Haagse burgemeester behandelt actievoerders van tentenkamp hufterig

Het tentenkampje.

Al meer dan drie weken houdt op de Koekamp in de buurt van het station Den Haag Centraal het vluchtelingenactiekamp “Recht op bestaan” stand. De voornamelijk Iraakse vluchtelingen krijgen aardig wat steun, maar worden wel volop tegengewerkt door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen en ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Toch laten ze zich niet uit het veld slaan.

In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf (zie onderaan dit bericht) en tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”. Het Haagse Stadspartij-raadslid Joris Wijsmuller stoorde zich aan de beledigende uitspraken van de burgervader: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop Van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers”. Wijsmuller wees erop dat de burgemeester al diverse malen door de rechter is teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.”

Politiecamera

Wijsmuller heeft Van Aartsen over zijn schandalige gedrag inmiddels een aantal kritische vragen gesteld. Volgens de website van het tentenkamp, zo stelt het raadslid, wordt de actie niet alleen ondersteund door AFA, maar ook door andere organisaties, waaronder Doorbraak. “Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de suggestie gegrond is dat deze organisaties misbruik maken van de asielzoekers?”, vraagt Wijsmuller fijntjes. Ook wil hij weten waarom er volgens de burgemeester sprake zou zijn van “schemerige organisaties”. Als een van de betrokken organisaties is Doorbraak benieuwd wat Van Aartsen hierop te zeggen heeft. “Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat bedoelt de burgemeester daarmee?”, vraagt Wijsmuller ook nog. “Wat heeft de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken? Is de burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de Koekamp er niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent mogen bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term ‘gekampeer’?”

De huichelachtigheid van de burgemeester kent geen grenzen. Terwijl hij zich in de media zogenaamd zorgen lijkt te maken over de kwetsbaarheid van de vluchtelingen, stuurt hij op hen de politie af, die aan de lopende band repressief en intimiderend optreedt. Ook eist hij dat de vluchtelingen ’s nachts in open tenten moeten slapen, zonder enige vorm van beschutting. Hij weigert zelfs om sanitaire voorzieningen aan te laten leggen. Het is dus Van Aartsen zelf die de vluchtelingen kwetsbaar maakt.

Woede

De vluchtelingen zijn deze week ook nog eens lastig gevallen door de deportatiemachine van de DTV. De politie kwam op het kamp een brief langsbrengen die afkomstig bleek van René Roodzant, “directeur voorbereiden vertrek” van de DTV. Daarin riep hij de vluchtelingen op om “vrijwillig” terug te keren naar hun land van herkomst, in ruil waarvoor hij “de mogelijkheid tot onderdak” kon bieden. Een ongelooflijk cynisch gebaar richting mensen die onder uiterst zware omstandigheden op straat moeten zien te overleven. “Door zelf het initiatief te nemen voor uw vertrek komt er een einde aan de situatie waarin u nu verkeert en de onzekerheid die u mogelijk ervaart”, schrijft Roodzant schaamteloos. Met het middel van “vrijwillige” terugkeer zet de overheid al jarenlang vluchtelingen onder druk die door de deportatie-ambtenaren niet het land uitgewerkt kunnen worden. De actievoerders van het tentenkamp hebben vol woede en ergernis gereageerd op de brief, die onbedoeld heeft gezorgd voor het aanwakkeren van hun strijdlust en doorzettingsvermogen. De burgemeester en de DTV-ambtenaren moeten maar eens goed in hun oren knopen dat ze de vluchtelingen niet klein kunnen krijgen.

Harry Westerink