Geweld tegen ‘hulpverleners’ wordt door de politie gebruikt als PR-campagne

Dus terwijl er een groot probleem is met racisme en geweld vanuit de politie, is de reactie van de machthebbers juist het zwaarder bewapenen van agenten, en geven ze hen nog meer ruimte om geweld in te zetten. En daar heeft de politie nou net de PR-campagne voor nodig. Agenten verliezen hun legitimiteit op straat door hun eigen optreden en willen daar vervolgens nog meer middelen voor om iedereen die in opstand komt, na jarenlang niet gehoord te worden, nog harder te kunnen aanpakken. De media spelen in deze PR-campagne een grote rol door hier constant over te berichten zonder enige kritische noot. Een Vandaag ondervroeg 3500 agenten over wat men zou kunnen doen om geweld tegen de politie tegen te gaan. Een quote: “We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin de allochtone medemens voor veel problemen zorgt. Dat kun je blijven ontkennen en mensen racistisch noemen, het is gewoon een feit, klaar. Doe daar wat mee ipv het steeds te ontkennen en te miepen over etnisch profileren.” Dit laat duidelijk zien wat voor beeld er bij agenten heerst. Als het al zo is, waarom zorgt de “allochtone medemens voor veel problemen”? Juist etnisch profileren zorgt ervoor dat “allochtonen” meer met de politie in aanraking komen waardoor deze cijfers niet objectief zijn. En door het eerder benoemde probleem van politiegeweld en het structureel ontkennen daarvan is er een realiteit geschapen waar politie en jongeren recht tegenover elkaar staan. Het werkelijke probleem is de politie zelf en de bestuurders die hen de hand boven het hoofd houden. De politie als iemand die je helpt als je beroofd wordt, is een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. De politie is een instituut van de staat dat zich voornamelijk op straat manifesteert om alles dat afwijkt, alles dat in opstand komt tegen het systeem van racisme te onderdrukken.

Kwinten Keesmaat in Geweld tegen ‘hulpverleners’ wordt door de politie gebruikt als PR-campagne (Kwintenkeesmaat.wordpress)