Fotocampagne “Ook ik ben Nederlands”

Dit is een fotocampagne die bepaalde interacties met autochtonen toont waar veel minderheden vaak mee in aanraking komen. De campagne is een platform om bepaalde uitspraken te delen en stereotypes tegen te gaan. Vaak zijn de dingen die worden gezegd niet slecht bedoeld en al helemaal niet bewust, maar het kan soms behoorlijk bot en/of bekrompen overkomen. Waardoor degenen die aangesproken worden zich gekwetst en minder Nederlands voelen. Dit heeft een negatief effect op de sociale cohesie van de Nederlandse maatschappij. Om deze reden proberen wij een discussie te voeren om Nederland een beter land te maken waar al haar burgers beter behandeld worden. Het begint met luisteren. #OokikbenNederlands bevestigd wie wij zijn en wat sommige autochtone Nederlanders vaak vergeten; Nederlands, met een andere achtergrond, maar niettemin Nederlands.

In Ook ik ben Nederlands (Tumblr)