Identitair Verzet ontmaskerd

Identitair Verzet is een extreemrechtse actiegroep die ontstond in de herfst van 2012. De oprichters waren daarvoor ook al actief in het extreemrechtse wereldje. Zij splitsten zich bij de oprichting van Identitair Verzet af van de extreemrechtse actiegroep Voorpost. Deze breuk heeft waarschijnlijk geen politieke achtergrond, maar zal eerder veroorzaakt zijn omdat verschillende personen niet meer met elkaar door één deur kunnen. Zowel Voorpost als Identitair Verzet richten zich immers op dezelfde doelen en gebruiken dezelfde actiemethodes. Beide groepen staan voor een ‘identitaire’ koers, het idee dat het Nederlandse volk, de Nederlandse identiteit, één is. Dat volk hoort op deze plaats op de wereld en moet zich verzetten tegen de ‘vervuiling’ door immigranten, door buitenlandse bedrijven en buitenlandse invloed op de Nederlandse taal. Dat combineren beide organisaties met de wens om in plaats van een parlementaire democratie een fascistisch staatssysteem te creëren, met een sterke leiding die de eenheid van het Nederlandse volk in stand houdt.

Kafka in Identitair Verzet ontmaskerd (Kafka)