Gemeenten belonen geweld van pro-Pieten

Rijswijk en Heerhugowaard hebben afgelopen week de geplande demonstraties van KOZP verboden. De gemeente Rijswijk heeft zich voor de gelegenheid het recht toegeëigend om een maximaal aantal demonstranten (er mochten niet meer dan 100 mensen demonstreren) vast te stellen. Er zijn landen waar inderdaad door de overheid een limiet vastgesteld wordt voor het aantal toegestane deelnemers. Zo mag je in Rusland bijvoorbeeld demonstreren als je dit doet met maximaal één persoon. Nederland kent helemaal geen wet die gemeenten het recht geeft hier een limiet aan te stellen. Als dat zo was, zouden demonstratie zoals de kernwapendemonstratie van 1981 (met 400.000 mensen) of de klimaatmars (meer dan 40.000 deelnemers) ondenkbaar zijn. Een demonstratie ontleent haar kracht juist aan het aantal deelnemers. Het is niet voor niets zo dat er juist in landen als Rusland een beperking wordt opgelegd. De gemeente Heerhugowaard ging nog verder door de demonstratie te verbieden vanwege de aanwezigheid van kinderen. Dit is op het eerste gezicht zeer vreemd. Kinderen zijn altijd aanwezig bij demonstraties. Bij de klimaatmars dwars door het centrum van Amsterdam komen kinderen ook onvermijdelijk in contact met demonstranten. Kinderen hoeven helemaal niet afgeschermd te worden van onze democratie, het is immers een fundamenteel onderdeel van het volwassen leven. De reden dat de gemeente dit als argument gebruikt, is dan ook dat ze vinden dat kinderen afgeschermd moeten worden van de inhoud van de demonstratie. Het gaat er niet om dat kinderen niet geconfronteerd moeten worden door een demonstratie. Maar de gemeente wil niet dat kinderen worden blootgesteld aan de ideeën van KOZP. Dit terwijl het verboden is om gegevens over de inhoud van een demonstratie mee te wegen bij dit soort beslissingen (Wet Openbare Manifestaties artikel 3.4, 4.3 en 5.3).

Lasse van den Dikkenberg in Gemeenten belonen geweld van pro-Pieten (Joop.nl)