensie? Ken jij mensen die via Flextensie werken of hebben gewerkt? Ken je mensen die wel degelijk zijn bedreigd met sancties of een maatregel kregen opgelegd omdat ze de Flextensie-uitmelking hebben geweigerd? Deel die kennis en praktijkervaringen (eventueel anoniem) en mail ons: dwangarbeid@doorbraak.eu.

Puk Pent en Bart de Baan


 1. een dag gewerkt... # 1 
  2 jaar geleden

  NADRUK OP DE SOLIDARITEIT TUSSEN WERKENDEN EN BIJSTANDERS DOOR DE WERKSTAKING. Als je je dan verzet als Bijstander dan is het mogelijk dat je naar een keuringsarts word gestuurd en voor een aantal jaren “arbeidsongeschikt “word verklaard . En / of dat je langdurig Bijstand afhankelijk bent en daarom “arbeidsongeschikt ” bent beoordeeld . Of een combinatie van beiden. Zo als ik bekend veronderstel zien overheden de bijstand als een tijdelijke regeling. De realiteit is anders. Ik geef daar notabene voorbeelden van. Na deze inleiding : een tijdelijke regeling die een permanente blijkt en geen groei inkomen bied sterker nog bij verkeizingen is regelmatig sprake van het wel of niet ” bevriezen ”
  van een minimum inkomen uit Bijstand dat eigenlijk sinds de tachtiger jaren alleen maar minder is geworden.

  Er moet worden erkend door de gevestigde politiek en overheden dat de Bijstand permanent is voor duizenden met name het ” ijzeren bestand ” of hoe dat word genoemd door ambtenaren de Bijstanders die zijn ” opgegeven ” als onbemiddelbaar om wat voor reden dan ook . Die erkenning bied dan mogelijk iets van een verhoging van de Bijstand met name voor de groep die ik noem en zodanig dat de groep / mijn groep permant uit de armoede is . In de Bijstand betekend schulden want de Bijstand is te weinig om van te leven met name de vaste lasten. Schulden die vaak onoplosbaar blijken.

  Er zal worden gesteld dat de ” working poor ” in Nederland dan slechter af zijn dan ( een groep ) Bijstanders maar wie zegt dat de working poor niet moeten worden geholpen ? Ik zeg solidariteit tussen de working poor en mensen in de uitkering.

  Dit is niks nieuws en deze eisen krachtig afdwingen door alleen Bijstanders is onmogelijk gebleken. Maar door solidariteit tussen werkenden met name de groepen onder aan de ” arbeidsmarkt ” en mensen in de uitkering is het mogelijk.
  Het wapen heet de algemene werkstaking algemeen op de eerste plaats door mensen die het vuile werk doen het slecht betaalde werk dat wel heel noodzakelijk is in ziekenhuizen verpleeghuizen winkels horeca land en tuinbouw schoonmaak vuilophaal enzv.
  Ik zie geen of te weinig solidariteit bij werkenden die zich niet kunnen rekenen tot de minimaal betaalden werk . Sterker nog in die groep is de houding dat mensen in de uitkering parasiteren met name langdurig afhankelijken en dat mensen in slecht betaald werk maar harder moeten proberen om beter betaald werk te krijgen. Daar bij ook bij selcht btaalden is het politiek bewustzijn slecht ook daar zet men zich vaak af tegen mensen in de uitkering.

  Zo lang de ( algemene ) werkstaking als wapen zo ongebruikt blijft voor fundamentele veranderingen blijven we altijd precair
  in de uitkering en aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Precair als permanent in gevaar van dakloosheid permanent slechte toegang tot gezondheidszorg enzv.

  Het organiseren van ( een ) dergelijke massale staking(en) moet het doel zijn maar wie gaat dat effectief oppakken ?

 2. Eric # 2 
  2 jaar geleden

  Het organiseren van ( een ) dergelijke massale staking(en) moet het doel zijn maar wie gaat dat effectief oppakken ?

  Wijs niet naar anderen, wacht niet op anderen, maar organiseer jezelf! Begin niet over massale stakingen zolang je niet zelf enigszins georganiseerd bent, en ervaring hebt opgedaan met meer kleinschalige collectieve acties. Anders blijft het bij loze kreten die ons allemaal moedeloos maken.

 3. Marius # 3 
  2 jaar geleden

  Ik werd ook een traject ingeschopt. 20 uur per week verplicht stickertjes plakken op flessen.
  Verlopen datums er af.. nieuwe datum er op..
  Of goedkoop merk er af.. duur merk er op… of grotere inhoudsmaat… dan was het meer waard.

  We werden verhuurd tegen commercieel tarief, maar mochten geen enkele cent houden. Zei je nee, uitkering weg.
  En dat noemen ze dan ‘ leertraject’.

  Maar ok, nu kan ik op mijn CV zetten dat ik heel erg goed stickertjes kan plakken…

 4. Frederique # 4 
  2 jaar geleden

  Dit is wellicht wederom een bewijs, dat de roep om een basisinkomen steeds groter wordt.

 5. Eric # 5 
  2 jaar geleden

  Bespaar ons alsjeblieft dat basisinkomen, want dat is een neo-liberaal plan om je armer te maken

 6. Frederique # 6 
  2 jaar geleden

  Kom jij maar met de oplossing dan. Ik ben 56 geloof in een zo goed mogelijk leven voor iedereen, dat lijkt me een vredige mooie gedachte waarbij je iedereen het beste wenst. Meer kan ik niet doen. Ik vind het wel prima zo.

 7. Eric # 7 
  2 jaar geleden

  Ik ben 54, en realiseer me dat je het niet tegelijk de uitbuiters én degenen die uitgebuit worden naar de zin kan maken. Ik wens ook iedereen het beste, maar dat betekent niet dat we een basisinkomen invoeren, maar dat we strijden voor gelijkheid en echt eerlijk delen.

 8. Frederique # 8 
  2 jaar geleden

  Je zal toch ergens moeten beginnen lijkt mij. Elk stapje is er weer een. En hoe ver wil je gaan? Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd.

 9. Frederique # 9 
  2 jaar geleden

  Je komt niet met oplossingen of een weg er naar toe Eric.

 10. Frederique # 10 
  2 jaar geleden

  Het is maar wat je onder gelijkheid en eerlijk delen verstaat natuurlijk. De een voelt zich gelukkig met een oude bakfiets, de ander in een Rolls-Royce. Mijn geluk hangt niet af van een gouden deurkruk maar voor iemand die van goud houdt en zich daar prettig bij voelt, laat die daar vooral naar streven. En als je dan begint bij een basisinkomen dan zijn we in ieder geval al een stapje op weg naar het kunnen ontplooien van jezelf in een richting die bij je past. Als je daarmee je vaste lasten kunt betalen om te beginnen zou dat al heel veel zorgen schelen. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan mantelzorgen, een cursus gaan volgen, een tijdje voor je kinderen zorgen, carriere maken. wat je maar wilt. Je bent dan juist veel vrijer in je keuzes. Een basisinkomen zou voor mij een zegen zijn en voor vele mensen om mij heen ook. Vergeet niet dat ook de robotisering er aan zit te komen en dat er gewoon niet genoeg betaald werk is voor iedereen. Het geeft je in ieder geval een stukje bestaanszekerheid, daar zouden veel mensen om te beginnen al mee geholpen zijn.

 11. Eric # 11 
  2 jaar geleden

  Deze discussie leidt niet ergens toe, Frederique, omdat je weigert kennis te nemen van de tegenargumenten.

  “Elk stapje is er weer een”, zeg je. Maar het punt is natuurlijk welke kant je op stapt. Jij wil dezelfde richting op stappen als bv D66 en vele andere hyper-neo-liberale partijen die ook allemaal voor het basisinkomen zijn. Als dat je niet aan het denken zet, tsja.

  “Je komt niet met oplossingen of een weg er naar toe Eric”, schrijf je daarna. Deze hele website staat vol met duizenden artikelen over wat we willen en vooral: hoe we daar willen komen. Je kan wel als een mantra blijven roepen “basisinkomen, basisinkomen, basisinkomen”, maar je geeft niet aan hoe je daar wilt komen. Wat geeft je de macht om te zorgen dat dat basisinkomen er ook komt? Een oplossing is namelijk alleen een oplossing als je die ook kan invoeren. Je enige bondgenoten met enige macht zijn die neo-liberalen en die gaan echt niet plots voor de mensen aan de onderkant een paradijs invoeren, voor de mensen die ze al 40 jaar steeds verder afknijpen.

  Wat wij willen is van onderop, tegen de neo-liberale stroming in, een tegenmacht opbouwen en hoe meer macht we hebben hoe meer we kunnen beïnvloeden welke kant het op gaat. Dat gaat langzaam, maar is wel de enige echte oplossing.

  Ik ga pas verder met je praten wanneer je er blijk van geeft dat je tenminste kennis hebt genomen van kritische geluiden over het basisinkomen, hier heb je een hele rij. Met een open mind kom je een heel eind, echt.

 12. Frederique # 12 
  2 jaar geleden

  Toch wel interessant te weten dat er zowel linkse als rechtse partijen voor een basisinkomen zijn. Ik focus me liever ergens voor dan ergens tegen. Dat is volgens mij de meest wijze, constructieve, democratische en vredige weg. Ik ga voor mijn geluk in plaats van voor mijn gelijk. Het ga je goed Eric.

 13. Frederique # 13 
  2 jaar geleden

  Tot slot: Wat geeft je de macht daar te komen? Precies: de BIP de Basis Inkomen Partij. Dat is politiek, dat is democratie en stemrecht. Als jij iets anders wilt richt dan je eigen politieke partij op.

 14. Eric # 14 
  2 jaar geleden

  Nee, tegenmacht opbouwen gaat niet alleen via politieke partijen. Juist niet, zou ik zeggen. Generaties van nieuwe linkse partijen in heel veel landen hebben laten zien dat ze vanzelf naar het extreme midden getrokken worden, en moeten meedoen in het systeem of verdwijnen. En sowieso is de BIP geen alternatief, maar meer van hetzelfde.

  Ik hou ermee op.

 15. anoniem # 15 
  2 jaar geleden

  Ja, flextentie, je werkt dan zonder ww op te bouwen of andere rechten, als je je inschrijft, -wat onder flinke druk gebeurd- dan heb je een overeenkomst getekend dat jij voor hun gaat werken, met behoud van uitkering 1,50 per uur boven je uitkering en dat vinden ze prachtig dat ze je dat kunnen vertellen (alsof je de loterij hebt gewonnen) dat je dan extra verdiend… dan wordt je ineens opgeroepen om de volgende dag te gaan werken, zonder dat je eigenlijk weet wat je exact moet gaan doen, meestal productie of schoonmaakwerk, (24 jaar ervaring als hypotheekadviseur) Ook als je tijdens deze werkzaamheden, waarbij je nog steeds een bijstanduitkering hebt een uitnodiging ontvangt voor een sollicitatiegesprek of kennismakingsgesprek, kan je niet zomaar verlof nemen, want je bent ingehuurd via een uitzendbureau door een werkgever die daarvoor betaald en jouw verwacht. Dit is gewoon werkverdringing, ik werk liever gewoon via een uitzendbureau met arbeidsrechten ! De tussenpersoon, flextentie dus verdiend eraan, je bijstandsuitkering wordt uit je loon betaald en Jij als werknemer zonder arbeidsrechten, geen werkvooruitzicht en het gezegde dat het goed staat op je CV ?! Hallo, denken zij echt dat ik eerder aan een baan komt als er ineens achter hypotheekadviseur, productiemedewerker staat? Dan kom ik eerder aan een baan met zinvol werk of iets wat bijdraagt aan mijn cv, maar dat soort werk hebben ze niet, alleen ongeschoold werk. Daarbij wil ik liever nuttig vrijwilligerswerk doen, als ik verplicht ben om te participeren, maar dat wordt niet toegestaan, ook geen mantelzorg, mag ook niet. Ik ben er klaar mee, ik doe niets meer na deze, dan wordt ik maar zwerver, ben er helemaal klaar mee. Het onrecht, laat die politicus maar wat gaan doen voor hun wachtgeld. Er is genoeg voor iedereen als het eerlijk verdeeld wordt. Flextentie is een sluwe, hebzuchtige organisatie die snel ten onder gaat, als mensen er niet meer intrappen, ik ben er wel ingetrapt, sorry mensen , werd te lang geintimideerd en kon niet meer. Maar ik doe het niet meer! HELL NO!!

 16. fix # 16 
  2 jaar geleden

  frederique, basisinkomen klinkt leuk, maar hangt af van wie de hoogte ervan bepaalt. welnu, dit in oogaanschouw genomen, hoe denk je dat dat gaat aflopen?…

  enne, robots werken niet voor het welbevinden van de mensheid, robots werken voor de rijken. (maak je liever eerst hard voor het invoeren van een robotbelasting)

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*