Gaat de FNV de zorg redden?

Om er werkelijk een brede campagne van te maken en er ook andere bonden en (mensen van) andere organisaties bij te betrekken is het van het grootste belang dat die ‘anderen’ ook een actieve bijdrage aan de campagne kunnen leveren en hun eigen accenten daarin aan kunnen brengen. In principe wordt daar in de opzet van de campagne in voorzien Het is de bedoeling dat er plaatselijke actiecomités komen waarin naast leden van de FNV ook mensen uit of namens andere organisaties actief kunnen zijn. Het succes van de campagne zal mede afhangen van de vraag of die brede plaatselijke comités werkelijk van de grond komen en of ook leden en vertegenwoordigers van andere organisaties daarin actief worden. Daarbij kan geleerd worden van ervaringen die de afgelopen jaren op plaatselijk vlak zijn opgedaan met dergelijke structuren zoals bijvoorbeeld het uit het comité Steun de Schoonmakers voortgekomen Steuncomité Sociale Strijd in Amsterdam. Een ander interessant element van de FNV-campagne is dat die zich niet alleen beperkt tot de periode vóór de parlementaire besluitvorming. Er is een sterke traditie in de Nederlandse vakbeweging om acties af te breken op het moment dat de parlementaire besluitvorming over de betreffende zaak is afgesloten. Als de politieke besluitvorming is afgerond dient de sociale strijd gestopt te worden, was heel lang de heersende opvatting binnen de vakbeweging. Met die opstelling wordt nu gebroken.

Willem Bos in Gaat de FNV de zorg redden? (Grenzeloos)