Het enige ‘groene’ aan de krijgsmacht is het uniform

Westerse krijgsmachten worden graag gezien als hoeders van vrede en veiligheid. Zij kunnen, volgens Middendorp, “een onpartijdige stem aan de tafel brengen, een stem die niet politiek is, een stem die niet binnenlands is, en een stem die een zekere autoriteit heeft”. Maar krijgsmachten zijn helemaal geen onpartijdige stemmen, zij vertegenwoordigen de belangen van hun regeringen en bondgenoten. Door het framen van de klimaatcrisis als een veiligheidsprobleem worden de oorzaken genegeerd en blijft de mondiale ongelijkheid in stand. De veiligheid van mensen in rijke en welvarende landen wordt betaald door de echte slachtoffers van klimaatverandering, zoals klimaatvluchtelingen. In het militair denken is klimaatmigratie geen humanitair probleem: klimaatvluchtelingen zijn een veiligheidsprobleem. In 2014 riep de Europese Raad op tot een “stevige strijd tegen illegale migratie”, waarin “alle beschikbare middelen moeten worden ingezet”. De Nederlandse Defensienota van 2018 lijkt daar gehoor aan te hebben gegeven: in de nota zijn vluchtelingen opgenomen in een opsomming van bedreigingen voor Nederland, samen met terrorisme, cyberaanvallen en buitenlandse inmenging. Vorig jaar legitimeerde generaal Middendorp de verhoogde defensiebudgetten en onderzoekssubsidies met het argument dat “we het hoofd moeten bieden aan de dreiging van de drie R’en: Russia, Radicals en Refugees”.

Mitchell Esajas, Benjamin Baars en Chihiro Geuzebroek in Het enige ‘groene’ aan de krijgsmacht is het uniform (Oneworld.nl)