Dwangarbeid in het oosten van het land

Vandaag weer spreekuur van de Bijstandsbond. Een man uit het oosten des lands aan de telefoon die vertelt over de misstanden bij het werken met behoud van uitkering van bijstandsgerechtigden in zijn gemeente. De gemeente, waar veel bijstandsgerechtigden wonen en veel mensen in armoede leven, is redelijk streng wat de uitvoering van de bijstand betreft. Hij heeft een tijdje betaald werk gehad en is nu weer werkloos geworden en heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Hij is getrouwd en nu heeft de sociale dienst zijn vrouw en hemzelf opgeroepen voor een intakegesprek op hetzelfde tijdstip bij verschillende klantmanagers. Hij en zijn vrouw hebben dus een afzonderlijk gesprek. Hij heeft geprotesteerd, maar ze zeggen dat ze niet bij elkaars gesprek aanwezig mogen zijn. Wij adviseren hem met zijn vrouw mee te gaan naar het gesprek en daarna naar het gesprek met de andere klantmanager. Mocht het moeilijkheden opleveren, dan maar weer contact met ons opnemen. De man vindt het vreselijk dat hij nu misschien weer in projecten met behoud van uitkering moet gaan werken, aangezien hij in dat opzicht in het verleden van alles heeft meegemaakt. In de projecten is vaak sprake van seksuele intimidatie en beledigingen, ook van de deelnemers onderling. Hij heeft gewerkt in een wasserette en moest daar de hele dag badjassen opvouwen. Op een gegeven moment kwamen Tweede Kamerleden langs om het project te bezichtigen. Er werd tegen de deelnemers gezegd: “Als jullie kritiek leveren, zetten we je uitkering stop”. Maar de man raakte in gesprek met een Kamerlid die vroeg of hij solliciteerde. De man nam geen blad voor de mond en vertelde over de negatieve dingen in het werkproject en zei: “Solliciteren? Ik ben hier de hele dag aan het werk, dat doe ik in mijn vrije tijd ’s avonds na zes uur als ik afgepeigerd thuis kom”. De man kreeg daarop een verlaging van zijn uitkering aan zijn broek waartegen hij met behulp van een advocaat bezwaar heeft gemaakt en dat heeft hij gewonnen. Het was gewoon vrijheid van meningsuiting. Ook moeten de deelnemers aan de werkprojecten verplicht sporten. Ook streeft de sociale dienst ernaar dat deelnemers die een beetje dik zijn gaan afvallen. Er wordt dan gezegd: “Je bent veel te dik om bij een sollicitatie aangenomen te worden”.

Piet van der Lende in Dagboek. Dwangarbeid in het oosten van het land. Een beroemde Youtuber op het spreekuur (Stellingwerven.dds.nl)