Gemeente Leiden steelt van bijstandsgerechtigden om tekorten te dekken

De SP zit in het Leidse college.
Leidse bijstandsgerechtigden, pas op je centen. Want de gemeente Leiden is begonnen met een strooptocht onder de minimumlijders van de stad. Vorige week viel bij honderden kamerbewoners een brief op de deurmat waarin de gemeente doodleuk aankondigt dat hun bijstandsuitkering in 2012 met bijna 10 procent wordt verlaagd.

De gemeente dwingt de bijstandsgerechtigden om een deel van hun schamele inkomen in te leveren om de gemeentelijke tekorten aan te vullen die zijn ontstaan door de bezuinigingen van het kabinet Bruin I. De korting van minstens 10 procent maakt deel uit van een pakket maatregelen om het Leidse participatiebudget te financieren. Op jaarbasis lijkt men zo honderdduizenden euro’s af te gaan pakken van bijstandsgerechtigde kamerbewoners. Bruin I gaat in 2012 de onderkant van de samenleving keihard aanpakken, en het Leidse college van B&W – waar ook de SP aan deelneemt – doet daar nu nog een extra schepje bovenop. Maar de rekening van de crisis moet juist worden gelegd bij degenen die hem hebben veroorzaakt: de bankiers en andere rijke patsers.

“U ontvangt deze brief omdat u op 31 december 2010 bij ons bekend was als kamerbewoner”, zo begint de gemeentelijke brief van 20 oktober. Het is merkwaardig dat de gemeente een brief stuurt aan bijstandsgerechtigden op basis van informatie van zo’n 10 maanden geleden. Die informatie is immers helemaal niet meer actueel. Navraag bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente leert dat men daar ook niet goed weet wie nu allemaal onder de getroffen doelgroep gaan vallen. Dat zorgt voor een hoop onrust en verwarring onder bijstandsgerechtigden.

Niet alleen kamerbewoners dreigen het slachtoffer te worden van de gemeentelijke diefstal, maar ook twee leden van een woongroep. Beiden staan bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven onder een eigen huisnummer. Ze hebben een zelfstandige woonruimte en ontvangen ook huurtoeslag, waaruit blijkt dat ze geen kamerbewoners kunnen zijn. Toch heeft de gemeente ook hen aangeschreven als mogelijke kamerbewoners.

De gemeente probeert de korting op de uitkering van kamerbewoners te rechtvaardigen door te wijzen op de financiële voordelen die ze zouden hebben ten opzichte van andere huurders. Maar dat is een onzinnig argument. In feite geldt veel meer het omgekeerde: kamerbewoners kampen juist met financiële nadelen. De huurprijzen van kamers op de particuliere markt zijn naar verhouding namelijk enorm hoog. En kamerbewoners hebben ook geen recht op huurtoeslag.

Harry Westerink