Geen sanctie na racistische uitspraak politiebaas Noord-Holland

Wim van Vemde, hoogste baas van de politie Noord-Holland, zei tijdens een iftar in 2022 dat “de mannen op Curaçao luie en slechte vaders” zijn. Hij deed deze uitspraak in de context van een gesprek over het slavernijverleden. Nadat NRC de politie hierover bevroeg, stelde de top van de landelijke politie een onderzoek naar hem in. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen sprake van discriminatie, blijkt nu uit het onderzoek. De politie noemt de uitspraken van de politiechef “onzorgvuldig en kwetsend”, maar stelt dat het geen plichtsverzuim oplevert. Hiermee is het onderzoek afgerond. Volgens Dionne Abdoelhafiezkhan is dit een duidelijk voorbeeld van een racistische opmerking: “De uitspraak komt voort uit een stereotype denkbeeld en is een negatieve opmerking over zwarte mannen. Het is een racistische uitspraak omdat het discriminatie is op basis van etniciteit.” Abdoelhafiezkhan is bezorgd over het normbesef van de politie en het Openbaar Ministerie: “Het is zorgelijk dat deze opmerking bij beide instituten niet herkend wordt als een racistische uiting.”

Controle Alt Delete in Geen sanctie na racistische uitspraak (Controlealtdelete.nl)