FNV: “Minimumloon moet omhoog naar 14 euro”

De constatering dat mensen op of rond het wettelijk minimumloon de afgelopen jaren consequent aan koopkracht hebben ingeleverd, wordt opeens veel tastbaarder. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de koopkracht van deze grote groep – zo’n 2,1 miljoen banen in 2017 – met 20 procent gedaald. Met een forse verhoging van het wettelijke minimumloon tot 14 euro per uur zegt Cihan Ugural, FNV-campagneleider van Voor14, vooral de groeiende ongelijkheid te lijf te gaan. ”We zien de ongelijkheid toenemen. We zijn als samenleving twee keer zo rijk geworden, maar mensen met het minimumloon hebben 20 procent moeten inleveren! Het aantal arme werkenden groeit, een op de negen kinderen groeit op in armoede. Die ongelijkheid aanpakken begint met een verhoging van het minimumloon.” De 14 euro per uur is niet willekeurig gekozen. Dat is namelijk 60 procent van het mediane inkomen, het meest voorkomende inkomen, in Nederland. En volgens een richtlijn van het Europees Parlement moet het minimumloon 60 procent van dat mediane inkomen zijn. Een wettelijke verhoging van het minimumloon kent ook tegenstanders. Zo zijn er ook economen die denken dat een hoger loon tot minder banen leidt: het loon mag dan hoger zijn, zonder werk ben je dan juist slechter af. Ugural is niet onder de indruk van het argument. “Uit onderzoek in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijkt dat er nauwelijks tot geen negatief effect is op het aantal banen als het minimumloon wordt verhoogd.” Ugural wijst ook op Nederland. “Toen hier de grens van het minimumjeugdloon werd verlaagd van 23 naar 21 jaar heeft dat ook geen banen gekost.” In snelgroeiende sectoren als handel, distributie en horeca werken momenteel al veel mensen op het minimumloon. Om te voorkomen dat er nog meer “werkende armen komen”, moet het minimumloon ook om die reden omhoog. De kosten voor de verhoging zijn volgens Ugural te overzien. De overheid is weliswaar 11 miljard euro meer kwijt aan lonen en uitkeringen, maar krijgt ook een kleine 7 miljard meer binnen aan belastingen. Per saldo resteert een kostenpost van 4 miljard euro. “Dat is te overzien. Als ze bedrijven als Shell hun eerlijke deel aan belastingen laten betalen, is dat gat gedicht”, meent Ugural. De FNV-er benadrukt dat het niet alleen een economisch verhaal is. “Armoede zorgt voor stress. In Nederland zou niemand in armoede moeten opgroeien.”

Peet Vogels in FNV: ‘Minimumloon moet omhoog naar 14 euro’ (AD)