De SP zit in het Leidse college.

Leidse bijstandsgerechtigden, pas op je centen. Want de gemeente Leiden is begonnen met een strooptocht onder de minimumlijders van de stad. Vorige week viel bij honderden kamerbewoners een brief op de deurmat waarin de gemeente doodleuk aankondigt dat hun bijstandsuitkering in 2012 met bijna 10 procent wordt verlaagd.

De gemeente dwingt de bijstandsgerechtigden om een deel van hun schamele inkomen in te leveren om de gemeentelijke tekorten aan te vullen die zijn ontstaan door de bezuinigingen van het kabinet Bruin I. De korting van minstens 10 procent maakt deel uit van een pakket maatregelen om het Leidse participatiebudget te financieren. Op jaarbasis lijkt men zo honderdduizenden euro’s af te gaan pakken van bijstandsgerechtigde kamerbewoners. Bruin I gaat in 2012 de onderkant van de samenleving keihard aanpakken, en het Leidse college van B&W – waar ook de SP aan deelneemt – doet daar nu nog een extra schepje bovenop. Maar de rekening van de crisis moet juist worden gelegd bij degenen die hem hebben veroorzaakt: de bankiers en andere rijke patsers.

“U ontvangt deze brief omdat u op 31 december 2010 bij ons bekend was als kamerbewoner”, zo begint de gemeentelijke brief van 20 oktober. Het is merkwaardig dat de gemeente een brief stuurt aan bijstandsgerechtigden op basis van informatie van zo’n 10 maanden geleden. Die informatie is immers helemaal niet meer actueel. Navraag bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente leert dat men daar ook niet goed weet wie nu allemaal onder de getroffen doelgroep gaan vallen. Dat zorgt voor een hoop onrust en verwarring onder bijstandsgerechtigden.

Niet alleen kamerbewoners dreigen het slachtoffer te worden van de gemeentelijke diefstal, maar ook twee leden van een woongroep. Beiden staan bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven onder een eigen huisnummer. Ze hebben een zelfstandige woonruimte en ontvangen ook huurtoeslag, waaruit blijkt dat ze geen kamerbewoners kunnen zijn. Toch heeft de gemeente ook hen aangeschreven als mogelijke kamerbewoners.

De gemeente probeert de korting op de uitkering van kamerbewoners te rechtvaardigen door te wijzen op de financiële voordelen die ze zouden hebben ten opzichte van andere huurders. Maar dat is een onzinnig argument. In feite geldt veel meer het omgekeerde: kamerbewoners kampen juist met financiële nadelen. De huurprijzen van kamers op de particuliere markt zijn naar verhouding namelijk enorm hoog. En kamerbewoners hebben ook geen recht op huurtoeslag.

Harry Westerink


 1. M (CDA-lid) # 1 
  7 jaar geleden

  Prima om 10% op de Bijstand te korten, maar doe dan in ruil voor deze korting voedselbonnen waarmee de bijstandsgerechtigden tegen inlevering van deze bonnen hun voedsel kunnen krijgen. Zo komen zij dan, ondanks de korting van 10%, niet onder het absolute bestaansminimum terecht.

 2. Eric # 2 
  7 jaar geleden

  Beetje paternalistisch, vind ik. Straks mogen de armen zeker weer brood komen afhalen bij de Diaconie?

  Ik denk niet dat we met de gemeente moeten gaan meedenken. Het gaat erom dat bijstandsgerechtigden dezelfde rechten krijgen als iedereen: en daar hoort het zelf bepalen wat je met je geld doet natuurlijk ook bij.

  En als je denkt dat de gemeente goedkoper uit is door uit te betalen in voedselbonnen, misschien is het dan een goed idee om gemeenteraadsleden voortaan te betalen in voedselbonnen, en ook de bedrijven die door de gemeente gesponsord worden: modewinkels SuitSupply, McGregor en Gaastra aan de Aalmarkt: punt 9 bij de stadswandeling: http://www.doorbraak.eu/?p=6779

 3. Joost Kalf # 3 
  7 jaar geleden

  Laten we dan gelijk 15% korten en bonnen uitdelen voor onderbroeken en sokken. Zo komen we er wel.
  Nou snap ik natuurlijk wel dat het fijn is om mensen de regie over hun eigen leven af te pakken. Dan kan je als gristelijke weldoener boven de ‘anderen’ uit stijgen.

 4. Jolet # 4 
  7 jaar geleden

  Misschien wil het CDA wil dat inderdaad. Geen geld, maar aalmoezen in natura, na kerkbezoek uiteraard, en een donderpreek voor de mensen die ze in dergelijke kringen blijkbaar als een te bestraffen ledige schadelast beschouwen.

 5. S (socialist) # 5 
  7 jaar geleden

  Het CDA is naar eigen zeggen 98% VVD. De arbeidersklasse heeft er baat bij om te weten wat de feitelijke rol is van de SP. Als dat duidelijk is, dan zal blijken dat de parlementaire democratie in Nederland alleen nog op papier bestaat. Er is geen echte oppositie meer.
  De arbeidersklasse heeft geen enkel aanknopingspunt meer.
  Eigenlijk is de echte oppositie er ook nooit geweest want het was altijd al fake. Ergens las ik: de tijd van mooie sprookjes vertellen is nu voorbij. Dat geldt voor de sociaal-democratie. Ze zijn gedwongen om nu hun ware gezicht te laten zien. Het is de heersende klasse die dat eist. Op http://www.marxists.org beschrijft Henk Sneevliet dat de SDAP en NVV in de jaren ’30 de arbeidersklasse ernstig in de steek hebben gelaten. De PvdA en FNV doen dat nu. De SP eveneens. Dat moet alleen nog even nauwkeuriger beschreven worden. Occupy is ook een teken aan de wand dat het niet mogelijk is om de stem voldoende te verheffen binnen de parlementaire werking.

  Albert Einstein is glashelder daarin. Titel: Waarom socialisme? 1949. Een Quote:
  Dit blijkt ook uit het feit dat de verkozenen van wetgevende organen aangeduid worden door politieke partijen die grotendeels gefinancierd, of toch beïnvloed worden door kapitalisten die om praktische redenen een onderscheid maken tussen de kiezers en de wetgevers. Het gevolg is dat de volksvertegenwoordigers in de praktijk niet de belangen verdedigen van de ongeprivilegieerde delen van de bevolking.

  Bovendien is het onder de huidige omstandigheden onvermijdelijk dat private kapitalisten de directe of indirecte controle uitoefenen op de belangrijkste informatiebronnen (kranten, radio, onderwijs). Het wordt hierdoor erg moeilijk, en in veel gevallen zelfs onmogelijk,
  voor de individuele burger om tot objectieve conclusies te komen en op die basis
  gebruik te maken van zijn politieke rechten.
  Albert Einstein: http://www.marxists.org/nederlands/einstein/1949/1949waarom.htm

 6. Alleenstaanden krijgen in Leiden 20% meer bijstandsuitkering dan elders. Met ingang van volgend jaar wordt die toeslag voor kamerbewoners verlaagd tot 10%. Dat betekent dus nog steeds dat kamerbewoners in Leiden 10% meer bijstand krijgen dan de wettelijke norm is.

  Dit is door de raad besloten afgelopen juli, toen er vastgesteld moest worden wat we gaan doen met de rijksbezuinigingen op participatie. Dat budget gaat voor Leiden in vier jaar tijd van 21,0 miljoen naar 4,4 miljoen euro terug. Binnen het resterende budget is besloten om die toeslag te verlagen zodat er meer ruimte is voor opleidingsprogramma’s zoals De Stal, etc (het gaat inderdaad om “enkele honderdduizenden euro’s”). Daarnaast heeft de gemeente besloten om zelf nog eens 3,5 miljoen euro extra uit te geven aan de bijstand en reintegratie, en dat geld wordt opgebracht door te bezuinigen op bijvoorbeeld duurbetaalde externe managers(http://sp.nl/9n152s), en door geen subsidie meer te geven aan organisaties met zelfverrijkende toplui (http://sp.nl/9n1joy).

  Een klein mathematisch detail: als je van 120 naar 110 procent gaat is dat een afname van 8,3%, dus er worden geen uitkeringen met “minstens 10 procent” verlaagd.

  Als er inderdaad leden van woongroepen aangeschreven worden; en het team Werk en Inkomen weet eigenlijk ook niet helemaal wie wel en wie niet in een kamer woont, dan gaat er inderdaad iets niet goed en daar ga ik even naar vragen.

 7. Die vragen hebben wij ook gesteld en ze werden prompt beantwoord door een vriendelijke ambtenaar (die er ook niets aan kan doen).

  Het houdt kennelijk verband met de overgang naar een nieuw ICT-systeem (van het eigen Soleil naar het gekochte SZWnet). In szwNet wordt blijkbaar (nog) niet bijgehouden wie kamerbewoner is en wie zelfstandig huurt, omdat er in alle gevallen een toeslag van 20% werd verstrekt. Voor de duidelijkheid: szwNet werd in Leiden/Leiderdorp ingevoerd voordat de gemeenteraad besloot de uitkeringen voor kamerbewoners te verlagen. Er komt een individueel klantonderzoek om te kijken wie door de verlaging wordt getroffen. Dat kost tijd. De brief is uitgegaan naar een groep bijstandsgerechtigden die na 1-1-2011 een uitkering ontvangt met 20% toeslag. Daarin staat ook dat de verlaging mogelijk niet van toepassing is en dat de geadresseerden in de december een officiële beschikking krijgen met aanpassing van de uitkering per 1-1-2012.
  Dit is wat ons werd meegedeeld.

  Uiteraard keuren wij deze verlaging af en hebben we kritiek op het ontduiken van de inspraak en adviesplicht.
  Daarnaast komt de verlaging wel heel abrupt, zelfs een overgangsperiode wordt de slachtoffers niet gegund. Daaruit blijkt een gebrek aan kennis van zaken en aan inlevingsvermogen in de situatie van mensen die het moeilijk hebben.

  Verder is het altijd leerrijk om te zien waarvoor politici wel veel geld overhebben (zelfs in moeilijke tijden) en om het werkelijke beleid te toetsen aan verkiezingsprogramma’s, beginselprogramma’s en college-akkoord(en). Maar dat is politiek en daar gaan wij niet over.

 8. Eric # 8 
  7 jaar geleden

  Ik heb een beetje rond gesurft en heb niet het idee dat Leiden de enige stad in Nederland is waar kamerbewoners dat bedrag krijgen. Maar ik me vergissen, want ik ben geen deskundige…

  Maar als het inderdaad overal in andere steden minder ‘goed’ geregeld zou zijn, dan was dat tot voor kort aanleiding geweest voor de SP om te proberen om het daar ook beter geregeld te krijgen. Misstanden elders zouden tot voor kort niet als argument door de partij ingezet worden om ze ook in Leiden te introduceren.

  Hoe je het ook went of keert, Louk, het is voor links simpelweg niet te verkopen om geld af te pakken van de allerzwaksten in de samenleving.

  Wat een sof…

 9. Gerrit # 9 
  7 jaar geleden

  Het is asociaal en schandalig om de mensen met het allerlaagste inkomen in Leiden zo hard te pakken. Een inkomstenderving van bijna 10%! Dat betekent pakweg 80 euro per maand minder te besteden. Hier bovenop komen dus nog eens de landelijke bezuinigingen op de Bijstand. Bruin1 wil namelijk de Bijstand geleidelijk verlagen, zodat op termijn een uitkeringsgerechtigde per jaar 2000 euro minder krijgt. Als je mensen de criminaliteit in wilt jagen, dan moet je het zo doen.

 10. Louk # 10 
  7 jaar geleden

  @Eric: Inderdaad is Leiden niet de enige plek waar kamerbewoners een toeslag krijgen.

  Natuurlijk moeten we die toeslagen ook verhogen, ook in andere steden (zie ons standpunt over de bijstandsuitkering: http://www.sp.nl/standpunten/cd_298/standpunt_over_uitkeringen.html). En het is ook niet te verkopen om geld af te pakken van de allerzwaksten in de samenleving.

  Maar volgens mij begrijp je de rekensom niet helemaal:
  – Rutte pakt 16,6 miljoen af van de Leidenaren in de bijstand (in de vorm van het bijstandsbudget);
  – De gemeente Leiden geeft zelf 3,5 miljoen euro extra aan de Leidenaren in de bijstand.
  Dat er binnen het bijstandsbudget geld verschoven wordt (van toeslagen naar opleidingsbudget) kan je het mee oneens zijn, maar daarmee wordt het bijstandsbudget niet minder.

  De zin “Bruin I gaat in 2012 de onderkant van de samenleving keihard aanpakken, en het Leidse college van B&W – waar ook de SP aan deelneemt – doet daar nu nog een extra schepje bovenop.” klopt dus niet: het Leidse college haalt er juist een schepje van af.

  En ik kan je verzekeren: dat was zonder de SP in het college niet gelukt. Daarvoor zit een meerderheid van D66/VVD/CDA in de Leidse raad, die we alleen met veel kunst en vliegwerk op het linkse pad kunnen houden (zie de discussie rondom de schuldhulpverlening en het minimabeleid: zonder SP-voorstellen was daarop meerdere miljoenen bezuinigd).

 11. Mariet # 11 
  7 jaar geleden

  Je rekensom over het bijstandsbudget en dat het niet jatten van de armlastigen is… oftewel mensen met een uitkering krijgen minder geld want daar worden de salarissen van de lui die het reintegreren (lees naar een uitzichtloze klotebaan schoppen) begeleiden van betaald… goed bezig hoor.

 12. Eric # 12 
  7 jaar geleden

  Hoi Louk,

  Misschien denk je toch een beetje teveel van boven af. Voor een werkloze die plots 10 procent minder krijgt maakt het echt niet uit of jullie het bijstandsbudget gelijk houden. Die heeft plots minder geld voor zijn of haar eten of huur. En de kamerhuren zijn in Leiden bepaald niet misselijk.

  Hoe dan ook zijn jullie er mede verantwoordelijk voor dat die groep bijstandsgerechtigden plots veel minder te besteden hebben. En het komt ook nogal koeltjes over om als daar kritiek op komt, slechts met een rekensom te komen. Beetje regentesk. Misschien kan je er geen voorstelling van maken wat het betekent om plots zoveel minder te besteden te hebben, als je toch al zo weinig hebt?

  Je kan dan wel zeggen dat het zonder de SP nog erger was geweest – en dat zal best zo zijn – maar nu doet zich het wrange feit voor dat zowat de enige partij waar we aan de onderkant nog bij terecht zouden moeten kunnen, niet meer thuis geeft. We gaan niet meer samen vechten tegen de bezuinigingen, nee de de SP gaat het korten op onze uitkeringen meteen bij de eerste kritiek verdedigen aan de hand van rekensommetjes. Nederland is super-rijk, waarom eist de partij niet simpelweg dat er meer geld van de rijken naar de amen gaat.

  En ik denk verder dat elke werkloze die je het zal vragen liever gewoon zijn of haar hele uitkering krijgt, zodat de vaste lasten en eten gewoon nog enigszins betaald kunnen worden, dan dat zijn of haar geld voortaan naar die reïntegratiemensen gaat. Het bevreemd me dat je die overheveling als positief probeert te verkopen. Daarbij denk ik dat het weggegooid geld is voor wat het vinden van werk betreft, het is immers crisis en er komen eerder minder dan meer banen. In de praktijk staat het hele reintegratiebeleid in het teken van disciplinering en vernedering van werklozen. En als je denkt dat dat wel meevalt, dan zou je zelf eens een paar weken in het werkatelier, de reintegratie of straks het participatiecentrum moeten komen doorbrengen. Je zou feitelijk kunnen stellen dat de werklozen op deze manier hun eigen disciplinering moeten betalen, hun eigen dwangarbeid, die meer en meer wordt ingevoerd, ook in Leiden. Hier door de SP, in Amsterdam door GroenLinks.

  Eric

 13. E. Meijer # 13 
  7 jaar geleden

  De SP kan niet én het verzet tegen rechts steunen én onder collegelakens duiken met rechtse partijen, en dan verantwoordelijkheid dragen voor een keihard rechts beleid.
  Verlaging van uitkeringen, verplicht werken met behoud van uitkering, ontduiking van arbeidsrecht en minimumloon enz. gaan rechtstreeks in tegen de kernbeginselen van de SP. Daar kan en mag de SP dus nooit aan meewerken.
  De bewering dat er in Leiden onvoldoende geld is voor een socialer beleid is onjuist. Er worden namelijk politieke keuzes gemaakt om de wel beschikbare middelen anders te besteden.

 14. Jorein Versteege # 14 
  7 jaar geleden

  Kijk hierdoor ben ik tegen coalities met de kapitalistische partijen. De SP hoort een partij te zijn van werknemers en geen sociaal democratisch nest van reformisten. Helaas is de sociaal democratisering van de SP al zeer versneld, mede door de negatieve media berichten die na 2006 ontstonden. De partij werd gedwongen om ´compromissen´ te maken en ´coalities´ omdat ze anders geen ´regeringsverantwoordelijkheid´ zouden tonen.

  Nu is de SP deel van colleges, die neoliberale bezuinigingen door voeren. Hoe wil de SP dat uitleggen? Daarom ben ik een felle tegenstander van compromissen en coalities met neoliberale partijen ( inclusief PvdA,GroenLinks en D66 ).

  Nederland heeft geen derde sociaal democratische partij nodig. Wie ´sociaal´ kapitalisme wil en compromissen wil maken met de burgerij, die kan stemmen op de PvdA en GroenLinks. Maar socialisten horen geen compromissen te maken met de kapitalistische politiek. Helaas is de SP in mijn eerder sociaal democratisch dan socialistisch.

 15. Gerrit # 15 
  7 jaar geleden

  Ik wil Louk van de SP en de andere collegepartijen wijzen op het volgende. In het college-akkoord 2010-2014 staat het volgende:

  “Op geen enkel programma rust een absoluut taboe, maar de zwaksten in de
  samenleving worden ontzien. Op minimabeleid wordt uitsluitend bespaard voor
  zover sprake is van ondoelmatigheid in de uitvoering.”

  De zwaksten worden helemaal niet ontzien, maar moeten bijna 10% inleveren! Waarom breekt de SP met de eigen uitgangspunten? Waarom breekt het college met de eigen afspraken?

 16. Louk # 16 
  7 jaar geleden

  Hey Eric, Eltjo, Mariet,

  Sorry als ik regentesk overkom, dat is niet mijn bedoeling. Ik zit er zelf ook mee in mijn maag; natuurlijk wil ik niet dat er wie dan ook op de bijstand gekort wordt en ik weet heel goed hoeveel 80 euro is als je op bijstandsniveau zit. Ik weet ook hoe het is op het werkatelier, en de meeste werklozen hebben daar helemaal niets aan.

  Wat betreft de stelling “in de praktijk staat het hele reintegratiebeleid in het teken van disciplinering en vernedering van werklozen”; dat is simpelweg niet waar. Ik noemde bewust De Stal; of neem bijvoorbeeld het opleidingstraject voor in de beveiliging: dat zijn goede projecten en de deelnemers van die projecten zijn er ook erg enthousiast over (http://sp.nl/9n15ua). Dat neemt niet weg dat er inderdaad heel veel “disciplinering en vernedering” heeft plaatsgevonden; bijvoorbeeld in de commerciële verloningstrajecten die nu (na kritiek van de SP) dan ook stopgezet zijn.

  Ik wil ook graag “thuisgeven”, ik vind het heel fijn dat Doorbraak vaak kritiek levert op het reintegratiebeleid/armoedebeleid van de gemeente Leiden. Als je kijkt naar mijn betogen in de raad en de voorstellen die ik in dien, hoop ik dat je inziet dat ik wel degelijk als één van de weinigen opkom voor de zwaksten. Dat niet al onze SP-voorstellen het halen is slecht; maar richt je pijlen dan op de partijen die sociaal beleid in de weg staan. In Leiden zijn dat met name VVD, D66 en CDA.

  As for now: morgen vergadert de gemeenteraadscommissie over de begroting. Daarin staan wat dubieuze zinnen over de beruchte “tegenprestatie naar vermogen” (aka zinloze tewerkstelling) – de SP zal een voorstel indienen dat in Leiden er geen “tegenprestatie” geeist wordt van werklozen. Ik hoop dat jullie (zowel mede-reageerders als Doorbraak) ook helpen het verzet tegen de ‘tegenprestatie’ vorm te geven!

 17. Eric # 17 
  7 jaar geleden

  Hoi Louk,

  Bedankt voor je reactie. Waarschijnlijk heb je de reactie van Gerrit hierboven niet gezien omdat die nog door de moderators bekeken werd toen jij je reactie schreef. Ik ben erg benieuwd hoe je tegen zijn opmerkingen aankijkt.

 18. Louk # 18 
  7 jaar geleden

  Hey Eric, Gerrit,

  Ik had inderdaad Gerrit’s reactie nog niet gezien, en aangezien we toch bezig zijn, bij deze ook daarop een reactie.

  Het tweede deel van die afspraak is makkelijk uit te leggen: “minimabeleid” is het ambtenaren-woord voor alles wat de gemeente doet in het kader van de bijzondere bijstand. Denk daarbij aan een goedkope collectieve zorgverzekering, gratis lidmaatschap van sportverenigingen, extra geld voor chronisch zieken en gehandicapten, kwijtschelding lokale belastingen, etc. Dit is beschikbaar voor iedereen die tot 120% (en vanaf volgend jaar, dankzij Rutte, alleen tot 110%) van het minimumloon verdiend (werkloos of baan, maakt niet uit). Een interessant overzicht over alles wat er gedaan wordt in het kader van “minimabeleid” staat in een onderzoeksrapport van de Rekenkamer (zie http://www.rekenkamerleiden.nl/downloads/Minimabeleid%20de%20maat%20genomen.pdf ).
  Er gaat ongeveer 6 miljoen euro om in het minimabeleid, en daar wordt niet op bezuinigd (zie http://sp.nl/9n11k9 ).

  Wat betreft “de zwaksten in de samenleving worden ontzien” is het antwoord ingewikkeld. Er komen van alle kanten bezuinigingen door Rutte op onze stad af. Aan de ene kant wordt het Gemeentefonds verminderd, dat is het algemene budget wat de gemeente vrijelijk kan besteden. Dat ging met ongeveer 25 miljoen achteruit. Daarnaast zijn er ook een boel “doeluitkeringen” die de gemeente krijgt, bijvoorbeeld voor reintegratiebeleid en de bijstand, en dat mag alleen daarvoor uitgegeven worden. Voor reintegratie ging dat om een korting van 16 miljoen, zoals al eerder beschreven. Binnen de brede bezuiniging van 25 miljoen wordt eigenlijk alleen 150 duizend euro bezuinigd op de bijstand door een ‘spijtoptantenregeling’ voor bijstandsfraude in te voeren. Dat vind ik wel relatief het ‘ontzien’ van de zwaksten in de samenleving. Opnieuw: ik vind de korting op kamerbewoners niet goed, maar als je de omvang van de bezuinigingen ziet denk ik dat een SP-loos bestuur het veel erger zou doen…
  Probleem is natuurlijk wel die 16 miljoen korting op het reintegratiebudget, en dat wordt voor het grootste deel (afgezien van het onderwerp van bovenstaand artikel) gehaald door bezuinigingen op ambtenaren, commerciële reintegratiebureautjes (die dus de deur uit gezet zijn) en door simpelweg minder reintegratietrajecten aan te bieden.

  Dat neemt niet weg dat ik niet helemaal tevreden ben over het ‘ontzien van de zwaksten’. Eerder dit jaar hebben we een soortgelijke discussie gehad over het salaris van de medewerkers van De Stal (http://sp.nl/9n17b2), waar wij als SP bakzeil gehaald hebben. Ik kan verklappen dat één van de belangrijkste redenen was waarom wij dat punt niet doorgezet hebben was omdat die medewerkers zelf het salaris niet zo’n belangrijk punt vonden om daar acties op te voeren. Dat is iets wat we misschien wel binnen hadden kunnen halen met langdurig klassiek vakbondswerk (a la de schoonmakers); daar hadden wij toen helaas niet de mankracht voor…

  Goed, ik vind het fijn als jullie (Doorbraak en reageerders) mij/de SP blijven wijzen op punten waarop de zwaksten niet ontzien worden, zodat ik met frisse moed weer in de raad het debat in kan gaan!

  PS. Daarover kan iedereen mij ook altijd mailen, lrademaker@tomaatnet.nl, want ik kom meestal niet zo vaak als nu op internetfora/Doorbraakwebsite/etc.

 19. E. Meijer # 19 
  7 jaar geleden

  De Stal is een heel klein onderdeeltje van het Leidse re-integratie -en arbeidsmarktbeleid. Een meer gebruikelijke praktijk is om bijstandsgerechtigden, al dan niet met een goede opleiding, onder dwang bakstenen te laten afbikken, simpele inpakwerkzaamheden te laten doen, schroefjes te laten tellen of tot andere geestdodende werkzaamheden te dwingen, waarbij ook nog eens een loopje wordt genomen met ARBO-regels. Soms wordt dit zelfs “stage” genoemd (je moet durven). Het werkelijke doel is natuurlijk het zodanig treiteren van uitkeringsgerechtigden dat ze misschien vertrekken (naar?). En dan kan Rademaker zich op de borst slaan omdat Leiden er toch maar mooi in is geslaagd om het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen, dankzij de SP.

  Met de SP in het college heeft Leiden dwangarbeid ingevoerd, worden arbeidsrecht en minimumloon ontdoken, worden uitkeringen verlaagd en wordt er op het minimabeleid (in brede zin) bezuinigd. Daarnaast neemt het opjagen van mensen toe, o.a. met vernederende huisbezoeken (huiszoekingen eigenlijk) bij uitkeringsgerechtigden, die kennelijk per definitie als verdachten worden beschouwd. Daar hoor ik de Leidse SP nooit meer over (vroeger wel).
  Dit alles vindt Rademaker “relatief het ‘ontzien'” van de zwaksten in de samenleving”.

  Uiteindelijk resten bij mij slechts woede en verdriet over de teloorgang van parlementair links, dat we beter hypocriet pseudolinks kunnen noemen en dat zich feitelijk heeft aangesloten bij asociaal rechts.
  De bitteren werkelijkheid is nu dat er geen effectieve politieke en maatschappelijke lobby voor uitkeringsgerechtigden is. Zij zullen dus steeds meer worden onderdrukt en afgeknepen, totdat het iemand met nog een greintje geweten opvalt dat het aantal zelfdodingen bij deze groep sterk is toegenomen en iedereen zich opeens verbaasd afvraagt hoe dat toch mogelijk is. De schuldigen kunnen we echter nu al aanwijzen.

 20. Eric # 20 
  7 jaar geleden

  Een reactie die bij Doorbraak binnen kwam van de Bijstandsbond:

  “Is het de bedoeling dat in Leiden ALLE kamerbewoners 10% korting krijgen, of alleen kamerbewoners met een huur beneden een bepaalde grens? Dat laatste komt in meer gemeenten voor, onder andere in Amsterdam, al is het de eerste maatregel geweest bij de invoering van de systematiek van de huidige bijstandswet, om het sociaal minimum – als generieke norm waar niemand beneden mag zakken – af te schaffen. Indertijd is hiertegen geprotesteerd, waarbij gewaarschuwd werd dat de systematiek van: iedereen heeft als alleenstaande recht op 50% sociaal minimum, en de gemeente KAN een toeslag van 10% of 20% geven, ertoe zal leiden dat in tijden van crisis in feite het sociale minimum voor grote groepen met 20% wordt verlaagd, of verlaagd kan worden. En dat de nu nog bestaande bijstandswet gemaakt was voor de toekomst, als het slecht gaat. Dat komt nu uit. Daarop heeft de Tweede Kamer toen besloten dat zogenaamde ‘echte alleenstaanden’ nooit mogen worden gekort en altijd recht hebben op 20%. (Dus 70% WML in totaal) Voer voor juristen is, wat een ‘echte alleenstaande’ is. Typisch poldermodelcompromis. Als in Leiden ALLE kamerbewoners een korting van 10% krijgen, dan is dat recentelijk een nieuwe stap in de afbraak van het sociale minimum. Het WML en het sociale minimum staan in meer opzichten onder druk, onder andere door de invoering van de loondispensatie (werken beneden het minimumloon)”.

 21. Eric # 21 
  7 jaar geleden

  En dat zou dus betekenen dat de SP in Leiden niet alleen deze minima keihard aanpakt, maar daarbij ook nog een landelijk voorop loopt, trendsetter is als het ware! Louk?

 22. Ginger # 22 
  7 jaar geleden

  Als ik reken is de korting nog meer dan 10 procent !

  op:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering.html

  kan je vinden onder Normbedragen bijstand:

  “Alleenstaande ouder tussen 27 en 65 jaar oud 70% van het minimumloon
  Alleenstaande tussen 27 en 65 jaar oud 50% van het minimumloon”

  en verder onder

  Toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

  “Gemeenten kunnen alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag geven van maximaal 20% van het nettominimumloon. Deze toeslag ontvangen zij bovenop het normbedrag. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente. U kunt vragen naar de regels in de toeslagenverordening.”

  Momenteel krijg je zowel als alleenstaande ouder en als alleenstaande er nog 20% bij.

  als je dus eerst 90% 0f 80% van het miniumloon te besteden hebt, en straks 80% of 70% van het miniumloon, dan ga je er meer op achteruit!

  de opmerking van de bijstandsbond is natuurlijk erg interessant:

  “Daarop heeft de Tweede Kamer toen besloten dat zogenaamde ‘echte alleenstaanden’ nooit mogen worden gekort en altijd recht hebben op 20%”

  ginger@puscii.nl

 23. Eric # 23 
  7 jaar geleden

  Nog even terugkomend op de reactie (#6) van SP-raadslid Louk Rademaker.

  Daarin verdedigde hij de gigantische korting op de uitkering van kamerbewoners in Leiden.

  Hij meende dat de critici overdreven: “Een klein mathematisch detail: als je van 120 naar 110 procent gaat is dat een afname van 8,3%, dus er worden geen uitkeringen met “minstens 10 procent” verlaagd.”

  Wat blijkt nu: de korting bedraagt ruim 13 procent. De kamerbewoners krijgen in 2012 per maand maar liefst 114,92 euro minder: ze gaan van 873,71 naar 758,92 euro.

  Het raadslid had in eerste instantie met de korting ingestemd. Later probeerde hij hem weer van tafel te krijgen, maar daar was geen meerderheid voor te vinden.

  http://leiden.sp.nl/bericht/76244/111201-sp_stemt_tegen_verlaging_bijstand_voor_kamerbewoners.html

  De SP blijft ondanks deze schandalige aanval op de mensen die in Nederland het laagste inkomen hebben (op veel geïllegaliseerden na dan) gewoon aan het college deelnemen.

 24. Kaan akin # 24 
  7 jaar geleden

  Zit al 12 jaar in de bijstand 3 keer reintregatibureaus gehad kosten 23000 nog geen werk alleen dieper in de schulden beland en per 2012 nog eens 85 euro ingepikt door gemeente leiden ontvang 680 euro woon op kamer huur 420 euro de rest naar z en z beste mensen dit is geen leven maar overleven politiek is een vies spell
  5je

 25. kees de-Boer # 25 
  7 jaar geleden

  @kaan akin: maar kunt u dan geen betaald werk vinden? De gemeente moet u toch helpen om iets te vinden. Zeker als u al 12 jaar bijstand heeft. Ik heb lang bij een benzinepomp gewerkt. Maar buiten zijn vind ik leuker, ben nu postbezorger.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*