Hero tolerance, eigen repressie eerst!

Tanks in de Vondelstraat in 1980
Wilders´ eigen huisdronkaard Hero Brinkman heeft in november 2009 de PVV-defensienota gepresenteerd. Daarin staat dat de partij wil bezuinigen op het militaire apparaat. Wil nu ook rechts opeens het leger leger maken?

De nota bevat de PVV-visie voor het Tweede Kamerdebat op woensdag 2 december 2009 over de defensiebegroting. Ideeën over het bezuinigen op en het inkrimpen van het leger komen meestal van de linkerzijde van het politieke spectrum. In de media wordt dan ook verrast gereageerd op het zogenaamde progressieve voorstel van de rechtse en conservatieve partij. Er wordt al een link gemaakt met de SP die ook voor inkrimping van het militaire apparaat is.

De PVV pleit echter niet zozeer voor inkrimpen, maar voor een andere taak waarbij het leger en de politie samengevoegd worden om de binnenlandse ‘veiligheid’ te vergroten. Het inzetten van het leger voor binnenlandse repressie is vooral het terrein van dictators, fascisten en militaire junta’s. Hoewel natuurlijk elke staat het leger achter de hand houdt voor situaties waarin politie-inzet onvoldoende blijkt om de binnenlandse orde te handhaven. Zo liet de Nederlandse overheid bijvoorbeeld begin jaren 80 bij ontruimingen van kraakpanden tanks aanrukken, en krijgt het Italiaanse leger momenteel ook een steeds grotere rol op straat. Voormalig agent Brinkman ziet er ook wel brood in. “Over het algemeen is de PVV van mening dat defensie zich teveel richt op het geïntegreerde buitenlandbeleid en dat er meer geld vrij moet komen voor de nationale aspecten van het defensiebeleid.” De partij is tegen de EU en een Europees leger. Wilders en Brinkman willen dat Nederland zich terugtrekt uit Afghanistan en dat de NAVO alleen nog maar mag bestaan uit de West-Europese landen en Noord-Amerika. Tegen kapitalistische projecten als de NAVO, de EU en de oorlog in Afghanistan bestaan veel linkse argumenten, maar het gaat de PVV erom dat Nederland voor de Nederlanders is en de rest van wereld het zelf maar moet uitzoeken. Zolang ze 'ons' natuurlijk maar wel ten dienste blijven staan via onder meer stromen olie, voedsel en goedkope spullen, maar ook exotische stranden.

Brinkman wil vooral bezuinigen op de landmacht en de luchtmacht, want vooral die onderdelen zijn betrokken bij de internationale interventies waar de PVV toch al vanaf wil. De marine krijgt er echter geld bij. Want ‘onze eigen’ internationale handelsvloot zou bedreigd worden door terroristen, drugshandelaars en piraten. “We kunnen onze eigen schepen niet eens meer verdedigen”, aldus de PVV. Dus moeten er meer oorlogsschepen komen, gewapende escortes op schepen en moeten ‘we’ in kunnen grijpen als ‘de Nederlandse belangen’ ergens geschaad worden.
 
Onder die belangen vallen ongetwijfeld ook de Antillen. In principe wil de PVV deze “schurkeneilanden” kwijt, maar “als de Verenigde Staten een beroep op ons doen, bijvoorbeeld als ze bang zijn dat president Chavez van Venezuela of andere linkse machthebbers voet aan de grond krijgen op de eilanden, sluiten we militaire inzet in het gebied niet uit”, aldus Brinkman.

Volgens Brinkmans plannen blijft er 228 miljoen over na de bezuinigingsronde. Dat geld wil hij besteden aan politietaken. Want “in onze visie vormen defensie en politie samen één veiligheidssector. Zo wordt de nadruk gelegd op binnenlandse veiligheid: controle van de vreemdelingenwet, beveiliging en rechtshandhaving." Dat de vreemdelingenwetgeving bij de PVV onder de noemer veiligheid wordt geschaard, geeft geen fijn gevoel voor de toekomst, mocht de partij ooit onverhoopt aan de macht komen. "Vreemdelingen" zijn in de nationalistische retoriek van de PVV per definitie een bedreiging voor de veiligheid. Om die te garanderen wil de partij dus het leger tegen hen inzetten.

Gedacht wordt aan de marechaussee. Die zou naast huidige taken als het jagen op illegalen en de grensbewaking, voortaan ook op straat ingezet moeten kunnen worden. Brinkman pleitte daar een jaar geleden al voor toen Gouda in het nieuws kwam vanwege vermeend straatgeweld van "allochtone" jongeren. “Bij ernstige incidenten als in Gouda vertrouw ik de aansturing door de lokale autoriteiten niet. Dan kun je het beter centraal laten oplossen door het leger, onder controle van de Tweede Kamer.” Zijn racistisch toekomstbeeld is dat grootscheepse rellen met “Marokkaanse” jongeren onvermijdelijk zijn. Hij wil daarom de beschikking hebben over een militaire politiemacht om die de kop in te kunnen drukken.
 
In andere rechtse kringen en in het leger zijn veel bedenkingen te beluisteren tegen het bezuinigingsvoorstel. Maar van de PVV moeten zij naar het algemene belang kijken. “Het grootste belang is Nederland, de soevereiniteit van Nederland.” De bekrompen, conservatieve en nationalistische visie van Wilders en consorten bestaat eruit dat ‘wij’ Nederlanders constant belaagd worden door terroristen en straatterroristen, Antillianen, links, moslims, drugsdealers en andere criminelen uit de EU en Oost-Europa. En daarom presenteert Brinkman het veilige vooruitzicht van tanks in de straten. Als het ooit zover mocht komen, dan hopen we wel dat het leger ook direct de alcoholcontroles gaat doen…

Sandor Schmits