Hogere pensioenleeftijd? Niet akkoord!

Snel na de stakingsdagen kwamen er weer onderhandelingen op gang. Zouden kabinet en ondernemersclubs overstag gaan onder druk van de stakers? Niet dus. Ze schoven een beetje, voor de lieve arbeidsvrede. Het akkoord wat vandaag bereikt is, geeft niet meer dan hele beperkte en vooral tijdelijke concessies aan de stakingseisen te zien. Eerst de pensioenleeftijd: die wordt bevroren op 66 jaar, maar slechts voor twee jaar! “Daarna stijgt de leeftijd in stapjes tot 67 jaar in 2024.” Ook daarna gaat de stijging door, al wordt de systematiek ervan iets veranderd. “De koppeling, een jaar langer leven is een jaar langer werken, wordt losgelaten. De nieuwe koppeling wordt een jaar langer leven is acht maanden langer werken.” Géén permanente bevriezing van de pensioenleeftijd dus, en een blijvende koppeling van pensioenleeftijd aan levensverwachting. Langer leven wordt dus afgestraft met langer werken, al is de strafmaat iets lager geworden. Het kan zijn dat vakbondsbesturen met zoiets akkoord menen te kunnen gaan, ter wille van de sociale vrede, de productiviteit, uit budgettaire noodzaak of weet ik wat. Maar het zijn asociale concessies. Als de vakbeweging akkoord gaat, dan gooit ze daarmee de inzet van de stakers en de brede steun die de stakers voor hun pensioenstrijd kregen, in de prullenbak. Het is te hopen dat leden van het FNV-ledenparlement, dat zich nu uit mag spreken, gebombardeerd worden met boze mails en telefoontjes van stakers en sympathisanten van stakers waarin een luid en duidelijk “nee!” tegen dit akkoord klinkt. Beter nog: het is zaak dat er bijeenkomsten komen van de stakers van vorige week, van vakbondsleden en andere solidaire arbeiders, om zich over het akkoord uit te spreken. Het zijn hun pensioenen. Het was hun staking. Het zou dan ook hun akkoord moeten zijn, pas geldig als zij zelf – en niet enkel hun gekozen vertegenwoordigers – akkoord gaan. En ik hoop dus dat ze dan níét akkoord gaan. Het is zaak dat dit akkoord van tafel gaat voor het definitief wordt. Het is zaak de stakingsstrijd te hervatten en van krachtige ondersteuning te voorzien, tot iedere verhoging van de pensioenleeftijd van tafel is gestaakt. Minstens.

Peter Storm in Hogere pensioenleeftijd? Niet akkoord! (Ravotr)