FNV: goede eisen maken nog geen offensief

Zakaria legde verder uit dat het FNV-bestuur deze race naar beneden wil keren door voor maatregelen te pleiten die de concurrentie op arbeidskosten stoppen. Het FNV-bestuur wil een herstel van het sociale zekerheidsstelsel en dat iedereen, dus ook bedrijven en aandeelhouders, naar draagkracht bijdraagt. De eisen die het FNV-bestuur daaraan verbindt, zijn een menswaardig bestaan met respect voor iedereen. Het gaat om echte banen met zekerheid, kwaliteit, een 32-urige werkweek, een hogere sociale standaard en een eerlijk pensioen. De strategie van het FNV-bestuur komt er op neer dat we samen een vuist maken en actief zijn op twee velden. Ten eerste veranderingen teweeg brengen op de werkvloer. Ten tweede het afdwingen van regels in de politiek. Het verhaal van de FNV klinkt strijdvaardig en vertaalt de frustraties en problemen van mensen in het land. De analyse van de problemen is helder, maar de koppeling met een helder en serieus actietraject wordt niet gemaakt. Verder wordt het probleem van racisme niet bij naam genoemd. Hoewel het een sterk statement is om Poolse flexwerkers een plek te geven op het podium, ontbrak het aan een politiek antwoord op racisme en verdeel-en-heerspolitiek die een gevaar vormen voor de eenheid van de werkende klasse. Er wordt nergens in het verhaal van het FNV-bestuur het woord staking of demonstratie genoemd. Dat is des te pijnlijker, omdat het in contrast staat met de strijdbaarheid van het publiek tijdens de plenaire bijeenkomst. Dat zij naar huis moeten zonder actiemateriaal of een plan over hoe verder, is een gemiste kans en vooral een valse start voor het ‘offensief’. Juist in het huidige politiek rechtse klimaat is het nodig om te gaan organiseren en de straat op te gaan om druk op het rechtse kabinet op te gaan zetten.

Milko Hitiahubessy in FNV: goede eisen maken nog geen offensief (Socialisme.nu)