Gewelddadige uitzetting naar Rwanda

Het Meldpunt ontving begin juli een bericht van een stewardess die op haar vlucht richting Rwanda een uitzetting meemaakte. Zij vond de uitzetting erg naar en er werd volgens haar veel geweld toegepast. Een vreemdeling werd door zes leden van de Koninklijke Marechaussee horizontaal het vliegtuig ingebracht, hij had een bodycuff (een band waarmee iemands handen aan zijn of haar lichaam worden geboeid), zijn voeten zaten vast, een doek bedekte zijn hoofd en zijn kaak zat vast met een kaakklem (een klem waarmee je kaak wordt vastgezet). Drie van de zes mannen van de Koninklijke Marechaussee gingen mee met de vreemdeling tijdens de vlucht en hielden hem stevig in bedwang, omdat hij veel aan het schreeuwen was en weigerde mee te werken aan zijn uitzetting. Hij riep een paar keer: “You are hurting my head, you are hurting my head”. Ook had hij veel pijn aan zijn kaak door de kaakklem waardoor hij niet kon eten en drinken. Plassen moest hij doen met de deur open, zodat iedereen hem kon zien. De stewardess was erg geschrokken door deze gebeurtenissen en meldde het incident bij het Meldpunt. Zij gaf ook aan dat medepassagiers tegen de Marechaussee zeiden: “You are torturing him, stop please, you are hurting him”. Ondanks de verzoeken deden de bewakers niets om de situatie voor de vreemdeling te verbeteren. We hopen dat meer personeel het meldt wanneer ze een heftige uitzetting meemaken. Wanneer mensen worden uitgezet, proberen we altijd contact te houden over de uitzetting. Zo nodig dienen we samen met mensen een klacht in over (gewelddadige) omstandigheden tijdens de uitzetting.

Meldpunt Vreemdelingendetentie in Stewardess maakt heftige uitzetting mee op weg naar Rwanda (Mailchimp)