Iedereen is onzeker

In Amsterdam Oud West kalken iemand of iemanden voortdurend de leus “iedereen is onzeker” in het rond. De leus komt op huizen, auto’s, verkeersborden en elders in de openbare ruimte voor. Dat is al tijden aan de gang. Wat willen de verspreiders met de leus zeggen? De leus lijkt te refereren aan de moderne tijd van onzekerheid. Onzekerheid, iedereen kent dat gevoel. Onzekerheid is menselijk, iedereen twijfelt wel eens aan iets, maar veel onzekerheid kan leiden tot ’s avonds wakker liggen en stress. Het kan gezondheid en welzijn nadelig beïnvloeden. We leven in onzekere tijden. De marktwerking van het neo-liberalisme zorgt voor veel onzekerheid. Veel mensen leven daardoor in dedbestaansonzekerheid van een flexibele baan of een armoedige bijstandsuitkering waarbij je onzeker bent over je toekomst. Daar komen de rampen zoals de klimaatcrisis nog bij. Sommige mensen vluchten in samenzweringstheorieën in plaats van een systemische kritiek op het kapitalisme te ontwikkelen. Het is allemaal de schuld van een kleine wereldelite, die de mensen slechtheid brengt. Het is menselijk om die onzekerheid weg te stoppen en te doen alsof er niks aan de hand is. Klimaatcrisis ontkennen, een stikstofprobleem? Stikstof komt als natuurlijke stof voor in de natuur. Veel mensen streven in deze door het neo-liberalisme geïndividualiseerde maatschappij niet meer in onderlinge solidariteit naar hun emancipatie. Velen lijken teruggeworpen op het onzekere zelf. Schelden op sociale media en samenzweringstheorieën verdedigen en de onzekerheid ontkennen lijkt voor sommigen het enige dat nog overblijft.

Piet van der Lende in Dagboek. Iedereen is onzeker (Stellingwerven.dds.nl)