Hoe GroenLinks de solidariteit en het milieu helpt slopen

Het gaat me erom dat de ene kwetsbare groep wordt ontzien door de andere kwetsbare groep te duperen. Maar waarom zou de zorg voor kwetsbare leerlingen betaald moeten worden door de zorg door ouderen die slecht ter been zijn, uit te hollen? Of trouwens ook omgekeerd? Wat hier gebeurt, is niet alleen dat bezuinigingen van de ene groep in de knel naar een andere groep in de knel worden doorgeschoven. Hiermee worden deze kwetsbare groepen ook nog eens tegenover elkaar gezet. Tja, jullie kunnen geen rollator meer vergoed krijgen, want anders kunnen we het passend onderwijs aan jullie kleinkinderen niet meer financieren.

Peter Storm
In Hoe GroenLinks de solidariteit en het milieu helpt slopen (Rooieravotr)